Přijímaček z matematiky se nemusíte bát: příprava + nejtěžší úlohy 2023

Datum vytvoření: 14. 06. 2023
Poslední aktualizace: 10. 01. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Nebojte se jednotných přijímaček z matematiky, my vás na ně připravíme! Máte na ně dva pokusy, testy mají jednotnou strukturu a úlohy jsou předvídatelné!

Přijímací zkoušky z matematiky jsou povinnou součástí jednotné přijímací zkoušky (JPZ) na střední školy, kterou připravuje státní organizace CERMAT. Test z matematiky píší deváťáci, kteří se hlásí na dva maturitní obory, celkem dvakrát ve dvou řádných termínech (nebo termínu náhradním). Mají tedy dva pokusy, ze kterých se vždy počítá ten, ve kterém žák dosáhne více bodů. Jak na přijímačky z matiky? Jaké byly nejtěžší úlohy z přijímaček z matematiky v roce 2023? Pokračujte ve čtení 📖.

Přijímačky z matematiky jsou férové a předem důkladně otestované. K zadáním nemá kromě několika pracovníků CERMATu nikdo přístup předem a hodnocení probíhá centrálně dle stejné metodiky pro všechny. Přijímačky z matematiky rozhodně nejsou takové zlo, jak se může zdát. A navíc se na ně dá výborně připravit 🤩.

1. Co všechno je v přijímačkách z matematiky?

Stejně jako u CERMAT testu z českého jazyka, vycházejí i přijímací zkoušky z matematiky z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání (RVP ZV), Standardů pro základní vzdělávání (matematika a její aplikace) a obsahují to, co je stanoveno pro osnovy základních škol z matematiky. Jinými slovy přijímací zkoušky z matematiky zahrnují pouze učivo, které mají základní školy učit.

📐Co obsahuje CERMAT matematika?

Jedná se např. o tyto okruhy znalostí (dle specifikace CERMATu):

  • číslo a početní operace (např. zlomky, desetinná čísla, zaokrouhlení, číselné osy)
  • závislosti, vztahy a práce s daty (např. orientace ve struktuře a jednotkách času, převody jednotek, práce s grafy)
  • geometrie v rovině a v prostoru (např. rýsování a pojmenování základních rovinných útvarů, úhly)
  • nestandardní aplikační úlohy a problémy (např. slovní úlohy, matematizace reálných situací)

Deváťáci řeší v přijímačkách z matematiky celkem 16 úloh za max. 50 bodů v časovém limitu 70 minut. Přijímačky z matiky se skládají z úloh, které CERMAT předem testuje v rámci tzv. pilotáže v prvních ročnících SŠ. CERMAT má předem specifikované požadavky k jednotné přijímací zkoušce z matematiky.

Některé úlohy slouží k rozlišení žáků, aby mohli být bodově seřazeni pro různé typy středních škol. Proto je například obávaná úloha číslo 16 obtížnější a komplexnější, ale velmi malé procento žáků ji správně vyřeší. Výhoda jednotných přijímaček z matematiky je také ta, že se na ně dá připravit z veřejně dostupných materiálů.

přijímací zkoušky matika
přijímací zkoušky z matematiky

2. Na co si dát pozor při přijímačkách z matiky?

Při přijímačkách z matematiky si dejte pozor, co po vás požaduje zadání úlohy. Někdy musíte do záznamového archu zapsat pouze výsledek, jindy se zadání ptá i na postup, který se hodnotí. Když postup u takové úlohy neuvedete, nedostanete z úlohy žádné body, i když výsledek bude správný. Rýsování v záznamovém archu obtahujte kvůli čitelnosti pro hodnocení modrou nebo černou propiskou. Doporučujeme předem si vyzkoušet simulaci přijímaček nanečisto a také si testy doma procvičovat. Díky tomu, že vyřešíte více testů, si snadno zvolíte svou unikátní testovou strategii pro řešení ostrých přijímaček.

Více o přípravě na přijímačky

Důraz u CERMAT testů z matematiky je kladený na logické uvažování a aplikaci znalostí. Není to o biflování. Koneckonců proto jsou součástí zadání (na konci) také druhé mocniny a vzorečky, které si deváťáci nemusejí pamatovat z hlavy. Zásadní výhodou přijímací zkoušky z matematiky je její předvídatelnost, která vychází z předem dané specifikace i jednotné struktury testů. Proto je možné např. po prvním ostrém termínu přijímaček odhadnout, co bude v přijímačkách pro druhý den. Našemu To dáš! analytickému týmu se odhad pro 2. řádný termín testů 2022/23 letos opravdu povedl.

přijímačky z matematiky
odhady obsahu přijímaček

3. Přijímací zkoušky z matematiky – nejtěžší úlohy 2023

Podívejte se na nejtěžší úlohy z řádných termínů přijímacích zkoušek z matiky 2023. V těchto úlohách chybovalo nejvíce deváťáků (zdroj: CERMAT). Často měli žáci problém nikoliv s první, ale s dalšími podúlohami, které na první navazují. Věděli byste, jak tyto úlohy vyřešit? Správné postupy řešení najdete v našich videorozborech ostré zkoušky 2023.

  • 1. řádný termín, test M9PAD23C0T01, úloha 1

přijímací zkoušky z matematiky nejtěžší úlohy

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 20 minut

Zdroj: CERMAT

  • 1. řádný termín, test M9PAD23C0T01, úloha 4

přijímací zkoušky z matematiky nejtěžší úlohy

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 4.1: 𝑥 ⋅ (2𝑥 − 1); 4.2: 4/9 𝑎2 − 4𝑎 + 9; 4.3: 𝑛2 + 19𝑛 + 7 a správný postup řešení; pokud je v řešení více než 1 chyba dostává žák 0 bodů

Zdroj: CERMAT

  • 2. řádný termín, test M9PBD23C0T02, úloha 6

přijímací zkoušky z matematiky nejtěžší úlohy

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 6.1: za 25 dní; 6.2: 8členná expedice; 6.3: 18 členů, 36 členů (počet členů druhé expedice)

Zdroj: CERMAT

  • 2. řádný termín, test M9PBD23C0T02, úloha 7

přijímací zkoušky z matematiky nejtěžší úlohy

SPRÁVNÁ ODPOVĚĎ: 7.1: 1/2x; 7.2: 5/4x; 7.3: 20 minut

Zdroj: CERMAT

Získejte náskok a projděte si naše další zdroje k přijímacím zkouškám z matematiky. Díky včasné a důkladné přípravě zjistíte, že se jednotných přijímaček z matematiky opravdu nemusíte obávat.

Přijímací zkoušky z matiky – další tipy, jak na ně

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

přijímací zkoušky z matematiky
přijímací zkoušky z matematiky


Zpracovávám objednávku