Přijímací zkoušky 2017 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2017

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2017! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2017 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2017 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 12. a 19. dubna 2017 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2017). Přijímací zkouška z českého jazyka 2017 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2017 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2017

2. Přijímací zkoušky 2017 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2017 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2017 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2017)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2017:
  2. Druhý řádný termín z 19. dubna 2017:

Matematika (CERMAT testy 2017)

  1. První řádný termín z 12. dubna 2017:
  2. Druhý řádný termín z 19. dubna 2017:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2017 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD17C0T01)

Úloha č. 20

Výchozí text (1. část): (1) Generála Macarthura položili na postel. Armstrong ho naposledy prohlédl a poté sešel po schodech do přízemí. Celou společnost našel v salonu. Slečna Brentová pletla. Vera Claythornová stála u okna a pozorovala prudký déšť. Blore seděl zpříma na židli. Lombard neklidně přecházel po místnosti. V koutě seděl v hlubokém ušáku soudce Wargrawe. Měl přivřené oči. Otevřel je, když vstoupil Armstrong.

Zadání: Vypište z první části výchozího textu všechna příslovce. Zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, je považován za chybu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 26

Další úlohou s nízkou úspěšností vyřešení v didaktickém testu z češtiny (C9PAD17C0T01) byla úloha č. 26 . Připravili jsme pro vás její rozbor:

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD17C0T02)

Úloha č. 26

Zadání: Přiřaďte k jednotlivým slovům (26.1–26.4) odpovídající tvrzení (A–F): (Každou možnost z nabídky A–F můžete přiřadit pouze jednou. Dvě možnosti zbudou a nebudou použity.)

26.1 zvykat
26.2 nejúplnější
26.3 velkoměstský
26.4 nesamostatný

A) Slovo má dvě předpony a dva kořeny.
B) Slovo má dvě předpony a jeden kořen.
C) Slovo má jednu předponu a dva kořeny.
D) Slovo nemá předponu a má dva kořeny.
E) Slovo nemá předponu a má jeden kořen.
F) Slovo má jednu předponu a jeden kořen.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3.3 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD17C0T01)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek:

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Kosočtverec má v každé řadě 4 bílé trojúhelníčky. Určete počet tmavých trojúhelníčků v kosočtverci.
16.2 Kosočtverec má v každé řadě 6 tmavých trojúhelníčků. Určete počet všech trojúhelníčků (bílých i tmavých) v kosočtverci.
16.3 Kosočtverec má v každé řadě 21 tmavých trojúhelníčků. Určete počet všech trojúhelníčků (bílých i tmavých) v kosočtverci.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 10

Úloha č. 10 byla naopak třetí nejvíce vyřešenou úlohou v testu C9PAD17C0T01měli byste si s ní tedy poradit nanečisto i vy. Máme pro vás videorozbor:

3.4 Nejtěžší úloha z matematiky 2. řádný termín (M9PBD17C0T02)

Úloha č. 10

Výchozí text a obrázek:

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Body C, D jsou vrcholy rovnoramenného lichoběžníku ABCD. Všechny čtyři vrcholy tohoto lichoběžníku leží na kružnici k.
Vzdálenost chybějících vrcholů A, B od přímky CD je rovna poloměru r = |SC| kružnice k.

10.1 Sestrojte vrcholy A, B lichoběžníku ABCD a lichoběžník narýsujte.
10.2 Sestrojte osu souměrnosti lichoběžníku ABCD (pokud existuje) a označte ji o.
10.3 Sestrojte výšku lichoběžníku ABCD z vrcholu D a označte ji v.

V záznamovém archu obtáhněte vše propisovací tužkou (čáry i písmena).

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2017? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku