Přijímací zkoušky a řízení na SŠ ve školním roce 2021/22

Přijímací řízení na SŠ (výběr SŠ, podaní přihlášky, přijímací zkoušky na SŠ, podání zápisového lístku/odvolání) je obsáhlý a náročný proces. Proto jsme Vám pro školní rok 2021/22 připravili přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout.

Přijímací zkoušky na sš 2021

Novinky k přijímacím zkouškám aktuální k:
 

Přijímací řízení a CERMAT zkoušky krok po kroku

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2022

Termíny pro tento školní rok:

 • 1. termín
  • 12. dubna 2022
 • 2. termín
  • 13. dubna 2022
 • Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
  • 10. května 2022
  • 11. května 2022

Přehled důležitých milníků pro deváťáky ve školním roce 2021/22

Tento přehled platí pro všechny žáky a žákyně 9. ročníku ZŠ, kteří se hlásí na maturitní obory bez talentové zkoušky (střední školy, obchodní a policejní akademie, čtyřletá gymnázia, technické obory atd).

2021:


začátek školního roku


první víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 21/22.


dny otevřených dveří na středních školách


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s velkou konkurencí (berou 30 % uchazečů či méně)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacích zkoušek

2022:


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s menší konkurencí


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacích zkoušek (přihláška s růžovým podtiskem)


základní škola vydá uchazeči zápisový lístek


první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


budou se konat termíny případné školní přijímací zkoušky do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky


do tohoto data musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám. Ředitelé škol vyhlašují výsledky přijímacího řízení nejdříve ve čtvrtek 28.04. a nejpozději do dvou pracovních dnů od zpřístupnění.

Poté, co zpřístupnění CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

 • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
 • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 2022), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Obory SŠ s talentovou přijímací zkouškou / sportovní gymnázia / konzervatoře:

od 2. do 15. ledna 2022 (pracovní dny) – v tomto rozmezí se budou konat ve dvou vyhlášených termínech talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou, zápisový lístek bude vydán ZŠ nejpozději 30. listopadu 2021;

do 20 ledna 2022 vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2022 (pracovní dny) – tomto rozmezí se budou konat ve dvou vyhlášených termínech talentové zkoušky pro gymnázia se sportovní přípravou v 1. kole přijímacího řízení, pokud v nich uchazeč uspěje, koná i jednotnou přijímací zkoušku dle termínů výše;

do 20 února 2022 vyhlášení výsledků talentové zkoušky pro gymnázia se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2022 (pracovní dny) – budou vyhlášeny 2 termíny pro obory konzervatoří;

od 15. do 15. února 2022 budou vyhlášeny výsledky pro obory konzervatoří.

Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.

Kalkulace celkového hodnocení přijímací zkoušky na SŠ

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

rodiče deváťáka 2021

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

žákyně konající jednotné přijímačky ve školním roce 2021

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímací zkoušky nanečisto

Zdroje informací na této stránce věnující se přijímacím zkouškám na SŠ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky a testy CERMAT 2022. CERMAT [online]. 2022 Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře a zkoušky CERMAT. MŠMT [online]. 2021

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2021/22.


Rezervovat


Zpracovávám objednávku