Přihlášky na střední školu 2024: 3 způsoby vyplnění a podání přihlášky na střední + VIDEO

Datum vytvoření: 16. 01. 2024
Poslední aktualizace: 14. 06. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Jak na přihlášky na střední školy v roce 2024? Máme všechny podrobnosti!

Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2024. Přihlášky na střední školy 2024 můžete podávat tři (resp. 5 pokud jste se hlásili na obory s talentovkami), tedy o jednu více, než bylo možné doposud. Do těchto tří přihlášek se zahrnují jak přihlášky na obory s maturitou, tak i výuční obory. Zásadní je také seřazení škol na přihlášce dle priority (seřadíte až 5 škol, pokud jste se hlásili na obory s talentovou zkouškou), což je důležité u samotného umisťování na SŠ dle nového algoritmu CERMATu. Sepsali jsme pro vás vše o přihláškách na střední dle nové legislativy… 

1. Termín podání přihlášek na střední školu 2024

Nově se posunulo datum pro podání přihlášek, a to na dřívější termín již na únor. Ředitelé škol do 31. ledna 2024 zveřejní v systému DIPSY, na úřední desce školy a na webových stránkách podmínky a kritéria přijetí do jednotlivých oborů vzdělání.

1.2. Přihlášky na střední školu 2024: od kdy do kdy se podávají?

Od 1. února do 20. února 2024 můžete podávat až 3 přihlášky na střední školy (resp. 5 v případě škol s talentovkami). V rámci 3 přihlášek si volíte obory (maturitní i nematuritní) a řadíte je podle priority. Na první místo vyplňte tu školu, na kterou chcete nejvíce. Druhé místo patří škole, kam byste také chtěli, třetí místo je pro nejméně chtěnou školu, kde si ale také umíte představit studium.

💡 Volte školy na přihlášky s jistotou! 💡

 • připravujte se s To dáš! a získejte přístup k databázi bodových hranic z CERMATu z minulých let
 • bodové hranice budete mít přístupné v Osobní zóně (kredit na zobrazení 8 bodových hranic)
 • volte SŠ do přihlášky reálně a s větší jistotou dle svých výsledků

1.3. Kdy se podávají přihlášky na střední školu (SŠ)

Přihlášky se podávají v únoru, konkrétně od 1. do 20. února 2024. Letos nově podávejte přihlášky plně elektronicky, vřele to doporučujeme! V systému DIPSY budete mít vše přehledně na jednom místě, včetně výsledků i historie komunikace se školou!

přihlášky na střední školu 2024
přihlášky na střední školy 2024

2. Přihláška na střední školu 2024: 3 způsoby, jak ji vyplnit a podat

2.1. Jak podat přihlášku na střední školu

Podávejte přihlášky na střední školy plně elektronicky přes systém DIPSY = Digitální přihlašovací systém! Jednoduše si co nejdříve zřiďte ověřenou elektronickou identitu (Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu). Díky ní se systém propojí s registrem obyvatel a budete mít vyplňování jednodušší, zároveň budete moci komunikovat se školami prostřednictvím systému. Výhod elektronického podání je ale mnohem více!

Pokud jste do 30. listopadu 2023 podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a budete podávat další až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, doplníte do pořadí dle priority i obory vzdělání s talentovou zkouškou. Seřadíte tedy dle priority 5 škol.

Další možnosti podání přihlášky jsou hybridně (výpisem ze systému DIPSY bez přihlášení elektronickou identitou), nebo postaru na novém papírovém tiskopisu.

2.2. Elektronická přihláška na střední školu (Elektronicky v systému DIPSY s přihlášením) + VIDEO

📹 Využijte náš videonávod na podání přihlášky v systému DIPSY!📹

Jak na podání elektronické přihlášky v 5 krocích:

 1. Přihlásíte se do systému DIPSY a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel).
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mailové potvrzení, že jste přihlášky podali. Přihlášky musíte podat do 20. února.

2.3. Papírová přihláška na střední školu (výpisem vytištěným z DIPSY bez přihlášení) + VIDEO

Druhý způsob podání přihlášky je tzv. hybridní, neboli výpisem ze systému DIPSY. To znamená, že vyplňujete přihlášku online v DIPSY, ale bez přihlášení elektronickou identitou. Následně musíte formuláře přihlášek vytisknout a fyzicky do všech škol doručit (přílohy ale tisknout nemusíte, ty vkládáte do DIPSY).

Jak na přihlášku na SŠ pomocí výpisu vytištěného ze systému DIPSY?

 1. Do systému DIPSY se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mail s vyplněnou přihláškou (výpisem).
 6. Výpis přihlášky z e-mailu vytisknete tolikrát, na kolik škol se hlásíte, a každý podepíšete.
 7. Papírový výpis přihlášky (bez příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

2.4. Přihláška na SŠ na papírovém tiskopisu (bez DIPSY)

Podání tzv. postaru, kdy je celý proces nejvíce zdlouhavý a administrativně i finančně náročný.

Jak na přihlášku na papírovém tiskopisu?

 1. Vytisknete si papírový tiskopis přihlášky tolikrát, na kolik škol se hlásíte.
 2. Do papírového tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru).
 4. Obory vyplňujete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 5. Vyplníte identicky (tzn. stejné pořadí škol dle priority) tolik tiskopisů, na kolik škol se hlásíte.
 6. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy).
 7. Tiskopis přihlášky (vč. příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

3. VIDEO: jak podat přihlášky na střední školu

Podívejte se na přehledné videonávody, jak podat přihlášky na SŠ v systému DIPSY plně elektronicky (s přihlášením ověřenou identitou) a hybridně, tzv. výpisem ze systému DIPSY (bez přihlášení).

1. VIDEO: jak podat přihlášku na SŠ plně elektronicky v DIPSY

Zdroj: Informační web Prihlaskynastredni.cz

2. VIDEO: jak podat přihlášku na SŠ hybridně (výpisem ze systému DIPSY)

Zdroj: Informační web Prihlaskynastredni.cz

4. Přílohy k přihlášce na střední školu 2024

Pro přihlášky na střední školy 2024 byly vydány nové tiskopisy příloh, které školy mohou, ale nemusí požadovat. Ke každé přihlášce musíte doložit všechny potřebné přílohy ve formě kopie/skenu/fotografie. Nejjednodušší bude nahrání příloh do systému DIPSY při elektronickém přihlašování. Pečlivě si přečtěte požadavky škol k přijetí na vámi vybrané obory!

4.1. Vzor lékařského posudku 2024

Vzor lékařského posudku je pouze doporučený, lze tedy využít i jiný. Vždy musí být kromě identifikačních údajů žáka vypsané kódy oborů, pro které je žák způsobilý. Tedy klidně na jednom potvrzení mějte až tři kódy oborů. Posíláte/nahráváte do DIPSY jen kopii (fotku, sken), originál si uchováváte pro případné doložení.

4.2. Body za vysvědčení na přijímací zkoušky

Prospěch ze ZŠ není povinnou součástí přihlášky a dokládá se jen pokud to SŠ v rámci školní části zkoušky vyžaduje. Pokud budou prospěch školy pro některé obory bodovat, zveřejní to do 31. ledna v DIPSY, na úřední desce i webu. V minulosti se hodnotilo vysvědčení z 8. třídy a pololetí 9. třídy. To, jak spočítat body za vysvědčení, uvedenou ředitelé SŠ taktéž v kritériích pro přijímání.

❗ POZOR: Doložený prospěch vydá pravděpodobně proaktivně vaše ZŠ, nevyplňujte prosím předběžně po vlastní ose, alternativně můžete vždy doložit kopie vysvědčení.

4.3. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud máte nárok např. na čas navíc u přijímací zkoušky, nezapomeňte si z poradenského zařízení nechat vydat doporučení (zůstává stejné jako v minulých letech), které též přiložíte k přihlášce. Více informací o uchazečích se speciálními vzdělávacími potřebami najdete na webu CERMATu.

5. Prihlaskynastredni.cz a Dipsy.cz – nové portály CERMATu

CERMAT v nedávné době zveřejnil informační portál k přihláškám na střední školy a od 1. února se budete moci přihlásit i do systému DIPSY, přes který se budou podávat elektronické přihlášky.

5.1. Portál prihlaskynastredni.cz

Hlavní informační portál CERMATu k přijímacímu řízení 2024 se jmenuje prihlaskynastredni.cz. Obsahuje informace pro rodiče, základní i střední školy ke změnám v přihlašování na SŠ. Můžete se odsud přihlásit také do systému DIPSY, přes který se budou podávat přihlášky na střední školy 2024.

5.2. Portál DIPSY CERMAT

Nový portál CERMATu pro přihlašování na střední školy nese zkrácený název DIPSY a znamená Digitální přihlašovací systém. Na této stránce do něj můžete od 1. února 2024 přihlašovat.

Další užitečné odkazy

6. Nejčastější dotazy k podávání přihlášek

Jak se přihlásit do DIPSY CERMATu?

Nejvýhodnějším způsobem přihlášení do DIPSY je pomocí ověřené elektronické identity. Poté můžete podávat přihlášky na SŠ plně digitálně. Vyplnit přihlášku v DIPSY lze i bez přihlášení elektronickou identitou a poté podávat přihlášky tzv. hybridně neboli výpisem ze systému DIPSY.

Do kdy mohu měnit pořadí škol v přihlášce?

Při elektronickém podání přihlášky můžete pořadí škol měnit do finálního odeslání přihlášek, tedy do 20. února 2024. Nenechávejte odeslání na poslední dny, kdy bude DIPSY CERMAT pravděpodobně pod náporem uchazečů. V systému DIPSY si můžete přihlášku rozpracovat a uložit k pozdější editaci a ještě pořadí škol před finálním odesláním měnit.

Jak doložit absolvování povinné školní docházky v DIPSY?

Doložení absolvování povinné školní docházky je v DIPSY u všech oborů zakliknuté jako povinné, ale deváťáci pochopitelně v době podávání přihlášek ještě povinnou školní docházku ukončenou nemají. Přihlášku lze odeslat bez této přílohy. Potvrzovat ukončení školní docházky budou dané SŠ, kam nastupují, až před 1. 9. 2024.

Jak sestavit žebříček škol do přihlášky a co je tzv. „vyhozená přihláška“?

Na přihlášku patří jen ty školy, na které byste opravdu chtěli nastoupit. Současně ale platí, že jsem-li přijata na svou první školu v pořadí, jdu na tu a ne na druhou, byť bych na ni byla také dle svých zásluh přijata. Nedává tedy smysl na první místo dávat „nejlehčí“ školu – pokud se dostanu rovnou na tu, jdu na ni, pokud se nedostanu ani na ni, zbylé dvě přihlášky na náročnější školy jsou de facto vyhozené.

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

 • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
 • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
 • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
 • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku