Průvodce uměleckými školami s talentovou zkouškou – jak na ně?

Datum vytvoření: 15. 09. 2022
Poslední aktualizace: 31. 05. 2023
Doba čtení: 3 minuty

Umělecké školy s talentovou zkouškou a konzervatoře (tedy obory studia, jejichž kód začíná číslicí 82), tvoří specifickou skupinou škol, na které se mohou deváťáci hlásit. A protože termíny podání přihlášek i samotné přijímací zkoušky jsou výrazně dříve než u škol ostatních, pojďme se podívat už teď v září, co taková přihláška a přijímačky s talentovou zkouškou vlastně obnáší.

1. Podání přihlášek neodkládejte

Na začátek si připomeňme pár věcí, které jsou pro tyto školy zásadní: termín podání přihlášek je nejpozději 30.listopadu 2022, talentové zkoušky pak probíhají od začátku ledna 2023 a jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se na tyto školy nedělá.

To je občas důvod, proč se na tyto školy hlásí uchazeči, kteří mají z jednotných přijímacích zkoušek – většinou z matematiky – obavy. Kdo v lednu u talentovek uspěje a na školu se dostane, má tak zvaně vyhráno. A kdo se nedostane, ten si podá do 1. března další dvě přihlášky na klasické SŠ. V dubnu pak absolvuje jednotné přijímací zkoušky jako většina deváťáků.

Ke studiu na některých uměleckých školách je potřeba doložit lékařské potvrzení – zde si pozorně ohlídejte podmínky a data. Občas se totiž některá z potvrzení nedokládají hned při podání přihlášky, ale až při přijímacích zkouškách (například na pražskou konzervatoř do oboru zpěv se jedná o potvrzení od foniatra, které nesmí být starší než jeden měsíc a je potřeba ho donést až na přijímací zkoušky).

2. Jak probíhají přijímačky?

Uchazeče o studium na uměleckých školách čeká přijímací řízení, které u některých oborů probíhá ve více kolech, a při němž je zkoumán jejich talent pro zvolený obor. Požadavky na uchazeče se samozřejmě liší právě podle zvoleného oboru, proto je zde blíže nepopisuji. Každopádně úplné informace o přijímacím řízení, podmínky přijetí i další důležité informace byste měli už nyní v září najít vždy na webu konkrétní školy, a to většinou v sekci označené „pro uchazeče“ nebo „pro zájemce o studium“. Dozvíte se zde, jak talentová zkouška probíhá, jak se na ni připravit, zda je např. nutné dodat i vlastní „portfolio“ nebo jinou prezentaci domácích prací apod.

talentová zkouška

Pokud by se stalo, že na webu tyto informace nenajdete, pak se na školu obraťte přímo (ideálně telefonicky nebo e-mailem) a tyto informace si zjistěte. Znovu připomínám, že s ohledem na to, že přihlášky je potřeba podat už do 30. listopadu a talentové zkoušky probíhají již od začátku ledna, opravdu není času nazbyt. Proto se zjišťováním podmínek pro přijetí zbytečně neotálejte.

3. Příprava na samotnou talentovku

Na talentovou zkoušku se můžete připravovat buď sami, nebo pod odborným dohledem někoho, kdo se danému uměleckému oboru věnuje. Část škol přímo nabízí přípravné kurzy ke své talentové zkoušce. Informace o nich opět objevíte na webu školy a určitě je dobré se do takového kurzu zapsat. Znamená to sice zaplatit nějakou finanční částku za kurz, ale kromě odborného vedení získáte možnost poznat prostředí a zázemí školy, osobně se potkávat s některými z učitelů, kteří zde učí i získat zpětnou vazbu na své výsledky od někoho, kdo dost možná bude přítomen právě při vašich talentovkách naživo.

příprava na talentovou školu

Na stránkách své vybrané školy si také co nejdříve zjistěte, kdy zde proběhnou dny otevřených dveří a zajděte se tam podívat. Poznáte tak prostředí školy, do které možná budete chodit, ale potkáte se zde také s učiteli a se studenty, kteří zde již studují. Těch se budete moci zeptat na vše, co vás zajímá. A věřte, že informace od někoho, kdo už na škole studuje, mohou být velmi zajímavé, přínosné i překvapivé. Proto si myslím, že byla škoda tuto šanci nevyužít a den otevřených dveří si nechat ujít. Obzvlášť proto, že loni byly dny otevřených dveří v prezenční formě skoro bez výjimky zrušené.

Dalším typem škol, na které žáci skládají talentovou zkoušku, jsou Gymnázia se sportovní přípravou. O nich se více dozvíte v některém z dalších postů zde v aktualitách.

Pro To dáš! Přijímačky nanečisto připravila Pavla Lopatková z Kampodevitce.cz

Věrná simulace Cermat testů probíhá každý víkend od listopadu až do dubna, tedy do termínu konání jednotné přijímací zkoušky.

Již při 10 návštěvách ozkoušíte všechny typové úlohy, které se v Cermat testech vyskytují. V rámci neomezeného předplatného pak s jistotou projdete opakovaně celý arzenál Cermat úloh. S neomezeným tak můžeme slíbit, že nebude typu otázky ani okruhu učiva, který by vás v testu překvapil!

S námi si osvojíte testovou strategii, zbavíte se stresu a doženete zameškané učivo. Pojďte si to na vlastní kůži vyzkoušet! Přečtěte si zpětnou vazbu od našich žáků!

Přijímačky nanečisto i pro žáky s SVP

Koupit Přijímačky nanečisto

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku