Přijímací zkoušky 2020 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2020

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2020! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2020 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

💡 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2024 (2023/24) 💡

Podívejte se na správné výsledky + zadání a řešení ostrých přijímacích zkoušek 2024 (2023/24).

Včetně videorozborů s postupem a řešením!

Zobrazit výsledky přijímaček 2024

1. Přijímací zkoušky 2020 –⁠ zadání

Přijímací zkoušky v roce 2020 byly ovlivněny zhoršenou epidemiologickou situací kvůli nemoci covid-19. Zkouška se konala pouze v jednom řádném termínu, který byl posunutý na červen, a žáci měli na vypracování testů více času.

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 8. června 2020 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2020). Přijímací zkouška z českého jazyka 2020 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 70 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2020 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 85 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2020

2. Přijímací zkoušky 2020 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2020 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2020 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2020)

  1. Řádný termín z 8. června 2020:

Matematika (CERMAT testy 2020)

  1. Řádný termín z 8. června 2020:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2020 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD20C0T01)

Úloha č. 9

Výchozí text: (1) Na pravém břehu řeky Jamuny v indickém městě Ágra už po staletí stojí Tádž Mahal, výjimečný architektonický skvost z bělostného mramoru. Vznik této stavby, jejíž krása ohromila celý svět, je spojen s romantickým příběhem. Mocný císař Šáhdžahán, jenž v letech 1628–1658 vládl Mughalské říši, se již jako patnáctiletý mladík zamiloval do půvabné Ardžomand. Politická situace však způsobila, že trvalo pět let, než se mohl se svou životní láskou konečně oženit. Ardžomand, jíž se po sňatku uzavřeném v roce 1612 začalo říkat Mumtáz Mahal (Perla paláce), svého muže doprovázela na výpravách a probírala s ním důležité státní záležitosti. Když zemřela, sklíčený císař vyhlásil státní smutek. Přísahal také, že pro Mumtáz Mahal postaví nejkrásnější hrobku na světě.

Stavební práce na Tádž Mahalu započaly v roce 1632. Na stavbě pracovalo asi 20 000 dělníků, více než 1 000 slonů přepravovalo mramor ze vzdálených lomů. Drahokamy se dovážely z Ruska, Číny či Persie, zruční řemeslníci z těchto zemí se postarali o výzdobu hrobky. V roce 1643 dokončili stavitelé hlavní chrám, tedy první část prostorného komplexu, který se dále skládá z geometricky uspořádané zahrady, čtyř menších chrámů a brány, symbolizující vstup do ráje. Podle jednoho dochovaného zdroje byl celý komplex Tádž Mahal dokončen roku 1648. Většina odborníků je ale přesvědčena o tom, že stavební práce pokračovaly ještě několik dalších let, nejspíše do roku 1654.

2) Šáhdžahán chtěl na protějším břehu Jamuny postavit vlastní hrobku z černého mramoru a můstkem přes řeku ji spojit s Tádž Mahalem. Most měl všem příchozím připomínat nesmrtelnou lásku císařského páru. Císařův syn však svého otce sesadil z trůnu a zaujal jeho místo. Šáhdžahán se stáhl do ústraní a z plánované stavby jeho hrobky sešlo. Když v roce 1666 zemřel, nalezl místo posledního odpočinku vedle své milované v Tádž Mahalu.

Zadání: Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z TEXTU 1 (A), nebo ne (N).

9.1 Šáhdžahán, někdejší vládce Mughalské říše, byl pohřben v Tádž Mahalu. (A/N)
9.2 Šáhdžahán se oženil s Ardžomand dříve, než začal vládnout Mughalské říši. (A/N)
9.3 Šáhdžahán plánoval vystavět pro sebe hrobku na levém břehu řeky Jamuny. (A/N)
9.4 Na přepravu mramoru, potřebného při stavbě Tádž Mahalu, měla každá skupina 20 dělníků k dispozici vždy jednoho slona. (A/N)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9

3.2 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD20C0T01)

Úloha č. 8

Výchozí text a obrázek: Obdélníkový záhon má rozměry 210 cm a 140 cm.
(8.1) Záhon bude po obvodu osázen tulipány ve stejných rozestupech. Rozestupy mezi sousedními tulipány musí být co největší, přitom tulipán musí být v každém rohu záhonu a také uprostřed delší strany.
(8.2) Uvnitř záhonu je vyznačen menší obdélník. V jeho rozích a po jeho obvodu budou v 10centimetrových rozestupech vysázeny narcisy. Každý narcis bude vzdálen 25 cm od nejbližšího okraje záhonu.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

8.1 Vypočtěte v cm rozestup mezi sousedními tulipány.
8.2 Vypočtěte, kolik narcisů bude vysázeno.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2020? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku