Přijímací zkoušky 2018 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2018

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2018! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2018 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2018 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 12. a 16. dubna 2018 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2018). Přijímací zkouška z českého jazyka 2018 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2018 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2018

2. Přijímací zkoušky 2018 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2018 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2018 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2018)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2018:
  2. Druhý řádný termín z 16. dubna 2018:

Matematika (CERMAT testy 2018)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2018:
  2. Druhý řádný termín z 16. dubna 2018:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2018 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD18C0T01)

Úloha č. 9

Výchozí text: Minulý víkend mě rodiče vzali do muzea, abychom prozkoumali nejtajemnější zákoutí vědy.
Nevěřil jsem svým očím, když jsem viděl, jak rozličné směsy s obsahem síry obarvily oheň těmi nejjasnějšími barvami. Jako u vytržení jsme pozorovali dým, který se valil ze skleněných nádob s kapalným dusíkem. Obklopovaly nás všelijaké zkumavky, z nichž některé byly cítit jako syrové hovězí maso. Ve fyzikálním oddělení výstavy přístroje vysílaly elektrické výboje, které nejednomu návštěvníkovy zježily vlasy, a blesky hrály do rytmu hitů nejznámnějších českých zpěváků. Nemohli jsme si na nic ztěžovat, kromě zábavy jsme si totiž odnesli i ponaučení. Nyní jsme si plně vědomi toho, že mocné přírodní síly se mohou snadno vymknout kontrole.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 4

Deváťákům v didaktickém testu z češtiny (C9PAD18C0T01) kromě nejtěžší úlohy č. 9, která je obdobná jako např. nejtěžší úloha č. 17 z 1. řádného termínu v roce 2022, viz rozbor na stránce pro rok 2022, také dělala problémy úloha č. 4, ke které jsme připravili videorozbor:

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD18C0T02)

Úloha č. 12

Výchozí text: Loni mi nabídli, abych se stal lyžařským instruktorem ve Vysokých Tatrách. Mým úkolem bylo naučit lyžovat osmileté chlapce. Jakmile kluci nabyli trochu sebevědomí, zlákaly je večerní jízdy. Nakonec mně přemluvili. Samozřejmě jsem jim vysvětlil, jak se mají na uměle osvětlených svazích pohybovat. Myslel jsem, že mi děti rozuměly. Během jediné hodiny však zmizeli dva žáčci. Začala rozsáhlá záchranná akce. Celí zoufalí jsme zprvu zamířili k vleku, ale po chlapcích ani stopy. Když jsem z blízkého lesa uslyšel vytí vlků, marně jsem zaháněl hrůzné vydiny rozsápaných tělíček. Díky vynikající práci záchranářů jsme se ale s oběma dětmi po dvou hodinách šťastně zhledali. Pavlovi se nic nestalo, Petr měl zlomenou holení kost.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3.3 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD18C0T01)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek:

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Zapište v základním tvaru poměr velikostí světlé a tmavé plochy čtverce, jestliže se obě plochy liší o 9 čtverečků vyznačených po uhlopříčce.

16.2 Zapište v základním tvaru poměr velikostí světlé a tmavé plochy čtverce, jestliže se obě plochy liší o 100 čtverečků vyznačených po uhlopříčce.

16.3 Určete počet čtverečků vyznačených po uhlopříčce, jestliže je poměr velikostí světlé a tmavé plochy 13 : 11.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

3.4 Nejtěžší úloha z matematiky 2. řádný termín (M9PBD18C0T02)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: Na obrazovce jsou dvě čísla –⁠ jedno v modrém a druhé v červeném poli. Na počátku jsou obě čísla stejná. Při každém pípnutí se obě čísla současně zvětší. V modrém poli se číslo zvětší vždy o 6. Přírůstky čísla v červeném poli se pravidelně střídají –⁠ jednou se číslo zvětší o 3, při dalším pípnutí o 5, potom znovu o 3, o 5, o 3, o 5, o 3 atd. V jednu chvíli se na obrazovce objeví v modrém poli číslo 500 a současně v červeném poli číslo 400.

16.1 Určete, jaké číslo je v modrém poli na počátku.

16.2 Určete, o kolik se zvětší číslo v modrém poli, zatímco se číslo v červeném poli zvětší o 123.

16.3 Určete číslo v červeném poli v okamžiku, kdy je o 444 menší, než číslo v modrém poli.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2018? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku