Přijímací zkoušky 2022 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2022

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2022! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2022 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2022 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 12. a 13. dubna 2022 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2022). Přijímací zkouška z českého jazyka 2022 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2022 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2022

2. Přijímací zkoušky 2022 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2022 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2022 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2022)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2022:
  2. Druhý řádný termín z 13. dubna 2022:
  3. První náhradní termín z 10. května 2022:
  4. Druhý náhradní termín z 11. května 2022:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2022 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD22C0T01)

Úloha č. 17

Výchozí text: Spolužáci se shodli na tom, že po uplynulém školním roce si zaslouží nějaké povyražení. Protože patří mezi nadšené filmové fanoušky, rozhodli se pro třídenní návštěvu festivalu v Karlových Varech. Stačilo sehnat ubytování, sbalit batohy a vyrazit. Program festivalu byl poměrně nabytý, na všechny oceněnné filmy se ale naštěstí dostali. Nejvíc je svou potemělou atmosférou překvapil jeden norský snímek. Brzy také zjistili, že kromě možnosti strávit čas sledováním výjimečných filmařských počinů nabízí město i jiný druh zábavy. Vrcholky zdejších kopců, na nichž se nachází několik kamenných rozhleden, byli odedávna vyhledávaným cílem turistů. Téměř z každé vyhlídky se otevírá úchvatný pohled na historické centrum, které je známé romantickými kolonádami i léčivými prameny. Návštěvu lázeňského města v západních Čechách lze jen doporučit.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Slova zapište bezchybně ve stejném tvaru, ve kterém jsou užita v textu. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 17

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD22C0T02)

Úloha č. 17

Výchozí text: Za výbornou reprezentaci školy byli žáci 9. ročníků odměněni – minulý víkend jeli na celodení výlet do Prahy. Počasí se skutečně vydařilo. Ačkoli už byl konec října, na chvíli se oteplilo a po několika sychravých dnech se vrátilo babí léto. Slunce přímo vyzívalo k procházkám po nejznámějších pražských pamětihodnostech. Žáci zavítali také do technického muzea. Většina z nich okamžitě zamířila do haly, kde byly vystaveny staré automobily a jiné dopravní prostředky. Někoho ale víc zaujala expozice, jejímž tématem bylo měření času. Kromě starobylých přesýpacích hodin vzbudila zájem i kolekce ručního hodinářského nářadí. Vyvrcholením dne bylo baletní představení v Národním divadle. Taneční verzy Erbenovy Kytice všichni zúčastnění hodnotili kladně. Moc se jim líbili nejen originální kostýmy, ale i nápaditá scéna, která podtrhovala hororový tón české klasiky.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
Podtržené výrazy jsou zapsány pravopisně správně. Slova zapište bezchybně ve stejném tvaru, ve kterém jsou užita v textu. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor k úloze č. 7

Videorozbor úlohy č. 7

Deváťákům v didaktickém testu z češtiny (C9PBD22C0T02) kromě nejtěžší úlohy č. 17, která je obdobná jako nejtěžší úloha č. 17 z 1. řádného termínu (viz videorozbor výše), také dělala problémy úloha č. 7, ke které jsme připravili videorozbor:

Videorozbor k úloze č. 25

Videorozbor úlohy č. 25

Další úlohou s nízkou úspěšností vyřešení byla úloha č. 25 v didaktickém testu z češtiny (C9PBD22C0T02). Máme pro vás její rozbor:

3.3 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD22C0T01)

Úloha č. 8

Výchozí text: Za 4 dortíky zaplatíme v cukrárně celkem 𝑥 korun, stejně jako za 5 koláčů.

8.1 Vyjádřete výrazem s proměnnou 𝑥, kolik korun zaplatíme v cukrárně za 1 dortík.
8.2 Vyjádřete výrazem s proměnnou 𝑥, kolik korun zaplatíme v cukrárně za 4 koláče.
8.3 V cukrárně jsme za 5 dortíků a 4 koláče zaplatili celkem 246 korun. Vypočtěte, kolik korun jsme zaplatili za jeden dortík.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8

Videorozbor k úloze č. 7

Videorozbor úlohy č. 7

Ve stejném didaktickém testu z matematiky (M9PAD22C0T01) chybovali deváťáci velmi často v úloze č. 7. Máme pro vás videorozbor i k této úloze:

3.4 Nejtěžší úloha z matematiky 2. řádný termín (M9PBD22C0T02)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: Ve čtvercové síti vytváříme různé obdélníky s vrcholy v mřížových bodech, obdobně jako na obrázku. (Na obrázku je jeden z možných obdélníků, a to s rozměry 8 cm a 4 cm). Délka strany čtverečku v síti je 1 cm.

Uvnitř obdélníku zakreslíme v každém mřížovém bodě hvězdičku. Hvězdičky nejblíže hranici obdélníku budou tmavé a ostatní bílé.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Určete počet všech hvězdiček v obdélníku s rozměry 81 cm a 20 cm.
16.2 Obdélník, jehož jeden rozměr je 50 cm, obsahuje celkem 9 800 hvězdiček. Určete v cm druhý rozměr tohoto obdélníku.
16.3 Vypočtěte, o kolik se liší počty bílých a tmavých hvězdiček v obdélníku s rozměry 41 cm a 23 cm.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2022? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku