Kolik bodů z přijímaček musím mít? Průměrný počet bodů u přijímaček

Datum vytvoření: 21. 03. 2023
Poslední aktualizace: 13. 05. 2024

Jaký je průměrný počet bodů u přijímaček? Kolik bodů z přijímaček musím mít? Na tyto a další otázky vám odpovíme v tomto článku.

💡 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2024 (2023/24) 💡

Podívejte se na správné výsledky + zadání a řešení ostrých přijímacích zkoušek 2024 (2023/24).

Včetně videorozborů s postupem a řešením!

Zobrazit výsledky přijímaček 2024

Počet bodů u přijímaček a průměrné výsledky na střední školy. Vytvořili jsme pro vás přehled toho, jaký byl průměrný počet bodů u přijímacích zkoušek na střední školy v roce 2022 a 2021. Známe počet bodů posledního přijatého uchazeče na nejpopulárnější a nejtěžší obory. 

1. Jaký je průměrný počet bodů u přijímaček?

Zajímá vás, kolik v průměru získali deváťaci bodů z přijímaček? Máme pro vás průměrná bodová skóre za roky 2021, 2022 a 2023. Bez ohledu na to, zda byli žáci na SŠ přijati nebo ne, jsou čísla následovná.

Čísla se týkají uchazečů o 4leté obory a ukazují jejich průměrné bodové skóre (v % i absolutně) u jednotných přijímacích zkoušek za roky 2021, 2022 a 2023. Jedná se vždy o lepší výsledek z testu z matematiky a českého jazyka. Výsledky jsou za celou ČR a samozřejmě se meziregionálně liší.

1.1. Průměrný počet bodů u přijímaček 2021, 2022 a 2023

Průměrný počet bodů u přijímaček 2021

  • průměrný % skór český jazyk: 57,9 %
  • průměrný % skór matematika: 43,2 %
  • Přepočet na body: 29 bodů z ČJ a 22 bodů z M

Průměrný počet bodů u přijímaček 2022

  • průměrný % skór český jazyk: 55,7 %
  • průměrný % skór matematika: 45,3 %
  • Přepočet na body: 28 bodů z ČJ a 23 bodů z M

Průměrný počet bodů u přijímaček 2023

  • průměrný % skór český jazyk: 55,6 %
  • průměrný % skór matematika: 39,9 %
  • Přepočet na body: 28 bodů z ČJ a 20 bodů z M

Zdroj: CERMAT, Souhrnné údaje JPZ 2023

*Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24.

počet bodů u přijímaček
počet bodů u přijímaček

2. Jak se počítají body na přijímačkách?

Každý deváťák, který se hlásí až na tři maturitní obory, bude absolvovat dva přijímačkové dny (i pokud se bude hlásit jen na jeden obor s maturitou). V každém ze dvou termínů přijímaček bude psát test z matematiky a test z českého jazyka. Pro každý termín je test jiný a maximálně lze z každého testu získat 50 bodů. Každý žák začíná na 0 bodech a postupně body řešením úloh získává.

Do výsledku přijímacího řízení na SŠ se započítává pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného CERMAT testu. Pokud v prvním termínu bude mít žák lepší výsledek z matematiky a ve druhém termínu z českého jazyka, započítá se mu bodový výsledek z matematiky z 1. termínu a českého jazyka z 2. termínu. Body z obou testů se sečtou a výsledek se poté počítá pro obě školy, kam se deváťák hlásil.

Maximální počet bodů u přijímaček, který můžete získat, je tedy 100. Žáků, kteří získají maximální počet bodů z přijímaček, je naprosté minimum.

střední škola

3. Kolik bodů z přijímaček musím mít?

V současné době není stanovena žádná centrální hranice bodového skóre pro přijetí, ani minimální bodové skóre nutné pro přijetí. Jednotlivé střední školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Minimální počet bodů u přijímacích zkoušek, který je nutný pro přijetí na konkrétní střední školy se tedy odvozuje od výsledků všech přihlášených uchazečů. Uchazeči se seřadí od toho, který získal nejvíce bodů, po toho s nejnižším bodovým skóre a případně se přičtou body za školní část přijímací zkoušky. Žáky na školy podle výsledku z přijímacího řízení a podle priority škol na přihlášce od roku 2024 rozřazuje algoritmus CERMATu. Každý žák je tak přijat právě na jednu školu z přihlášky.

Chcete data o konkrétním oboru a konkrétní škole?

Máme statistiku pro většinu škol v ČR – stačí si u nás zakoupit předplatné a bodové hranice budete mít přístupné v Osobní zóně (každý uživatel má kredit na zobrazení 8 bodových hranic).

Více o přípravě na přijímačky

3.1. Počet bodů na nejpopulárnější obory 2022

Kolik bodů bylo v roce 2022 v průměru potřeba získat na nejpopulárnější obory? Jedná se vždy o součet bodů z CERMAT testů z ČJ a M, nejsou zahrnuty body z případné školní části přijímací zkoušky.

Obor + název Celkový počet přihlášených 2022 Počet přijatých 2022 Průměr bodů posledního přijatého 2022
7941K41 Gymnázium 6499 2488 73
6341M02 Obchodní akademie 2417 780 64
1820M01 Informační technologie 1842 574 72
5341M03 Praktická sestra 1338 509 49
6842M01 Bezpečnostně právní činnost 1235 121 69
5341M01 Zdravotnický asistent 1161 449 51
7842M02 Ekonomické lyceum 1096 344 67
6842N04 Bezpečnostně právní činnost 655 50 79
3647M01 Stavebnictví 541 332 72
6341M004 Obchodní akademie 480 180 66
2641M01 Elektrotechnika 202 87 71
7842M04 Zdravotnické lyceum 345 103 69,5
7842M03 Pedagogické lyceum 341 57 77

Zdroj: Data o zájmech a bodových hranicích 140 škol s nejvíce zájemci z databáze bodových hranic To dáš!

3.2. Minimální počet bodů na nejtěžší obory pro přijetí 2022

Nejtěžší obory z hlediska přijetí –⁠ kolik bodů měl v roce 2022 poslední přijatý uchazeč? V tabulce je uveden vždy součet bodů z CERMAT testů z ČJ a M, body z případné školní části přijímací zkoušky zahrnuty nejsou.

Obor + název

Průměr bodů posledního přijatého 2022

Obor + název

Průměr bodů posledního přijatého 2022

6842N04 Bezpečnostně právní činnost 79 7942K41 Gymnázium se sportovní prípravou 67
7842M03 Pedagogické lyceum 77 7842M02 Ekonomické lyceum 66,5
1820M01 Informační technologie 72 4341M01 Veterinárství 66
7941K401 Gymnázium – všeobecné 73 6341M004 Obchodní akademie 66
3647M01 Stavebnictví 72 5344M03 Asistent zubního technika 65
7842M04 Zdravotnické lyceum 69,5 2641M01 Elektrotechnika 71
2844M01 Aplikovaná chemie 69 7941K41 Gymnázium –⁠ humanitní vedy 87

Zdroj: Data o zájmech a bodových hranicích 140 škol s nejvíce zájemci z databáze bodových hranic To dáš!

4. Na co si dát pozor při přijímacích zkouškách?

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

body u přijímačekZpracovávám objednávku