DIPSY CERMAT: přihlášení a návod k podání přihlášky na SŠ

Datum vytvoření: 31. 01. 2024
Poslední aktualizace: 15. 05. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Digitální přihlašovací systém DIPSY od CERMATu je oficiálně spuštěn! Jak se do něj přihlásit a podat přihlášku?

DIPSY CERMAT dlouho očekávaný systém se otevřel pro veřejnost a rodiče deváťáků v něm nyní mohou podávat přihlášky až na 3 střední školy/obory plně elektronicky s ověřenou elektronickou identitou, nebo bez přihlášení, tzv. hybridně, výpisem ze systému DIPSY.

1. Dipsy.cz CERMAT: DIPSY přihláška na SŠ – jak letos nový systém pro přijímací řízení funguje

Pro přihlášení do DIPSY jděte na webovou stránku https://www.dipsy.cz/. Uvidíte přehled všech 3 možností podání přihlášky. Nejvíce výhod a nejméně papírování nabízí první možnost, tedy elektronická přihláška. Chcete-li podávat přihlášku elektronicky, musíte mít zřízen Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu. Doporučujeme podávat přihlášky na SŠ elektronicky, tedy přes ověřenou elektronickou identitu.

Deváťáci si mohou podat až 3 přihlášky na střední školy (v rámci těchto tří kombinují maturitní a výuční obory). Letos bude při rozřazování žáků na SŠ fungovat nový algoritmus CERMATu, který pracuje s tzv. „mechanismem odloženého přijetí“. Zásadní pro uchazeče je sestavit do přihlášky žebříček až 3 škol/oborů v pořadí, ve kterém by na ně chtěli v ideálním případě nastoupit (tzv. prioritizace). Při umisťování podle algoritmu záleží na výsledcích z přijímacích zkoušek, prioritě (pořadí školy na přihlášce) a počtu volných míst v daném oboru vzdělání.

1.1. DIPSY přijímací řízení 2024

Systém DIPSY vyvinul CERMAT (státní organizace pod dohledem MŠMT) v průběhu podzimu 2023. Poprvé se DIPSY CERMAT využívá k přihlašování na střední školy i víceletá gymnázia od roku 2024. Od poloviny ledna měli přístup do systému DIPSY ředitelé škol, aby do něj zanesli údaje o svých oborech, kapacitách a podmínkách a kritériích přijímacího řízení. Od 1. února 2024 je DIPSY zpřístupněn veřejnosti a do 20. února se přes něj nově podávají přihlášky na střední školy i víceletá gymnázia.

1.2. DIPSY MŠMT (Digitální přihlašovací systém)

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a vláda ČR po loňském chaosu po vyhlášení výsledků přijímaček jednoznačně posvětily vznik nového systému DIPSY a digitální přihlašování na SŠ. Musely se provést legislativní změny a vydat novela školského zákona, kterou před Vánoci podepsal prezident. Novela školského zákona účinná od 1. ledna 2024 je k dispozici zde.

DIPSY CERMAT
DIPSY CERMAT

2. DIPSY přihlášení – návod přihlášení do dipsy.cz

2.1. DIPSY přihlášení

V návodu níže se zaměřujeme na nejvýhodnější přihlášení do DIPSY pomocí ověřené elektronické identity.

Jak se přihlásit do DIPSY CERMAT?

 1. jděte na webovou stránku https://www.dipsy.cz/
 2. vyberete jednu ze 3 možností podání přihlášky
 3. zvolte první možnost Elektronická přihláška
 4. klikněte na tlačítko Přihlášení přes identitu občana
 5. systém vás přesměruje na Portál identity občana
 6. vyberete si formu identity občana, kterou se přihlásíte (např. bankovní identita)
 7. přihlásíte se svým přihlašovacím jménem a heslem
 8. na další obrazovce potvrdíte souhlas s tím, že budou portálu DIPSY poskytnuty vaše osobní údaje (trvalý nebo jednorázový souhlas)
 9. budete přesměrováni zpět do DIPSY, nyní už jako ověřený uživatel
 10. dále pokračujete v DIPSY v podání přihlášky plně elektronicky

DIPSY CERMAT

2.2. Jak na přihlášku v DIPSY – jednoduchý návod

Videonávody na podání přihlášek na SŠ v DIPSY plně elektronicky a hybridně neboli výpisem ze systému DIPSY.

1. VIDEONÁVOD DIPSY: přihláška na SŠ plně elektronicky v DIPSY

Zdroj: Informační web Prihlaskynastredni.cz

2. VIDEONÁVOD DIPSY: přihláška na SŠ hybridně (výpisem ze systému DIPSY)

Zdroj: Informační web Prihlaskynastredni.cz

3. DIPSY škola (dipsy.cz/skola): jak s CERMAT DIPSY pracují školy

3.1. DIPSY ZŠ (pro základní školy)

Základní školy mohou svým žákům pomoci s přihlašováním přes DIPSY. Pokud střední školy v přijímacím řízení hodnotí prospěch jako školní část přijímací zkoušky, mohou ZŠ svým žákům vystavit potvrzení o prospěchu ze svého školského systému s QR kódem. Dle zákona stačí doložení prospěchu k přihlášce jakoukoliv formou, tedy lze také přiložit prostou fotografii nebo sken vysvědčení.

3.2. DIPSY SŠ (pro střední školy)

DIPSY CERMAT střední školy využívají přes tuto přihlašovací stránku. Zástupci školy museli do DIPSY do konce ledna vložit veškeré údaje o přijímacích zkouškách a přijímacím řízení. Zejména šlo o kódy a názvy oborů, kapacity oborů, podmínky a kritéria přijetí do jednotlivých oborů (např. specifikace příloh požadovaných k přihlášce) a údaje o počtu přihlášených a přijatých v minulém školním roce. Důležité je, že pro přijímání nesmí dva žáci sdílet stejné umístění na seznamu přijatých uchazečů, a tak je pro školy stěžejní zvolit si pečlivě kritéria pro případ shody uchazečů, aby mohlo být jednoznačně určeno pořadí přijatých.

💡 Aktualizace k 13. 2. 2024: Školy nově vidí kontaktní údaje uchazečů (e-mail a telefon) a mají přístupné i jimi nahrané přílohy. Je tedy pravděpodobné, že školy začnou kontaktovat uchazeče ohledně jejich přihlášek či doplnění dokumentů. Na doplnění příloh přihlášky je letos více času, nemusí být vše dodáno do 20. 2. 2024. Střední školy zatím do DIPSY nemohou nahrávat přihlášky přišlé „offline“ – např. donesené osobně či poštou. I tak jsou ale platné a očekáváme, že do DIPSY půjdou nahrát v dalších dnech.

4. Systém DIPSY – časté otázky

Jak se přihlásit do DIPSY CERMATu?

Nejvýhodnějším způsobem přihlášení do DIPSY je pomocí ověřené elektronické identity. Poté můžete podávat přihlášky na SŠ plně digitálně. Vyplnit přihlášku v DIPSY lze i bez přihlášení elektronickou identitou a poté podávat přihlášky tzv. hybridně neboli výpisem ze systému DIPSY.

Co je to evidenční číslo přihlášky?

Evidenční číslo přihlášky (nebo také registrační číslo) je unikátní číslo, pod kterým škola eviduje vás a vaši přihlášku v systému. Pokud podáte přihlášky plně elektronicky v systému DIPSY, obdržíte registrační číslo v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky. Při přihlášení výpisem ze systému DIPSY budete mít registrační číslo na výpisu přihlášky v e-mailu s výpisem k vytisknutí. Pokud se hlásíte na SŠ postaru na papírovém tiskopisu, obdržíte registrační číslo v doporučeném dopise s pozvánkou k JPZ. Pokud se hlásíte jen do nematuritních oborů, zašle vám registrační číslo doporučeným dopisem ředitel školy na 1. místě v přihlášce.

Do kdy mohu své preference (seřazení) škol v přihlášce změnit?

Seřazení škol v přihlášce po odeslání přihlášky již nelze měnit. Při využití elektronické přihlášky v DIPSY bohužel není možné uložit rozpracovanou přihlášku a později se k ní vrátit. Doporučujeme přihlášku podávat a zasílat až v momentě, kdy máte všechno přichystané a priority rozmyšlené. Není to soutěž, proto klidně vyčkejte pár dní a přihlášku podejte až o něco později. Přeci jen se jedná o nový systém a ladí se za provozu. Podat přihlášku můžete do 20. února 2024.

Elektronická přihláška – jak podat přihlášku na střední školu?

Přehledný návod, jak podat přihlášku na střední školu v DIPSY pro vás máme zde.

Jaká jsou kritéria přijímacího řízení 2024?

Každá škola má pro přijímací řízení svá vlastní kritéria a podmínky pro přijetí a vyžaduje jiné přílohy k přihlášce. Ředitelé škol zveřejnili tyto údaje v DIPSY, na svém webu i úřední desce do konce ledna 2024.

Jak doložit absolvování povinné školní docházky v DIPSY?

Doložení absolvování povinné školní docházky je v DIPSY u všech oborů zakliknuté jako povinné, nicméně přihlášku lze nyní odeslat bez toho. Deváťáci pochopitelně ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají, tudíž to budou potvrzovat dané SŠ, kam nastupují, až před 1. 9. 2024. Přihlášku lze odeslat bez této přílohy.

Jak mohou administrovat přihlášky v DIPSY střední školy?

Školy od 13. 2. 2024 v DIPSY vidí kontaktní údaje uchazečů (e-mail a telefon) a mají přístupné i jimi nahrané přílohy. Velmi pravděpodobně tedy školy začnou kontaktovat uchazeče ohledně jejich přihlášek či doplnění dokumentů. Střední školy zatím do DIPSY nemohou nahrávat přihlášky přišlé „offline“ – např. donesené osobně či poštou. Tyto přihlášky jsou ale platné a očekáváme, že do DIPSY půjdou nahrát v dalších dnech.

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

 • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
 • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
 • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
 • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku