3 nejčastější chyby u CERMAT testů – jak neztratit body

Datum vytvoření: 03. 03. 2022
Poslední aktualizace: 13. 01. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Přes 5 let zkušeností ve vedení mnoha deváťáků k úspěšnému složení přijímací zkoušky nám ukázalo, na co je nutné si dávat pozor. Každý rok ale u ostré zkoušky vidíme mnoho žáků, kteří následující neznají a zbytečně jim hrozí, že přijdou o body.

Nově pro opravování testů z ČJ používáme na prezenčních termínech stejný software pro vyhodnocování testů, jako používá CERMAT (státní společnost pořádající jednotnou přijímací zkoušku). Díky tomu s námi máte opravdovou (100%!) jistotu, že bodování nanečisto odpovídá ostré zkoušce a že zbytečně nepřijdete o body (např. kvůli špatnému značení křížků).

Jak přesně náš a CERMAT systém funguje:

Jako jediní používáme stejný systém (speciální software se zapojením neuronových sítí) pro vyhodnocování testů, jako používá CERMAT. Od žáků vybereme záznamové archy a za pomoci speciálního skeneru a programu tyto archy vyhodnotíme. Žákovi se obodované výsledky okamžitě propíší do osobní zóny. V té vidí jednak svůj bodový výsledek, ale také vyhodnocení každé jednotlivé úlohy. Snadněji se tak zorientujete v tom, kde děláte chyby a na jakém typu úloh nyní potřebujete pracovat. Do ostré zkoušky totiž zbývá posledních pár týdnů. Je tedy nyní naprosto stěžejní soustředit se na ty úlohy, které žákům dělají problém. Loni jsme za posledních 10 termínů opakovaně viděli zlepšení i z 16 bodů na 44 bodů (maximum je 50 bodů), jen je potřeba se připravovat pravidelně a vzít přípravu pevně do svých rukou.

Opravování testů na To dáš! Přijímačkách nanečisto

Díky přesnému systému CERMAT oprav tedy získáváte následující:

  1. 100% jistotu, že vyhodnocení testu odpovídá tomu, jak to bude u ostré zkoušky
  2. přesné a přehledné označení toho, v jakých úlohách chybujete a čemu byste měli věnovat čas (např. za pomoci našich videorozborů, webinářů a klubu To dám!)

3 nejčastější chyby v práci s archem: jak u přijímaček zbytečně neztratit body?

Přes 5 let zkušeností ve vedení mnoha deváťáků k úspěšnému složení přijímací zkoušky nám ukázalo, na co je nutné si dávat pozor. Každý rok ale u ostré zkoušky vidíme mnoho žáků, kteří následující neznají a zbytečně jim hrozí, že přijdou o body. Nemusíte se ale bát, nekompromisní bodování a identický systém k tomu od CERMATu na našich termínech žáky následující důkladně naučí a u ostré zkoušky budou již přesně vědět, jak získat maximum bodů a vyhnout se zbytečným ztrátám. K tomu je zapotřebí dobře znát samotné testy CERMAT. S žáky probíráme naši unikátní testovou strategii a tajné tipy před psaním každého testu, aby ji hned mohli aplikovat a zažili si ji. Samozřejmě si tyto základy zopakujte i před účastí na našich přijímacích zkouškách nanečisto.

1) Vyznačení do více než jednoho políčka u otázky

U každé otázky je jen jedna správná odpověď, kterou je nutné zaznačit křížkem z rohu do rohu. Všechny křížkovací úlohy opravuje počítač (software – my i CERMAT používáme ten stejný). Pokud žák zaznačí více odpovědí či odpověď není jasná, tak je úloha automaticky špatně a získává 0 bodů. Značit se musí křížkem, často se setkáváme se značením fajfkou či písmeny vloženými do rámečků.

Někteří žáci se snaží systém obelstít a udělají křížky u všech možností. Na to je samozřejmě systém připraven a mají také 0 bodů.

špatně vyplněný arch cermat

Další příklad špatného vyplnění archu (zdroj: ostrá přijímací zkouška CERMAT)

Nebezpečné je i to, když žák omylem udělá tečku či část křížku do jiného pole, jako je vidět na obrázku níže. Systém to totiž může vyhodnotit jako dva křížky a žákovi hrozí 0 bodů, i když má odpověď správně. CERMAT by při ostré zkoušce měl mít systém, které nejasné křížky předává hodnotiteli, který o úloze manuálně rozhodne – znovu ale musí být přísný a pokud bude odpověď nejasná, tak žák body nezíská.

Cermat test špatně

I malé zaznačení do vedlejšího políčka může způsobit velké potíže.

2) Chyba při změně odpovědi

Pokud žák označí špatnou odpověď a chce svou odpověď změnit, tak musí svou původní důkladně zaškrtat. Častou chybou je to, že žák „zrušenou“ odpověď nedostatečně zaškrtá (např. úloha č. 22 na obrázku) a není tak možné určit, kterou je správná a žák přijde o body. Nešťastnou situací je i to, že žák začerní původní odpověď a následně si to rozmyslí a chce se k ní vrátit. To pak ale není možné.

cermat arch přijímací zkoušky – odpovědi špatně

Žádná z těchto odpovědí nebyla uznána (zdroj: ostrá přijímací zkouška CERMAT)

3) Psaní tužkou či gumovacím perem

Třetím kamenem úrazu je nesprávné zvolení psací potřeby. Někdy takto žáci v dobré víře mohou přijít i o všechny body. Vzhledem k tomu, že se archy vyhodnocují elektronicky, tak je nutné je nejprve oskenovat (tzv. vytěžit) na výkonném skeneru. Ten převádí arch do zjednodušené černobílé varianty, odpovědi zaznamenané tužkou by na něm tedy nebyly vidět. Nejošemetnější je rýsování, kde je výsledek i postup (pomocné konstrukce) nutné obtáhnout propiskou.

Pokud by žák použil gumovací pero, tak horko vycházející ze skeneru může způsobit to, že se mu odpovědi smažou a on tak odevzdá zcela prázdný záznamový arch a získá 0 bodů.

Povolená je pouze černá či modrá propiska či mikrofix (liner). Každý náš žák od nás na termínu dostává naše linery Centropen, které jsou speciálně vyrobené pro efektivní a jasné značení v záznamovém archu.

Ohlídat je ale nutné i další věci!

Další časté chyby (psaní jinou barvou než modrou či černou), nedodržení instrukcí (např. neuvedení postupu u úloh, které to vyžadují) a všechny další body úrazů s žáky samozřejmě probíráme před každým testem v rámci naší unikátní testové strategie. Nemusíte se ale bát, vše vám několikrát připomeneme – a s námi to dáte!

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku