Vzdání se přijetí na střední školu 2024

Datum vytvoření: 31. 03. 2024
Poslední aktualizace: 09. 04. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Co je právo vzdát se přijetí na SŠ? Nově se od roku 2024 můžete vzdát práva na přijetí na SŠ, ztratíte tím ale celé kolo přijímacího řízení.

Jste-li po vyhlášení výsledků přijímacího řízení přijati na školu, kam nechcete nebo nemůžete nastoupit, můžete se tzv. „vzdát přijetí“. 💡 POZOR, neznamená to však, že budete přijati na jinou školu z přihlášky, např. na tu méně prioritní. Tím, že se vzdáte práva na přijetí, zcela ztrácíte 1. či 2. kolo přijímacího řízení a můžete podat přihlášku do 2. či dalších kol. Více o možnosti vzdání se přijetí na SŠ čtěte dále.

1. Vzdání se přijetí na SŠ

Když se vzdáte přijetí na škole, kam vás algoritmus CERMATu dle výsledků přijímaček a priority škol přiřadil, nedostanete místo v méně prioritním oboru. Volné místo po vás se v oboru uvolní, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

1.1. Co je vzdání se práva na přijetí?

Vzdání se práva na přijetí je de facto odmítnutí rozhodnutí o přijetí v daném kole přijímacího řízení. Z 1. nebo 2. kola přijímacího řízení se vzdáním se práva na přijetí diskvalifikujete a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. kole nebo v dalších kolech. A tam může být již výběr volných míst značně omezený. Dle CERMATu bude totiž díky prioritizaci škol v přihlášce a algoritmu odloženého přijetí většina míst na SŠ zaplněna v 1. kole přijímacího řízení.

1.2. Kdy a jak se mohu vzdát přijetí na SŠ 2024?

Co když chcete na jinou školu z přihlášky, než kam vás vzali? Pro možnost podat přihlášku v druhém, třetím a dalších kolech se musíte vzdát práva na přijetí. Pokud jste se rozhodli vzdát se přijetí na školu, musíte to řediteli školy oznámit nejpozději 3 pracovní dny před termínem pro podání přihlášky do dalšího kola. Ředitel školy informaci o vzdání se práva na přijetí předá do informačního systému do 2 pracovních dnů od doručení.

💡 Myslete na to, že nikdy nemáte jistotu, že vámi vybraná škola bude ve 2. kole (nebo 3. a dalších kolech) vypisovat přijímací řízení a že na ní budete přijati.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

V roce 2023 u přijímaček uspělo 96 % našich absolventů*, celkem jsme pomohli již více než 23 000 spokojeným deváťákům a deváťačkám** a pomůžeme i tobě! ✅

100% simulace přijímací zkoušky – jak prezenčně, tak on-line (distančně). Každý víkend až do dubna. 

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou střední!.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

vzdání se přijetí

*Zdroj úspěšnosti: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku