CERMAT testy matematika

Datum vytvoření: 25. 01. 2023
Poslední aktualizace: 02. 02. 2023
Doba čtení: 5 minut

Připravili jsme pro vás velký přehled toho, co vás čeká u CERMAT testů z matematiky: jak test vypadá, co test obsahuje, kolik času je na vypracování, jaké pomůcky jsou povolené a jak se test hodnotí.

Součástí článku jsou také naše videa s odpověďmi na časté otázky k CERMAT testům z matematiky. Pusťte se do čtení! 

Čeká vás jednotná přijímací zkouška a CERMAT testy z matematiky? Přípravu na přijímačky není radno podcenit. Vědět, jak je CERMAT test z matematiky koncipovaný a co od něj očekávat je základ úspěchu. Rádi vás se vším důkladně seznámíme.

Více o přípravě na přijímačky

1. Co CERMAT testy z matematiky obsahují?

Obecně se v CERMAT testech z matematiky nesetkáte s ničím, co by bylo nad rámec učiva 1. a 2. stupně základní školy. Maximálně můžete získat 50 bodů za celkem 16 úloh v testu. Na vyřešení máte 70 minut.

Co se objevuje v CERMAT testech z matematiky?

 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převod zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6–14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (za 10–17 bodů) – nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (za 2–3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (za 8–11 bodů) – testují aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.

Typy úloh v CERMAT testech z matematiky

 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů, většinou 5.

2. Jak CERMAT testy z matematiky probíhají?

U ostré přijímací zkoušky formátu CERMAT z matematiky dostanete 1x zadání a 1x záznamový arch. Do CERMATu se poté k hodnocení skenují a odesílají pouze správně vyplněné záznamové archy. Na vypracování přijímačkového testu z matematiky máte 70 minut. Při testech sedíte v lavicích po jednom.

Ve stanoveném čase budete řešit testové úlohy dle vaší testové strategie. Pokud jste absolvovali přijímačky nanečisto a znáte podobu přijímačkových testů, tak určitě víte, jak si rozvrhnout čas a vyvarovat se zbytečných ztrát bodů. Zároveň jste díky věrné simulaci ostrého přijímačkového dne určitě méně nervózní, než kdybyste test viděli poprvé.

prezenční přijímačky nanečisto

Důležité u CERMAT testu z matematiky je obtáhnout rýsování modře nebo černě píšící propisovací tužkou. To kvůli čitelnosti konstrukčních úloh při strojovém hodnocení v CERMATu.

Vždy se zaměřte na správné vyplňování záznamového archu a na to, zda je u dané úlohy nutné uvést i postup řešení, nebo stačí zapsat pouze výsledek. Určitě zbytečně neopisujte zadání příkladu, připravujete se tím o čas.

2.1 Naše video tipy k CERMAT testům z matematiky

Na CERMAT testy z matematiky se nás často ptáte na sociálních sítích a my vám rádi přes sociální média odpovídáme. Zde jsou naše nejnovější TikTok videa k přijímačkám z matematiky.

 • CERMAT testy matematika obecně:
 • Obtahování u rýsování:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @PREJ MIRO co všechno se v geometrii obtahuje?🤔 #fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto
 • Tabulka se vzorečky:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @🤍 tabulka zůstává i letos!🥰#fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto
 • Úlohy s uvedením postupu řešení:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @stuchlikova_a co všechno přepsat?🤨🙈 #fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto

3. CERMAT testy matematika – jaké jsou povolené pomůcky?

K jednotné přijímací zkoušce z matematiky jsou přesně stanovené pomůcky, které můžete u zkoušky mít. Mějte na paměti, že kalkulačka nebo tabulky jsou zakázané.

Co s sebou k přijímačkám z matematiky:

 • modře nebo černě píšící propisovací tužka
 • obyčejná tužka (mikrotužka)
 • guma + ořezávátko
 • rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko
Co bude v přijímačkách 2023 z matematiky?

Zaměřte se na správné zvolení psacích potřeb. Opravdu používejte pouze černou nebo modrou propisku či mikrofix (liner). Častou chybou bývá použití gumovacího pera. Při skenování testů skener odpovědi zaznamenané gumovacím perem může smazat a odevzdáte tak úplně prázdný záznamový arch za 0 bodů.

4. Jak se CERMAT testy z matematiky hodnotí?

Budete psát vždy 2 CERMAT testy z matematiky na každé ze zvolených středních škol, které jste uvedli do přihláškyPro finální bodové skóre platí vždy lepší výsledek z daného předmětu bez ohledu na to, na které ze svou škol jste výsledku dosáhli.

Přijímačkové testy se skenují a odesílají do CERMATu, který je následně centrálně hodnotí. Uzavřené úlohy (zaškrtávací), kde volíte z výběru možností, např. ANO/NE nebo A/B/C/D, hodnotí počítač. Je proto nutné, abyste do záznamového archu odpovědi správně vyznačili.

Otevřené úlohy (vypisovací a rýsovací) vyhodnocují proškolení pracovníci CERMATu, kteří přesně vědí, jaké zápisy odpovědí uznávat. Neúplnou či nečitelnou odpověď hodnotí jako chybnou. To samé v případě, když v CERMAT testu z matematiky neuvedete postup řešení tam, kde to po vás zadání vyžaduje. Za úlohu pak dostanete 0 bodů.

Vězte, že za špatné odpovědi se body nestrhávají. U uzavřených otázek tipujte, když si nejste jistí a nenechávejte tedy uzavřené otázky bez odpovědi.

5. CERMAT testy matematika – jak se připravit?

Do ostré zkoušky už zbývá jen posledních pár týdnů. Soustřeďte se nyní zejména na ty úlohy, které vám dělají problémy. Na takové procvičování se zaměřuje naše obálková/šanonová/semaforová metoda, která usnadní přípravu a pomůže s procvičováním problematických úloh.

V loňském roce jsme za posledních 10 termínů našich přijímaček nanečisto u deváťáků opakovaně zaznamenali zlepšení i z 16 bodů na 44 bodů (maximum je 50 bodů). Nyní opravdu doporučujeme vzít přípravu pevně do svých rukou a řešit přijímačkové testy pravidelně. Naše testové bingo může být také výborný pomocník. Doplníte si znalost typových úloh a zvýšíte svůj průměrný bodový zisk u ostrých přijímaček na střední školu.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

prijimacky nanecisto

Upozornění: Přehled CERMAT testy matematika je sestaven na základě analýz předchozích testů a zpracování informací publikovaných k 1. 12. 2022 na webu státní organizace CERMAT. Tento přehled je pouze odhadem založeným na našich zkušenostech se standardizovanými testy. Nemůžeme zaručit, že dílčí aspekty (např. typové úlohy či jejich počet) či další části testů nebudou pozměněny. Indikací k tomuto bude případný ilustrační test CERMAT, o kterém bychom na tomto webu informovali. Všechny informace zde jsou čistě informativní (slouží jako doplňující informace pro účastníky vzdělávání v kurzech provozovatele webu) a neoficiálním odhadem možného obsahu CERMAT testů v roce 2023.Zpracovávám objednávku