2. kolo přijímaček a přijímacího řízení na SŠ 2024: volná místa na SŠ ve 2. kole přijímaček

Datum vytvoření: 03. 04. 2024
Poslední aktualizace: 21. 05. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Jak probíhá 2. kolo přijímacího řízení v roce 2024? Kde najdete volná místa a jak se na ně hlásit?

Aktuální k: 13.07.2024

Tato několikrát denně aktualizovaná stránka shrnuje vše, co potřebujete vědět o průběhu 2. kola přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2023/24.

1. DIPSY seznam škol: volná místa na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení 2024

V systému DiPSy již nyní máte seznam škol, které mají volná místa ve 2. kole přijímacího řízení. Vyberte si z nabízených oborů a škol, zkontrolujte kritéria přijetí a připravte si všechny přílohy, které škola požaduje. Může to být vysvědčení či potvrzení od lékaře atd. (dokládáte v kopiích). Přihlášky na školy ve 2. kole podejte úplně stejně jako v kole prvním. Ve 2. kole zvažte i kombinované a dálkové maturitní obory i výuční obory.

DIPSY seznam SŠ s volnými místy ve 2. kole

Podání přihlášky do 2. kola v DIPSY

💡 Nabídka volných míst na SŠ pro 2. kolo naší školy v systému DIPSY – přihlášky lze podat do 24. 5. 💡

Název SŠ: Kód oboru: Obor: Odhad minimálního počtu volných míst pro 2. kolo: Výše školného/rok:
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

:arrow_right:Registrace zájmu o místo ve 2. kole

ℹ️ Více informací

65-42-M/02 Cestovní ruch (kombinovaná forma) 150 míst

(5 celých tříd = velká šance na přijetí)

18 000 Kč
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

:arrow_right:Registrace zájmu o místo ve 2. kole

ℹ️ Více informací

65-42-M/01 Hotelnictví (kombinovaná forma) 90 míst

(3 celé třídy = velká šance na přijetí)

18 000 Kč
Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o.

:arrow_right:Registrace zájmu o místo ve 2. kole

ℹ️ Více informací

65-51-H/01 Kuchař-číšník (dálková forma) 60 míst

(2 celé třídy = velká šance na přijetí)

18 000 Kč

Zdroj: webové stránky škol

💡 Počet a seznam volných míst ve 2. kole přijímacího řízení 2024 (Praha) 💡

Státní školy (dle kategorie oboru, denní studium)
Kategorie oboru Vyhlášená kapacita v 2. kole
gymnázium 95
konzervatoř 45
maturitní obory (bez gymnázií) 517
praktická škola 14
výuční 265
Celkem 936

Ve zbytku ČR je na státních školách okolo 17 700 vypsaných míst v 2. kole.

Soukromé školy (dle kategorie oboru, denní studium)
Kategorie oboru Vyhlášená kapacita v 2. kole
gymnázium 651
konzervatoř 84
maturitní obory (bez gymnázií) 453
výuční 239
Celkem 1 427

Ve zbytku ČR je na soukromých školách okolo 2 800 vypsaných míst v 2. kole.

Zdroj: Webový portál Přihlášky na střední, tau.cermat.cz a webové stránky škol

DIPSY seznam SŠ s volnými místy ve 2. kole

Podání přihlášky do 2. kola v DIPSY

2. Druhé kolo přijímacích zkoušek na SŠ 2024: termíny

Druhé kolo bude též centrálně řízené a začalo 21. května 2024Cermat testy (JPZ) žáci ve 2. kole znovu psát nebudou. SŠ musí (opět s vahou minimálně 60 %) zohlednit výsledek Cermat JPZ z 1. kola.

📝 Úkolníček pro 2. kolo přijímacího řízení 📝

6 kroků, jak zvládnout 2. kolo přijímaček:

  1. Přihlašujte se pravidelně do DIPSY, kde jsou volná místa (od 21. 5.)
  2. Seznamte se se školami, obory, školným – navštivte last minute dny otevřených dveří
  3. Od 21. 5. podávejte až 3 přihlášky (čas máte do 24. 5.) – jednejte rychle (na základě informací z DIPSY budou přihlášky do 2. kola přijímány od 21. 5.)
  4. Počítá se povinně výsledek dubnové Cermat zkoušky, znovu ji nepíšete
  5. Školní přijímačky mohou být – zjistěte si datum, nejčastěji se přihlíží k vysvědčení
  6. Nevyhovuje vám nabídka? Podívejte se v DIPSY na kombinované a dalkové maturitní obory a na výuční obory

📅 2. kolo přijímacího řízení: důležité termíny 📅

3. 2. kolo přijímacího řízení na střední školy 2024: přihlášky do 2. kola

Do 2. kola přijímacích zkoušek na maturitní obory mohou podat přihlášky výhradně uchazeči, kteří nebyli přijati v 1. kole nebo se vzdali přijetí. Do 24. května 2024 můžete podat:

  • až 3 přihlášky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
  • až 2 přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

Kombinace oborů i počet škol na přihlášce je na vás. Záleží vždy na konkrétní nabídce volných míst, ale nepodceňte ani kritéria pro přijetí na volná místa. Dobře si z DIPSY či webu školy zjistěte, zda kritéria bez problému plníte, zda škola bodově hodnotí vysvědčení nebo budete muset konat školní část přijímací zkoušky. Termín školní části bude na každé škole jen jeden, tak si pohlídejte, zda se vám termíny nekryjí. Náhradní termíny bohužel školy vypisovat nebudou.

Podle toho školy seřaďte na přihlášce podle priority do žebříčku, jak na ně budete chtít nastoupit. Je to stejné jako v prvním kole, při přijímání bude prvotně záležet na vašem výsledku z přijímaček, roli bude poté hrát také priorita. Nikdy nedojde k tomu, aby byl přeskočen žák, který se umístil v přijímacích zkouškách hůř, jen proto, že by měl školu coby vyšší prioritu. Jinými slovy podprůměrný výsledek a první priorita netrumfne dobrý výsledek a třetí prioritu. Přihlášku odešlete včas do 24. května 2024.

📝 Přihlášky na střední školu 2024: 3 způsoby vyplnění a podání 📝

Přehledný návod, jak na přihlášky na střední školy v roce 2024!

💻 DIPSY Cermat: přihlášení a návod k podání přihlášky na SŠ 💻

Jak se přihlásit do DIPSY a podat přihlášku!

střední škola
jak vzít zpět přihlášku v dipsy

4. Průběh přijímaček ve 2. kole

Přijímačky ve 2. kole probíhají organizačně obdobně jako v kole prvním, ale žáci již nepíší JPZ (zohledňují se jim ale výsledky JPZ z 1. kola) a 2. kolo se řídí vlastními termíny.

Pokud škola ve 2. kole hodnotí nad rámec JPZ ještě něco dalšího, může vás pozvat ke školní části přijímací zkoušky. Nejpozději 7 dnů před termínem konání této zkoušky vám přijde pozvánka. Školní přijímací zkoušky budou ve 2. kole probíhat ve dnech od 8. do 12. června 2024. Náhradní termín školní zkoušky se nekoná. Hlídejte si proto, aby se vám termíny nekryly. Dostavte se do školy v den a čas dle instrukcí z pozvánky.

Potom školy sestaví žebříček uchazečů dle výsledků přijímaček ve 2. kole. Ten pošlou do Cermatu a po kontrole opět Cermat spustí algoritmus odloženého přijetí, který určí, kteří uchazeči budou přijati do jakých oborů a rozřadí je. Výsledek pošle zpět ředitelům, kteří vše zkontrolují a 21. června 2024 zveřejní výsledky.

5. 2. kolo přijímacího řízení: kdy se dozvím výsledky 2. kola 2024?

Výsledky 2. kola přijímacího řízení se dozvíte v pátek 21. června 2024. Ředitelé škol zveřejní výsledky v DIPSY, na webu a úřední desce školy. Výsledky budou pod vaším registračním číslem z přihlášky (je na elektronické přihlášce či na výpisu, nebo vám jej pošle ředitel první školy v pořadí, pokud jste podali přihlášku papírově).

5.1. Vzdání se přijetí na SŠ ve 2. kole

Pokud jste přijati na střední školu/obor, kam nechcete nebo nemůžete nastoupit, můžete se vzdát přijetí. POZOR toto může být ve 2. kole již fatální. Vzdáte-li se ve 2. kole přijetí znamená to, že se zcela zříkáte přijetí ve 2. kole přijímacího řízení, tedy rušíte přijetí na všechny 3 školy v přihlášce. NEFUNGUJE to tak, že byste se vzdali přijetí na nejvíce prioritním oboru a dostali místo v méně prioritním oboru ve 2. kole. Pouze uvolníte místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole. Zbývá vám pak podat přihlášku do 3. a dalších kol.

5.2. Nahlížení do spisu 2. kolo přijímaček 2024

Nahlížení do spisu pro 2. kolo přijímacího řízení proběhne 18., 19. a 20. června 2024. Ve stanovené časy budete moci dojít do školy, kde uchazeč konal JPZ a podívat se na celý jeho spis k přijímací zkoušce a ověřit např. správnost přidělených bodů z Cermat testů a školní části přijímaček.

umim to

6. Nepřijetí na SŠ ve 2. kole: přihlášky do 3. kola přijímaček

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek bude ze zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím. 💡 Více o 3. kole a dalších kolech přijímacího řízení čtěte zde 💡.

7. Nejčastější otázky 2. kolo přijímacího řízení 2024

Kompletní přehled otázek k průběhu 2. kolaZpracovávám objednávku