3. kolo přijímacího řízení na SŠ 2024: volná místa na SŠ ve 3. kole přijímaček

Datum vytvoření: 03. 04. 2024
Poslední aktualizace: 09. 04. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Jak probíhá 3. kolo přijímacího řízení v roce 2024? Kde najdete volná místa a jak se na ně hlásit?

Nepřijali vás ve 2. kole? Ještě není nic ztraceno a je možné, že některé školy vypíší i třetí či další kola přijímacího řízení. Je třeba počítat s tím, že výběr oborů a míst bude již výrazně omezen a že může jít ve většině případů o místa na soukromých školách, kde budete muset platit školné.

1. 3. kolo přijímacích zkoušek na SŠ 2024: termíny

Třetí a další kola již nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek bude ze zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím.

💡 Sledujte prosím portál DIPSY, webové stránky škol a také webové stránky jednotlivých krajů v sekci školství, kde by se volná místa na všech školách v daném kraji od 3. kola dále měla objevit.💡

3. 3. kolo přijímacího řízení na střední školy 2024: přihlášky do třetího kola

Termín pro podávání přihlášek do 3. a dalších kol přijímacího řízení je zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím. Třetí a další kola přijímacího řízení vyhlašují ředitelé SŠ v DIPSY, na veřejně přístupném místě ve škole i na svém webu i webu krajského úřadu. Součástí informací pro přijímání ke každému dalšímu kolu od 3. dále musí být i termín pro odevzdání přihlášky v daném kole.

Do třetího a dalších kol přijímacího řízení můžete podávat přihlášky v případě, že

Přihlášky do 3. kola se budou podávat ve formě, kterou si určí ředitel SŠ.

4. Průběh přijímaček ve 3. kole

JPZ od CERMATu se ve 3. kole nekoná (stejně jako v kole druhém). Ředitelé SŠ mohou, ale nemusí přihlížet k výsledkům JPZ v rámci hodnocení uchazečů. Podmínky a kritéria přijetí i případná školní část přijímací zkoušky je v gesci ředitele SŠ, který také určuje kritéria pro přijetí. Záleží vždy na konkrétní škole a volném místě v oboru. Dobře si kritéria z DIPSY, krajského webu či webu školy zjistěte a ujistěte se, že je můžete splnit.

Nejpozději 7 dnů před termínem případné přijímací zkoušky (může se konat či nemusí) vám ředitel školy odešle pozvánku k této přijímací zkoušce.

záznamový arch

5. 3. kolo přijímacího řízení: kdy se dozvím výsledky 3. kola 2024?

Ve 3. a dalších kolech vám ředitel školy vyhotoví a zašle písemné rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte řediteli SŠ do 7 dnů ode dne zveřejnění výsledků svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem (lze i datovou schránkou).

5.1. Nepřijetí na SŠ ve 3. kole: co teď?

Další kola přijímacího řízení také nejsou centrálně řízena a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol. Termín pro podávání přihlášek bude ze zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím. Další kola přijímacího řízení, pakliže je školy vypíší, budou probíhat obdobně, jako 3. kolo.

6. 3. kolo přijímacího řízení: často se ptáte

Jaké jsou střední školy, které vyhlašují 3. kolo 2024?

Střední školy, které mají volná místa ve 3. kole přijímacího řízení najdete zde.

Kdy je třetí kolo přijímacích zkoušek 2024?

Třetí kolo přijímacího řízení na SŠ může začít až po ukončení 2. kola. Termín pro podávání přihlášek do 3. a dalších kol přijímacího řízení je zákona nejdříve 7. den od zveřejnění výsledků v kole předchozím.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

V roce 2023 u přijímaček uspělo 96 % našich absolventů*, celkem jsme pomohli již více než 23 000 spokojeným deváťákům a deváťačkám** a pomůžeme i tobě! ✅

100% simulace přijímací zkoušky – jak prezenčně, tak on-line (distančně). Každý víkend až do dubna. 

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou střední!.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

3. kolo přijímacího řízení

*Zdroj úspěšnosti: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku