CERMAT testy český jazyk

Přijímací zkoušky z českého jazyka mají svá specifika. Výhodou je jejich předvídatelnost: mají jednotnou strukturu s typovými úlohami. Přijímačky z češtiny neobsahují nic, co by bylo nad rámec učiva 1. a 2. stupně základní školy. CERMAT didaktické testy z ČJ jsou sestaveny na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP) a mají za cíl otestovat co nejširší objem učiva. Aby vás nic nezaskočilo, připravili jsme souhrnný přehled všeho, co se může v přijímačkách z češtiny objevit.

1. Co CERMAT testy z češtiny obsahují?

U přijímaček z češtiny dostanete zadání obsahující 30 úloh, na jehož vyřešení máte 60 minut času. Stejně jako u CERMAT testu z matematiky můžete maximálně získat 50 bodů.

Co se objevuje v CERMAT testech z češtiny?

 • Pravopis (8–10 bodů)
 • Slovní zásoba a tvoření slov (6–10 bodů)
 • Skladba (5–8 bodů)
 • Tvarosloví (5–8 bodů)
 • Porozumění textu (8–10 bodů)
 • Slohová výchova (3–7 bodů)
 • Literární výchova (3–6 bodů)

Typy úloh v CERMAT testech z češtiny

 • Otevřené úlohy (vypisovací) – celkem za 15 bodů na úlohy z pravopisu, skladby, slovní zásoby a tvarosloví.
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 4 možností – A/B/C/D nebo ANO/NE, úlohy na přiřazení správných odpovědí, úlohy na seřazení textu.

Více o přípravě na přijímačky

2. Jak CERMAT testy z češtiny probíhají?

CERMAT test z češtiny budete psát jako v pořadí druhý po testu z matematiky. Mezi oběma testy je zpravidla 60 minut přestávka. Před samotným testem je 15 minut na administraci. Následně dostane každý žák 1x zadání a 1x záznamový arch a má 60 minut na vypracování testu, po kterých následuje 5 minut na administraci. Při testech se sedí v lavicích po jednom.

2.1 Naše video tipy k CERMAT testům z češtiny

Na našem TikToku najdete krátká videa týkající se přijímaček z češtiny. Mrkněte na naše video tipy!

 • Jaké psací pomůcky používat u přijímaček:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět @victorie2007 nejlepší psací pomůcky na vyplňování záznamového archu!🥰 #fyp #todas #prijimacky #prijimackynanecisto #cermat #testy #student ♬ SUN GOES DOWN – Andreas Roehrig
 • Zapisování do záznamového archu – velká nebo malá písmena:
@prijimacky_nanecisto Psaní malých a velkých písmen u ostré zkoušky?🤔 #fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto

3. CERMAT testy čeština – zadání a řešení

Projděte si zadání a řešení přijímaček z češtiny z minulých let. Tady je máte všechny pohromadě ke stažení.

Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24.

Přijímací zkoušky 2024 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2024 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’24 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2023 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2023)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2023 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’23 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2022 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2022)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2022 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’22 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2021 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2021)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2021 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’21 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2020 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2020)

 1. Řádný termín:
 2. Ilustrační test

Řešení přijímaček 2020 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’20 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2019 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2019)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2019 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’19 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2018 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2018)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2018 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’18 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2017 český jazyk: zadání a řešení

Český jazyk (CERMAT testy 2017)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2017 z češtiny

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’17 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Co bude v přijímačkách 2023?

4. CERMAT testy čeština – pomůcky a hodnocení

4.1 Pomůcky k přijímačkám z češtiny

K přijímací zkoušce z českého jazyka vám bude stačit modře nebo černě píšící propisovací tužka. Zaměřte se na správné zvolení psacích potřeb, viz naše video v předchozí kapitole. Opravdu používejte pouze černou nebo modrou propisku či mikrofix (liner). Nepoužívejte gumovacího pera ani bělítka, odpovědi se mohou při skenování záznamového archu do CERMATU smazat!

K jednotné přijímací zkoušce jsou přesně stanovené pomůcky, které můžete mít. U přijímacích zkoušek z češtiny CERMAT nepovoluje slovníky ani Pravidla českého pravopisu.

povolené pomůcky k přijímacím zkouškám

4.2 Hodnocení CERMAT testu z češtiny

Jediným výstupem z přijímaček jsou záznamové archy, které se skenují a odesílají do CERMATu k centrálnímu hodnocení. Věnujte tedy velkou pozornost správnému vyplnění záznamového archu. Odpovědi pište pouze do vyznačeného pole, nikoliv mimo něj, to by poté nebyly pro hodnocení čitelné. V záznamovém archu také můžete provádět opravy, pokud se spletete.

Uzavřené úlohy (zaškrtávací), kde volíte z výběru možností, hodnotí počítač. Uzavřené otázky je dobré nenechávat bez odpovědi a někdy se vyplatí tipnout si, když si nejste jistí – za špatné odpovědi se body nestrhávají. POZOR jen u uzavřené úlohy na vyhledávání pravopisných chyb v textu, kde není tipování až tak vhodné. U této úlohy se totiž za nenalezené či špatně nalezené slovo body strhávají, resp. ubírají se z dosažených bodů z úlohy. Neznamená to ale, že by se body strhávaly z celkového bodového zisku.

Otevřené vypisovací úlohy hodnotí proškolení hodnotitelé CERMATU. Každý hodnotitel má ve své gesci zpravidla jednu úlohu, u které přesně ví, jaké odpovědi má uznávat a jaké ne.

5. CERMAT testy čeština – jak se připravit?

Koupit Přijímačky nanečisto

CERMAT testy čeština
Upozornění a zdroje

Stránka CERMAT testy český jazyk je sestavena na základě analýz předchozích testů a zpracování informací publikovaných k 1. 12. 2022 na webu státní organizace CERMAT. Tento přehled je pouze odhadem založeným na našich zkušenostech se standardizovanými testy. Nemůžeme zaručit, že dílčí aspekty (např. typové úlohy či jejich počet) či další části testů nebudou pozměněny. Indikací k tomuto bude případný ilustrační test CERMAT, o kterém bychom na tomto webu informovali.

Všechny informace zde jsou čistě informativní (slouží jako doplňující informace pro účastníky vzdělávání v kurzech provozovatele webu) a neoficiálním odhadem možného obsahu CERMAT testů v roce 2023.Zpracovávám objednávku