Odvolání na střední školu 2024 + vzor: jak a kdy podat odvolání v roce 2024?

Datum vytvoření: 31. 03. 2024
Poslední aktualizace: 07. 05. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Vše o odvolání na SŠ v roce 2024: odvolání z kapacitních důvodů již nedává smysl. Jaké důvody odvolání jsou relevantní?

V roce 2024 se u přijímacích zkoušek odvolání proti nepřijetí formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití. Odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení či špatného přidělení bodů po vyhlášení výsledků (zjistíte při nahlížení do spisu). Podrobnosti o odvolání na střední školu 2024 se dozvíte na této stránce.

1. Odvolání na střední školu 2024: jak funguje odvolání na SŠ v roce 2024?

Nová podoba přijímacího řízení platná od roku 2024 přinesla mimo jiné administrativní zjednodušení a celý proces zapisování i přijímání na SŠ by měla rodinám ulehčit. Cermat podle algoritmu rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority, kapacity oborů a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole.

Odvolání proti nepřijetí na střední školu z kapacitních důvodů ztrácí smysl a již nelze podat. Po výsledcích se žák již nebude moci rozhodnout pro jinou školu z přihlášky, protože bude přiřazen právě na jednu školu. Existuje možnost vzdát se místa na škole, kam jste přijati, ale ztratíte tím celé 1. kolo a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. kole nebo v dalších kolech. Nebude to tedy tak, že se přesunete na další školu z přihlášky. Odpadají také zápisové lístky.

Lhůta pro podání odvolání v roce 2024 je do 20. května 2024 včetně (lhůta 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení, které připadá na 15. května). Odvolání podáváte řediteli střední školy buď osobně, poštou, nebo do datové schránky školy (nikoliv e-mailem ani přes DIPSY).

prodloužení podání přihlášek
odvolání na střední školu 2024

1.1. Důvody odvolání na SŠ 2024: špatně přidělené body, porušení práv, nespravedlivý průběh atd.

Odvolání lze v roce 2024 podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5 školského zákona.

V roce 2024 je možné podávat odvolání na SŠ např. z důvodu porušení práv uchazeče, chyby v přijímacím řízení (špatně spočítané body nebo opravené testy v JPZ či školních částech), nebo např. při narušení průběhu JPZ. Cermat na svém webu doslova uvádí, že „odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek“ (zdroj: Cermat).

Ve dnech 10., 13. a 14. května 2024 můžete v případě podezření na pochybení ve výsledcích přijímaček v 1. kole přijímacího řízení jít ve stanoveném čase do školy a podívat se na celý spis uchazeče k přijímací zkoušce (viz též nahlížení do spisu). Pokud byste měli o svých bodech pochybnosti i po vyhlášení výsledků 15. května, můžete zajít do školy nahlédnout do spisu i poté.

Lhůtu do 20. 5. pro podání případného odvolání ale musíte dodržet! 

Podrobnosti o nahlížení do spisu + protokol ke stažení

upozorněníVýsledky budou vyhlášené 15. května, poté máte případně 3 pracovní dny na podání odvolání, tedy do pondělí 20. května 2024.

💡 Důvody pro odvolání na SŠ 2024 mohou být následující:

  • nespravedlivý průběh přijímacích zkoušek,
  • vybrání archů přes vypršením časového limitu,
  • chyba v přijímacím řízení: chybně opravené testy, špatně započítaná školní část zkoušky apod.,
  • vyrušení: hluk, evakuace apod.
  • nezapočítání bodů za průměr ze ZŠ apod.

1.2. Doba vyřízení odvolání a proč se na podané odvolání nespoléhat

Vyrozumění odvolání trvá minimálně 60 dnů, ale klidně i 90 dnů. Pokud jste podali odvolání, nikdy 100% nespoléhejte na to, že bude kladně vyřízeno.

Dokud vyhovění odvolání nemáte, jste nepřijati a dle toho se musíte chovat. Tedy i pokud vám běží odvolání kvůli chybě, hlaste se do 2. kola. Když ho prošvihnete, není cesty zpět. Naopak, když odvolání bude vyhověno, můžete jít na původní školy i přesto, že byste byli přijati na školu ve 2. kole (jen prosím školu slušně upozorněte, že nenastoupíte).

2. Porušení práv uchazeče u přijímací zkoušky a odvolání

Domníváte-li se, že byl narušen průběh JPZ a došlo k porušení práv uchazeče např. dřívějším odebráním zadání, nedodržením časového limitu, v důsledku hluku nebo jinak nespravedlivým průběhem, nejlépe uděláte, když hned při zkoušce nebo ihned po ní vše nahlásíte zadávajícímu jako tzv. námitku. Zadávající musí námitku zapsat do protokolu o průběhu jednotné zkoušky, který je poté součástí vašeho spisu ve škole.

Na základě této námitky (můžete to zkusit i bez ní, ale šance na vyhovění odvolání budou nižší) můžete až do 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podat řediteli školy odvolání. Písemné odvolání včetně příloh zaneste do školy osobně, pošlete doporučeně poštou, anebo do datové schránky (nikoliv e-mailem). Pokud máte o pochybení jakýkoliv další podklad podporující či dokreslující zdůvodnění vašeho odvolání, přiložte jej k odvolání. Může to být např. i e-mail či zaručená komunikace z DIPSY. Nepodložené odvolání má minimální šanci, že mu bude vyhověno.💡 Vzor odvolání najdete zde 💡.

3. Přijímačky 2024 odvolání: vzor odvolání na SŠ 2024

Odvolání musí být písemné a podané buď osobně, poštou nebo do datové schránky školy. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí. Použít můžete náš vzor.

📝 Vzor odvolání na SŠ 2024 📝

❗ Zde najdete vzor odvolání na SŠ 2024 ❗

Stáhněte si vzor odvolání 2024

4. Nejčastější otázky k odvolání na střední školy 2024

Kompletní přehled otázek k odvolání a vzdání se přijetí

To dáš! Přijímačky nanečisto

přijímačky v pohoděZpracovávám objednávku