Přijímací zkoušky 2019 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2019

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2019! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2019 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2019 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 12. a 15. dubna 2019 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2019). Přijímací zkouška z českého jazyka 2019 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2019 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2019

2. Přijímací zkoušky 2019 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2019 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2019 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2019)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2019:
  2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2019:

Matematika (CERMAT testy 2019)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2019:
  2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2019:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2019 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD19C0T01)

Úloha č. 14

Výchozí text: Právě nám oznámili, že se o víkendu vypravíme na exkurzi. Cože? Strávit i sobotu s učitely, s nimiž se vídáme téměř denně? To vskutku v nikom příliš veselí nevyvolá. Protesty však byly neúčiné. Každý je prý povinen se akce zúčastnit.

Sraz byl na náměstí. Všichni přišli včas, nikdo se nezpozdil. Zamířili jsme k cíli. V místní čokoládovně nás čekal nabitý program. Nejdříve jsme sami vyráběli pralinky. Do formiček jsme nalili čokoládu a chvíli počkali, než ztuhne. Pralinky jsme naplnili vybranými náplněmi a také jsme je ozdobyli. Ti zručnější opatřili své křehké výtvory třpytivými obaly. Během výroby jsme samozřejmně stále něco ochutnávali. Abychom pořád nemlsali, zhlédli jsme dokument o pěstování a zpracovávání kakaových bobů. Akce, na niž se zprvu nikdo netěšil, se nakonec všem líbila.

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu. Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou ve výchozím textu zapsána s pravopisnou chybou.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 14

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD19C0T02)

Úloha č. 15

Výchozí text: V reportáži o Miloši Formanovi, jehož film Amadeus zná každý filmový fanoušek, jsem se dozvěděl zajímavé informace.

Zadání: Určete pád a vzor podstatných jmen, která jsou ve výchozím textu podtržena. Pád zapište číslicí, vzor zapište celým slovem. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3.3 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD19C0T01)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: Na čtvercovou desku s lichým počtem políček rozmístíme žetony obdobným způsobem jako na obrázku a rozmístění a počty žetonů zaznamenáme do tabulky.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Následující kroky popisují, jak rozmístíme žetony na čtvercovou desku.
První krok: Na každé políčko po obvodu desky položíme 1 žeton.
Následující kroky: Vybereme vždy všechna prázdná políčka, která bezprostředně sousedí s obsazenými políčky, a na každé z nich položíme o 1 žeton více, než jsme pokládali na jednotlivá políčka v předchozím kroku.
Největší počet žetonů tak bude na prostředním políčku desky.

16.1 Čtvercová deska má na prostředním políčku 9 žetonů. Určete, kolik políček je v každé řadě této čtvercové desky.
16.2 Žetony rozmístíme na čtvercovou desku, která má 9 × 9 políček. Určete počet všech políček, na nichž leží právě 2 žetony.
16.3 Žetony rozmístíme na dvě čtvercové desky, z nichž jedna má 9 × 9 políček, druhá 11 × 11 políček. Určete, o kolik více žetonů je na větší desce než na menší desce.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

3.4 Nejtěžší úloha z matematiky 2. řádný termín (M9PBD19C0T02)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: Při spuštění programu je obrazovka monitoru prázdná. Při každém pípnutí se situace na obrazovce mění:

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Určete, jaký je na obrazovce počet
16.1 symbolů „pomlčka“ –⁠ při 10. pípnutí,
16.2 všech symbolů při 60. pípnutí,
16.3 symbolů „čárka“ I právě ve chvíli, kdy se objevil 7. symbol „plus“ + .

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2019? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku