Příprava na přijímací zkoušky online: distanční forma přípravy s To dáš!

Datum vytvoření: 26. 09. 2023
Poslední aktualizace: 26. 09. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Chystáte se letos k jednotné přijímací zkoušce a přemýšlíte, jaký typ přípravy zvolit? Pojďme se společně podívat na jednu z možností našich příprav – distanční/online formu!

💻Chcete kvalitní přípravu na přijímací zkoušky a máte to daleko daleko do Prahy na prezenční přijímačky nanečisto ve škole? Příprava na přijímací zkoušky online je mezi deváťáky oblíbenou formou přípravy. Zažijete přesnou simulaci testů formátu CERMAT distančně z domova a získáte podrobný videorozbor řešení testů! Pojďme se společně podívat, co vás při distanční/online přípravě čeká!

1. Studium online a jeho přínosy

Tzv. „e-learning“ je v dnešní době populární a běžnou součástí vzdělávacího procesu. Co to vlastně je? E-learning je jednoduše jakékoli využívání především elektronických, ale i materiálních či didaktických prostředků k dosažení vzdělávacího cíle prostřednictvím počítačových sítí, většinou internetu. Skrývá celou řadu výhod, které jsme do našeho vzdělávání zakomponovali i my.

Během lockdownu v covidovém období jsme naši distanční výuku zdokonalili a propracovali a je jednou z našich nejoblíbenějších forem přípravy, kterou deváťáci využívají. Online přípravu na přijímačky můžete libovolně kombinovat s ostatními formami přípravy v rámci našich předplatných přijímaček nanečisto.

🖥️ Příprava na přijímací zkoušky online: jaké konkrétní nástroje používáme? 

 • Živého průvodce, který vám kromě zadání testů a pravidel zkoušky předá i naši unikátní strategii efektivního řešení testu.
 • Chat, kde se můžete anonymně našeho živého průvodce během dne na cokoli zeptat.
 • Po skončení simulace přijímačkového dne si projdete s našimi kvalifikovanými pedagogy správné postupy řešení, k čemuž slouží naše unikátní videorozbory (2 x 60 minut).
 • U distanční varianty máte přesnou časomíru a autentický šum třídy, napíšete si tedy testy z českého jazyka a z matematiky za stejných podmínek jako u „ostré“ zkoušky.
 • Svým tempem si může podrobně projít správný postup řešení všech úloh a pracovat s chybou. K videorozborům se můžete kdykoliv vrátit. Máte je k dispozici do konce školního roku.
 • Pokud je potřeba se na cokoli k řešení testu doptat, ke každým distančním Přijímačkám nanečisto jsou (navíc k videorozborům) k dispozici i doučovací webináře s učiteli (2 x 60 minut) věnované otázkám žáků.
Ukázka uživatelského rozhraní přijímaček nanečisto online.

Více o přípravě na přijímačky

2. Jak probíhá příprava na přijímací zkoušky online?

 • Velkou výhodou oproti jiným „přípravkám“ je naše společné bodování testových úloh. Při něm žákům vysvětlíme, jak CERMAT testy hodnotí a jak zbytečně neztratit body. Žák tak získává výraznou konkurenční výhodu.
 • Pokud cokoli není jasné, může se v chatu anonymně našeho živého průvodce na cokoli zeptat.
Kluk vyplňuje test.
 • Napíšete si testy z českého jazyka a z matematiky za stejných podmínek jako u „ostré“ zkoušky.
 • Celým procesem vás provede náš živý průvodce, který vám kromě zadání testů a pravidel zkoušky předá i naši unikátní strategii efektivního řešení testu. Navíc obratem zodpoví jakékoli dotazy.
 • Myslíme na všechno – u distanční varianty máte přesnou časomíru a autentický šum třídy.
přijímací zkoušky - on-line výuka přijímaček nanečisto.
 • Žáci ve své osobní zóně ihned vidí své výsledky a to, jak si v porovnání s ostatními stojí (celkově i z jednotlivých předmětů).
 • Máme k dispozici komplexní databázi bodových hranic pro přijetí na vybrané SŠ i gymnázia (tu školy často nesdělují). Díky ní může žák porovnat své výsledky a zjistit, zda by dosáhl na potřebnou bodovou hranici z předchozích let.
 • Kromě toho je osobní zóna nabitá spoustou interaktivních materiálů, které vám pomohou s další přípravou.
Graf zobrazující body z testu z matematiky.
 • Po skončení simulace přijímačkového dne přichází čas na to, aby si žák prošel správný postup řešení.
 • K dispozici má u distanční varianty videorozbory (2 x 60 minut) s našimi kvalifikovanými pedagogy.
 • Svým tempem si může podrobně projít správný postup řešení všech úloh. Může se k nim navíc kdykoli vrátit, žáci je mají k dispozici do konce školního roku.
 • Pokud je potřeba se na cokoli k řešení testu doptat, ke každým distančním Přijímačkám nanečisto jsou (navíc k videorozborům) k dispozici i doučovací webináře (2 x 60 minut) věnované otázkám žáků.
Učitel vede on-line výuku.

Koupit Přijímačky nanečisto

3. Příprava na přijímačky z 9. tříd s To dáš!

To dáš! Přijímačky nanečisto připravuje žáky 9. tříd na přijímací zkoušky na střední školy
a čtyřletá gymnázia.

100% simulace přijímací zkoušky prezenčně i online z domova.

Příprava na přijímačky z 9. třídy každý víkend od listopadu až do dubna.

S námi neriskujete – 96 % našich deváťáků loni uspělo u přijímaček.* Celkem máme přes 23 000 spokojených absolventů.**

Moc rádi vás u nás přivítáme jak prezenčně, tak online, přidejte se k nám!

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

příprava na přijímací zkoušky online

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku