Kdy budou výsledky přijímaček 2024? Přijetí na střední školu 2024

Datum vytvoření: 31. 03. 2024
Poslední aktualizace: 09. 04. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Kdy budou zveřejněné výsledky přijímacích zkoušek a dozvíte se o přijetí či nepřijetí?

Přijímačky jsou za vámi. A co dál? Kdy budou výsledky přijímaček? Kdy se dozvím o přijetí na střední školu? Pojďme se podívat, jaký je nyní postup pro CERMAT i střední školy, kdy se rozběhne algoritmus přiřazení na SŠ a kdy se dozvíte výsledky přijímacího řízení na SŠ. Zapište si datum 15. května 2024, kdy budou zveřejněny výsledky o přijetí či nepřijetí na SŠ.

1. Kdy se dozvím výsledky přijímaček? Výsledky přijímacího řízení 2024 a postup zpracování výsledků přijímaček 2024

💡 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2024 (2023/24) 💡

Podívejte se na správné výsledky + zadání a řešení ostrých přijímacích zkoušek 2024 (2023/24).

Včetně videorozborů s postupem a řešením!

Zobrazit výsledky přijímaček 2024

Takto letos 2024 proběhne zpracování výsledků přijímacích zkoušek:

 1. Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku CERMAT (12. a 15. 4. 2024)

 2. CERMAT předá SŠ výsledky JPZ (6. 5. 2024)

 3. SŠ přidají body ze školní části a sestaví žebříček umístění (7. 5. 2024)

  Zásadní je jednoznačné pořadí uchazečů. O (ne)přijetí v tuto fázi školy nerozhodují, pouze sestavují žebříček. Není možné, aby více žáků sdílelo stejné umístění. Pokud dva uchazeči dopadli stejně, postupuje se dle předem stanovených kritérií pro případ shody uchazečů. Jakmile má SŠ sestavený jednoznačný pořadník, předává ho zpět CERMATu.

 4. Den Algoritmu (8. 5. 2024)

  Nastává den algoritmu, kdy CERMAT nad všemi pořadníky obdrženými od SŠ spustí algoritmus odloženého přijetí. Detaily o průběhu rozřazení a fungování algoritmu najdete zde.

 5. Informace o tom, na kterou školu je žák přijat, bude známa 15. 5. 2024

  Informaci o (ne)přijetí zveřejnění školy 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v elektronickém systému DIPSY. Svůj výsledek zobrazíte pod registračním číslem, které jste obdrželi v pozvánce k přijímacím zkouškám. I když jste se nehlásili na školu elektronicky přes DIPSY, budete si v něm moci zobrazit své výsledky. 

kdy budou výsledky přijímaček

2. Kdy se dozvím o přijetí na SŠ v roce 2024?

O přijetí se v roce 2024 dozvíte z DIPSY, webu školy nebo úřední desky školy ve středu 15. května 2024, kdy mají ředitelé škol oficiálně zveřejnit výsledky. To, zda jste mezi přijatými zjistíte podle svého registračního čísla. I když jste se nehlásili na školu elektronicky přes DIPSY, budete si v něm moci zobrazit své výsledky. 

Pokud jste podali přihlášky plně elektronicky v systému DIPSY, obdrželi jste registrační číslo v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky. Při přihlášení výpisem ze systému DIPSY máte mít registrační číslo na výpisu přihlášky v e-mailu s výpisem k vytisknutí. Pokud jste se hlásili na SŠ postaru na papírovém tiskopisu, obdrželi jste registrační číslo v doporučeném dopise s pozvánkou k JPZ.

Pokud jste se hlásili jen do nematuritních oborů, zaslal vám registrační číslo doporučeným dopisem ředitel školy na 1. místě v přihlášce.

2.1. Algoritmus CERMAT přijímací zkoušky

V tomto videu, které zveřejnil CERMAT na webu Prihlaskynastredni.cz se můžete podívat, jak bude probíhat rozřazování žáků na střední školy.

3. Kde najdu výsledky přijímacích zkoušek 2024?

Výsledky přijímacích zkoušek a to, jestli jste přijati, najdete v elektronickém systému DIPSY a na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.). I když jste se nehlásili na školu elektronicky přes DIPSY, budete si v něm moci zobrazit své výsledky. Svůj výsledek zobrazíte pod registračním číslem, které jste dostali v pozvánce k přijímacím zkouškám.

DIPSY otázky
budova-cermatu

4. Nahlížení do spisu přijímací zkoušky 2024

Nejste si jisti tím, zda vám v CERMATu správně přidělili body u přijímaček? Jak ověřit, že to máte správně opravené? Využijte možnost nahlížet do spisu na středních školách, kde jste konali přijímací zkoušky. Každá SŠ, kde píšete přijímačky, k vám vede spis, do kterého máte právo nahlédnout. Obsahuje mimo jiné i váš záznamový arch z přijímacích zkoušek, který škola naskenovala do CERMATu k hodnocení.

4.1. Co je nahlížení do spisu u přijímaček?

Možnost ověřit si, zda vše proběhlo tak, jak mělo. Můžete si ve stanoveném termínu, který určuje školský zákon (viz níže), vyhradit čas a vydat se na školy, kde jste psali přijímačky, a podívat se např. na záznamový arch a další dokumenty. Pokud byste měli podezření, že u přijímaček došlo k jakémukoliv pochybení, nebo se jen tak chcete podívat, využijte tuto možnost. Máte právo si části spisu např. vyfotit. V případě chyby v přijímacím řízení nebo při narušení průběhu JPZ apod. můžete do 3 pracovních dnů od vyhlášení výsledků podat řediteli SŠ písemné odvolání.

4.2. Kdy je možné nahlížet do spisu u přijímaček 2024? (1. i 2. kolo)

Nahlížet do spisu v 1. kole přijímacího řízení můžete 10., 13. a 14. května 2024 a ve 2. kole 18., 19. a 20. června 2024.

5. Nejčastější dotazy k výsledkům a přijetí na SŠ 2024

Pomůže mi priorita školy k přijetí? Jaký vliv má priorita SŠ na přihlášce na přijetí?

Druhotně ano. Nejvíce však záleží na vašem výsledku z přijímacích zkoušek (CERMAT testů + školní části přijímaček). V algoritmu rozřazení žáků na SŠ by nikdy nemělo dojít k tomu, aby byl přeskočen žák, který se umístil v přijímacích zkouškách hůř, jen proto, že by měl školu coby vyšší prioritu. Jinými slovy podprůměrný výsledek a první priorita netrumfne dobrý výsledek a třetí prioritu.

Kdy budu vědět výsledky přijímaček 2024?

Ve středu 15. května 2024 zveřejní školy výsledky přijímacího řízení. Výsledky budou v DIPSY, na webu školy i na úřední desce školy. Svůj výsledek najdete pod přiděleným registračním číslem.

Jak funguje CERMAT algoritmus odloženého přijetí?

„V prvním kroku vyhodnocování každá škola vybírá z uchazečů, kteří ji uvedli na prvním místě, a podmíněně je přijímá dle svých priorit až do naplnění kapacity. Při překročení kapacity uchazeče s nižší prioritou v tomto kroku škola odmítá.“

„V každém následujícím kroku se u odmítnutých uchazečů zohlední jejich další volba. Na poptávaných školách se tito uchazeči posoudí společně se všemi dosud podmíněně přijatými uchazeči a z nich školy opět přijmou ty s nejvyšší prioritou, ostatní jsou odmítnuti (mohou mezi nimi být i někteří z dříve podmíněně přijatých).“

„Stejným způsobem probíhají i všechny další kroky vyhodnocování, dokud nejsou přiřazeni všichni žáci nebo dokud není u nepřijatých žáků posouzen celý seznam škol z jejich přihlášek.“

(citace z PROTIVÍNSKÝ, T. (2023): Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?)

Co když se dítě nedostane na střední školu?

Nezoufejte, při nepřijetí na SŠ v 1. kole se můžete hlásit na místa ve 2. kole nebo v dalších kolech přijímacího řízení.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

V roce 2023 u přijímaček uspělo 96 % našich absolventů*, celkem jsme pomohli již více než 23 000 spokojeným deváťákům a deváťačkám** a pomůžeme i tobě! ✅

100% simulace přijímací zkoušky – jak prezenčně, tak on-line (distančně). Každý víkend až do dubna. 

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou střední!.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

kdy budou výsledky přijímaček

*Zdroj úspěšnosti: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku