Odvolání na střední školu 2024 + vzor: jak a kdy podat odvolání v roce 2024?

Datum vytvoření: 31. 03. 2024
Poslední aktualizace: 09. 04. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Vše o odvolání na SŠ v roce 2024: odvolání z kapacitních důvodů již nedává smysl. Jaké důvody odvolání jsou relevantní?

V roce 2024 se u přijímacích zkoušek odvolání proti nepřijetí formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití. Odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení. Podrobnosti o odvolání na střední školu 2024 se dozvíte na této stránce.

1. Odvolání na střední školu 2024: jak funguje odvolání na SŠ v roce 2024?

Nová podoba přijímacího řízení platná od roku 2024 přinesla mimo jiné administrativní zjednodušení a celý proces zapisování i přijímání na SŠ by měla rodinám ulehčit. CERMAT podle algoritmu rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority, kapacity oborů a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole.

Odvolání proti nepřijetí na střední školu z kapacitních důvodů ztrácí smysl a po výsledcích se žák již nebude moci rozhodnout pro jinou školu z přihlášky. Existuje možnost vzdát se místa na škole, kam jste přijati, ale ztratíte tím celé 1. kolo a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. kole nebo v dalších kolech. Nebude to tedy tak, že se přesunete na další školu z přihlášky. Odpadají také zápisové lístky.

Lhůta pro podání odvolání v roce 2024 je do 20. května 2024 včetně (lhůta 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, které připadá na 15. května). Odvolání podáváte řediteli střední školy buď osobně, poštou nebo do datové schránky školy (nikoliv e-mailem).

prodloužení podání přihlášek
odvolání na střední školu 2024

1.1. Důvody odvolání na SŠ 2024: pochybení, porušení práv, nespravedlivý průběh atd.

Odvolání lze v roce 2024 podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5 školského zákona.

V roce 2024 je možné podávat odvolání na SŠ např. z důvodu porušení práv uchazeče, chyby v přijímacím řízení nebo při narušení průběhu JPZ. CERMAT na svém webu doslova uvádí, že „odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“ (zdroj: CERMAT). Ve dnech 10., 13. a 14. května 2024 můžete v případě podezření na pochybení u přijímaček v 1. kole přijímacího řízení jít ve stanoveném čase do školy a podívat se na celý spis uchazeče k přijímací zkoušce (viz též nahlížení do spisu).

Výsledky budou vyhlášené 15. května, poté máte případně 3 pracovní dny na podání odvolání, tedy do pondělí 20. května 2024.

💡 Důvody pro odvolání na SŠ 2024 mohou být následující:

  • nespravedlivý průběh přijímacích zkoušek,
  • opisování,
  • chyba v přijímacím řízení: chybně opravené testy a výsledek apod.,
  • dřívější odebrání zadání,
  • nedodržení časového limitu,
  • vyrušení: hluk apod.

2. Porušení práv uchazeče u přijímací zkoušky a odvolání

Domníváte-li se, že byl narušen průběh JPZ a došlo k porušení práv uchazeče např. dřívějším odebráním zadání, nedodržením časového limitu, v důsledku hluku nebo jinak nespravedlivým průběhem, můžete do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podat řediteli školy odvolání. Písemné odvolání zaneste do školy osobně, pošlete doporučeně poštou, anebo do datové schránky (nikoliv e-mailem). 💡 Vzor odvolání najdete zde 💡.

3. Přijímačky 2024 odvolání: vzor odvolání na SŠ 2024

Odvolání musí být písemné a podané buď osobně, poštou nebo do datové schránky školy. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí. Použít můžete náš vzor.

📝 Vzor odvolání na SŠ 2024 📝

❗ Zde najdete vzor odvolání na SŠ 2024 ❗

Stáhněte si vzor odvolání 2024

4. Nejčastější otázky k odvolání na střední školy 2024

Mohu podat odvolání proti nepřijetí na střední školu?

Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů v roce 2024 již nedává smysl. Systém podle CERMAT algoritmu rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority, kapacity oborů a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole. V roce 2024 je možné podávat odvolání např. z důvodu chyby v přijímacím řízení nebo při narušení průběhu JPZ.

Jaká je lhůta pro podání odvolání na střední školu 2024?

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení. V roce 2024 tedy do 20. května včetně. Odvolání adresujte řediteli SŠ a doručte na školu osobně, poštou nebo do datové schránky.

To dáš! Testy nanečisto pro přijímačky najisto! 

V roce 2023 u přijímaček uspělo 96 % našich absolventů*, celkem jsme pomohli již více než 23 000 spokojeným deváťákům a deváťačkám** a pomůžeme i tobě! ✅

100% simulace přijímací zkoušky – jak prezenčně, tak on-line (distančně). Každý víkend až do dubna. 

Maximalizujte svou šanci na přijetí na vysněnou střední!.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

přijímačky v pohodě

*Zdroj úspěšnosti: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku