Aktuálně: Přijímací zkoušky – změny 2023/24

Aktuální k: 8. 9. 2023

Novinky v jednotných přijímacích zkouškách na SŠ (CERMAT testech) 2023/24

💡 Shromažďujeme pro vás aktuality k přijímacím zkouškám: změny přehledně na jednom místě a vždy aktuálně.

Plánované změny přijímacího řízení pro školní rok 2023/24:

 • 2 řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí 12. a 15. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
 • 2 náhradní termíny přijímaček v pondělí a úterý 29. a 30. dubna 2024 (již potvrzeno MŠMT)
  dále se plánuje*:
 • přihlášky na SŠ v digitální podobě
 • 3 elektronické přihlášky na 3 střední školy
 • prioritizace SŠ na přihlášce, tzn. největší zájem o školu na prvním místě
 • termín pro podání přihlášek od 1. do 20. února 2024
 • zůstává i papírová verze přihlášky (SŠ zaevidují do elektronického systému)
 • prospěch ze ZŠ bude pro SŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • výsledky JPZ do 10. května 2024 v elektronickém systému
 • odpadá zápisový lístek, odvolání
 • pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení obdobná jako pro 1. kolo
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

* Výše zmíněné změny zatím nejsou legislativně ukotveny. Vycházíme z denní analýzy informací, které klíčové osoby z MŠMT či Cermatu poskytly médiím. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1.3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).

1. Přijímací zkoušky – termíny pro školní rok 2023/2024

Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat přijímací zkoušky dvakrát. Budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se hlásí na 2 nebo 3 maturitní obory.

Termín pro podání přihlášek na SŠ 2023/24

 • od 1. do 20. února 2024 – podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky

1. řádný termín přijímaček 2024

 • pátek 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

2. řádný termín přijímaček 2024

 • pondělí 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

Náhradní termíny přijímaček 2024

 • pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024
novinky v jednotných přijímacích zkouškách
novinky v jednotných přijímacích zkouškách

Výsledky přijímacích zkoušek 2023/24

 • do 10. května 2024 – budou uchazeči znát výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy

2. kolo přijímací zkoušky 2023/2024

 • po zveřejnění výsledků 1. kola – centrálně řízené, možnost podat 3 přihlášky, povinnost škol přihlížet výsledkům JPZ

2. Nejaktuálnější články

novinky v jednotných přijímacích zkouškách


Zpracovávám objednávku