Testová strategie – jak se připravit na CERMAT testy?

Datum vytvoření: 15. 02. 2023
Poslední aktualizace: 25. 10. 2023
Doba čtení: 5 minut

Jak se připravit na CERMAT testy na střední školy? Jaká testová strategie je pro vás ta pravá? Jak si vytvořit vlastní testovou strategii? Máme pro vás tipy a rady k tomu, jak co nejefektivněji řešit testy u přijímaček a sbírat body.

Testová strategie je váš unikátní recept na efektivní řešení přijímačkového testu formátu CERMAT a je velmi individuální. Testová strategie odráží to, co vám jde lépe, a co méně. Sami byste v průběhu přípravy na přijímačky měli přijít na to, co vám nejvíce sedí a postupně vaši testovou strategii pilovat k co největší dokonalosti. V našem článku vám přinášíme tipy, od kterých se můžete při vytváření své unikátní testové strategie odrazit.

1. Testová strategie – český jazyk

Jak vyzrát na test z češtiny? Máme pro vás několik tipů. Pokud se s námi připravujete a znáte podobu přijímačkového testu formátu CERMAT z češtiny, máte nepochybnou výhodu. Určitě víte, že test obsahuje 30 otázek, můžete maximálně získat 50 bodů a na vypracování máte 60 minut.

Stanovte si své bodové skóre

To, že z testu můžete získat 50 bodů nutně neznamená, že je získat musíte. Jak se postupně připravujete, stanovte si bodové skóre, kterého chcete dosáhnout, a to postupně navyšujte.

Vybírejte a prioritizujte úlohy

Máte-li stanovené bodové skóre, přistupte k výběru úloh. Test z češtiny se odvíjí od výchozích textů, kterých bývá 6 až 7 a jsou různě dlouhé a obtížné. Pozor, obtížnost tady není závislá na délce textu.

Přijímačkový test z češtiny si nejprve celý projděte a začnete s řešením až poté, co znáte, jak vypadá a jaké úlohy obsahuje. Všímejte si zvýrazněných slov v rámci textů. K těmto slovům se váží jednotlivé podúlohy a lze je mnohdy vyřešit i bez čtení celého textu jako celku. Odpovědi vždy vychází z daného textu, neopisujte tedy nic vlastními slovy. V úloze na seřazení částí textu je vždy klíčové najít úvodní část, od které se odrazíte dál.

Každému vyhovuje něco jiného. Pokud pomaleji čtete, raději zvolíte nejprve úlohy s kratšími texty, abyste měli již něco vyřešeno, a až poté se vrhnete na obsáhlejší úlohy.

CERMAT testy čeština
testová strategie - čeština

Psaní velkých a malých písmen

Úlohy v přijímačkách z češtiny mnohdy rozlišují velká a malá písmena, jinými slovy je důležité je vizuálně dobře oddělit. Nepište tedy hůlkovým písmem, abyste zbytečně neztratili body. Jinak platí, že psát můžete psacím i tiskacím písmem (jen ne vše hůlkově) a zapisovat odpovědi modrou či černou propiskou.

Záznamový arch čeština

Specifikem testu z češtiny jsou uzavřené úlohy s výběrem z možností A/B/C/D. Doporučujeme přepisovat výsledky do záznamového archu průběžně a hlídat si důsledně číslování úloh, aby se vám nestalo, že zapíšete odpovědi na nesprávné místo v archu.

U otevřených úloh, kde se odpovědi do záznamového archu vypisují, si dejte pozor na to, abyste odpovídali pouze na to, na co se úloha ptá a odpověď zaznamenali přesně do vyznačeného místa v archu, aby byla poté čitelná při skenování záznamového archu pro centrální hodnocení v CERMATu.

Více o přípravě na přijímačky

2. Testová strategie – matematika

Celkem 16 úloh za 50 bodů, to je ve zkratce test z matematiky, na který budete mít u přijímaček 70 minut času. Jakým způsobem test z matematiky efektivně řešit? Mrkněte na naše tipy.

Stanovte si své bodové skóre

Rada číslo jedna je totožná s tou, kterou uvádíme u testové strategie pro češtinu. Pokud si nejste v matematice jistí a dělá vám problémy, nejspíše nebudete mít ambice vyřešit test na 40 a více bodů, ale budete spokojeni třeba s méně než 30 body. Záleží také na skutečnosti, na jakou střední školu se hlásíte. Na gymnázium bude třeba se připravit na bodové skóre 30 bodů a vyšší.

CERMAT test matematika

Taktika při výběru úloh

Opět si nejprve v klidu prolistujte celé testové zadání. Neplatí totiž, že by úlohy v testu z matematiky byly řazené dle obtížnosti. Pokud vám jde od ruky rýsování, rozhodně jím začněte. Naopak, pokud není rýsování vaše silná stránka, zvažte, jestli rýsovací úlohy vůbec řešit a nezaměřit se raději na jiné příklady.

Pokud jste z matematiky nervózní, začněte nejprve uzavřenými úlohami s výběrem odpovědí A/B/C/D nebo ANO/NE. U těchto úloh můžete použít vylučovací metodu a také tipovat.

U úloh na výrazy a úpravu rovnic doporučujeme si důležité vzorečky vypsat vedle na papír nebo do zadání, abyste je měli vždy po ruce.

Záznamový arch matematika

V testu z matematiky budete do záznamového archu zapisovat buď pouze výsledek, nebo s výsledkem i postup řešení. Vždy si pečlivě ohlídejte, co se po vás v úloze vyžaduje. Pokud např. v úloze, kde zadání vyžaduje uvést i postup, postup do archu neuvedete, dostanete za úlohu 0 bodů.

Zásadní je rýsování v záznamovém archu vždy obtáhnout propiskou (i pomocné konstrukce) a u výsledků uvádět i jednotky.

Více o přípravě na přijímačky

3. Jak si vytvořit testovou strategii?

Vaše testová strategie je váš unikátní recept, který si díky zkušenostem s řešením přijímačkových testů dokážete snadno vytvořit. Vypilovat svou testovou strategii můžete jedině v případě, že znáte strukturu a obsah přijímačkových CERMAT testů a opakovaně je řešíte.

Na přijímačky máte testovou strategii připravenou ve chvíli, kdy v klidu dokážete stanovit plán na daný test a říct si, že např. u testu z češtiny se na začátku zaměříte na tento typ úloh a např. u matematiky vynecháte rýsování a s klidným svědomím přejdete k řešení celého testu od poslední strany. Víte, které úlohy chcete řešit jako první, na kterých dokážete ušetřit čas a které by vám zabraly času příliš, nebo by vás zbytečně znervóznily v dalším pokračování řešení. Píšete čitelně s rozlišením velkých a malých písmen.

Při vyplňování záznamového archu si zvolíte, s jakou frekvencí budete zaznamenávat odpovědi, abyste těstě před vypršením času nezjistili, že jste ještě nezačali odpovědi přepisovat . Přepisujte odpovědi do záznamového archu průběžně. Zároveň víte, že máte do archu uvádět pouze to, na co se úloha ptá a nic navíc.

Testová strategie se dá jednoduše natrénovat řešením dalších a dalších testových zadání, vyřešením zadání ostrých přijímacích zkoušek z minulých let apod.

Věříme, že s dobře nastavenou a natrénovanou testovou strategií přijímačky na střední školu hravě zvládnete!

4. Jak se připravit na CERMAT testy?

Pro co nejlepší výsledky u přijímaček je důležitá včasná příprava a opakované řešení testů. Výhodou přijímačkových testů je jejich jednotná struktura s typovými úlohami, které se opakují. Při přípravě na jednotnou přijímací zkoušku je důležité znát strukturu zkoušky, časový limit pro jednotlivé testy a povolené pomůcky.

Nejdůležitější je schopnost správně vyplnit, tedy zaznamenat odpovědi, do záznamového archu. To je váš klíč k úspěchu, protože záznamový arch je jediný výstup z přijímaček, který odevzdáváte. Do samotného testového zadání si můžete psát a zvýrazňovat co chcete. Záznamový arch ale vyplňujte pouze k tomu určenými psacími potřebami –⁠ černou nebo modrou propiskou či mikrofixem (linerem).

To dáš! Tipy pro přípravu na přijímačky

Koupit Přijímačky nanečisto

CERMAT testy - testová strategie

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛Zpracovávám objednávku