Obálková metoda – jak se zlepšovat v řešení přijímačkových testů

Datum vytvoření: 17. 01. 2023
Poslední aktualizace: 28. 06. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Chcete být dokonale připraveni na přijímačky? S naší obálkovou metodou se budete postupně zlepšovat v řešení přijímačkových testů a zvládnete všechny typové úlohy.

Obálková, šanonová nebo semaforová metoda. Tak nazýváme náš osvědčený způsob přípravy na přijímačky. Pokud se účastníte našich živých vysílání, určitě jste o obálkové metodě už slyšeli. V tomto článku vám přinášíme přehledný návod na to, jak pomocí obálkové metody zefektivnit svou přípravu na přijímačky.

1. Co to je obálková metoda a jak mi pomůže v přípravě na příjímačky?

Obálková metoda je metoda efektivní organizace a následného zvládnutí všech typových úloh v testu. Cílem je zlepšit se v učivu a zrychlit se v řešení úloh a zároveň zjistit a ohodnotit náročnost jednotlivých úloh v přijímačkách na střední školu. Deváťáci, kteří se s námi na přijímačky již připravovali, si tuto metodu velice chválili a docílili díky ní obdivuhodných bodových zisků u ostrých příjímaček.

Zjednodušeně řečeno naše šanonová metoda vychází z faktu, že v každém testu formátu CERMAT se vyskytují podobné typové úlohy. Například to mohou být v testu z češtiny úloha na řazení textu nebo v matematice úloha na převody jednotek. V rámci obálkové metody chceme vždy procvičovat všechny úlohy pouze jednoho typu.

prezenční přijímačky nanečisto

V praxi to v přípravě na přijímačky znamená, že si jednotlivé úlohy roztřídím podle typu do kategorií, ale zároveň také podle toho, jak dané úlohy zvládám, jestli mi jdou lehce vyřešit nebo ne, tedy podle individuální náročnosti. Analyzujete tak své chyby a aktivně s nimi pracujete, což je naprosto klíčové.

Více o přípravě na přijímačky

2. Jak připravit obálkovou metodu?

Příprava obálkové metody je ve skutečnosti jejím jediným úskalím. Ano, nebudeme vám lhát, připravit si obálkovou metodu zabere nějaký čas, zhruba asi 3–4 hodiny. Požádejte o pomoc rodiče, jistě vám rádi vyhoví. Výsledný efekt obálkové metody však za čas věnovaný její přípravě rozhodně stojí!

Základním předpokladem u obálkové metody je, že si vždy nejprve projdete test, vyřešíte a obodujete si úlohy. Je nutné vrátit se i k již vyřešeným testům. Ty poté rozdělíte na úlohy, které seskupíte podle kategorií a poté podle náročnosti. Rozdělit úlohy lze buď fyzickým rozstříháním okopírovaných testů, vytvořením kartiček s odkazem na jednotlivé úlohy a nebo úlohy zapsat a rozdělit digitálně v excelovské tabulce. Záleží jen na vás, co vám bude nejvíce vyhovovat.

Příprava obálkové metody krok za krokem

 • Kupte si 2 sady šanonů: červený, oranžový a zelený.
 • Projděte a okopírujte si zpětně všechny testy a rozstříhejte je na jednotlivé úlohy. Další variantou (bez stříhání a kopírování) je ke každé úloze vytvořit kartičku s typem, odkazem na test a číslo úlohy, abyste ji mohli snadno dohledat. Např.: kartička matematika, test D03, číslo úlohy 8 na stránce č. 4, zaměření úlohy: geometrie, povedla se ANO/NE, pokud ne, uvést důvod. Kartičku lze poté založit i s výpočty do fólie a poté hýbat s celou fólií.
 • Seskupte si úlohy z testů dle typů/kategorií, např. úlohy na rovnice k sobě, úlohy na trojčlenku k sobě.
 • Roztřiďte si úlohy do šanonů podle toho, jak vám šly: úlohy bez problému vyřešené do zeleného, napůl vyřešené do oranžového a úlohy, které jste vůbec nevěděli, jak vyřešit, do červeného šanonu.
 • Vytvořte si učící plán na základě šanonů. Např. 3x týdně řeším červený šanon, zkusím si vždy vyřešit úlohu, pustit si k ní videorozbor, zkusím ji znovu vyřešit (vynásobit dvěma) apod.
 • Celou metodu lze samozřejmě zpracovat i digitálně na počítači např. v excelu.

3. Jak se používá obálková metoda?

Cílem je na základě učícího plánu nejvíce procvičovat úlohy z červeného šanonu podle kategorií a ve finále úplně červený šanon eliminovat. Při práci s červeným šanonem je tedy potřeba zjistit, jaké je správné řešení úlohy. To zjistíte např. podíváte-li se na videorozbor, do učebnice nebo na webinář.

V přípravě vám nejvíce pomůže, že nejvíce času strávíte na tom, co vám nejde. Když danou úlohu zvládnete, přesunete ji do zelené složky. Kromě červeného šanonu se samozřejmě zaměřte také na šanon oranžové barvy. Úlohy tedy procvičujte po šanonech a podle toho, jak se zlepšujete, je postupně přesouvejte do oranžového a ideálně do zeleného šanonu.

obálková metoda

Doporučujeme se obálkové metodě a řešením úloh ze šanonů věnovat alespoň 3x týdně. Nejvíce času věnujte červenému šanonu, o něco méně oranžovému. Úlohy ze zeleného šanonu si také čas od času přeřešte, abyste se utvrdili ve svých znalostech a získali motivaci k další přípravě.

K obálkové metodě pro vás máme také přehledné video:

4. Jak se zlepšovat v řešení přijímačkových testů?

Věříme, že naši obálkovou metodu využijete a půjdete tak ve šlépějích tisíců našich úspěšných deváťáků. Aby byla vaše příprava co nejkomplexnější, máme pro vás několik bodů, jak se co nejvíce zlepšit v řešení přijímačkových testů. V posledních měsících před přijímačkami se rozhodně vyplatí zabrat.

 • Dělejte si testy pravidelně – ideálně 2 testová zadání z ČJ a M v týdnu
 • Alespoň 3x týdně řešte úlohy z červeného a oranžového šanonu
 • Alespoň 1x týdně vyřešte úlohu ze zeleného šanonu pro motivaci a pocit, že zvládáte
 • Analyzujte své chyby a pracujte s nimi
 • Zvládněte vyřešit všechny naše testy v našem testovém bingu
 • Další testy k procvičování si můžete za zvýhodněnou cenu dokoupit ve vaší osobní zóně
 • Tipy pro efektivní učení
 • Vyřešte si přijímačkové testy z minulých let
 • Pro lepší soustředění využijte aplikace Plantie nebo Forest
 • TIP: Naše procvičovací To Dáš! kartičky

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečistoZpracovávám objednávku