Přijímací zkoušky 2023 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2023

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2023! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2023 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2023 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 13. a 14. 4. 2023 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2023). Přijímací zkouška z českého jazyka 2023 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2023 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2022

2. Přijímací zkoušky 2023 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2023 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2023 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2023)

  1. První řádný termín z 13. dubna 2023:
  2. Druhý řádný termín z 14. dubna 2023:
  3. První náhradní termín z 10. května 2023:
  4. Druhý náhradní termín z 11. května 2023:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na videorozbory správného řešení pro 1. a 2. řádný termín přijímaček z roku 2023 od To dáš! Přijímaček nanečisto:

  • Videorozbor správného postupu řešení přijímacího testu M9PAD23C0T01 z matematiky 13. 4. 2023:

  • Videorozbor správného postupu řešení přijímacího testu C9PAD23C0T01 z českého jazyka 13. 4. 2023:

  • Videorozbor správného postupu řešení přijímacího testu M9PBD23C0T02 z matematiky 14. 4. 2023:

  • Videorozbor správného postupu řešení přijímacího testu C9PBD23C0T02 z českého jazyka 14. 4. 2023:

3. Přijímací zkoušky 2023 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD23C0T01)

Úloha č. 9

Výchozí text: Sidra a Tak kráčely muzeem rovnou ke kurátorčine pracovně. Když však došly na místo, čekalo je nemilé překvapení. Na obrazovce nad kanceláří blikala zpráva: Šla jsem již domů. Vaše požadavky budou vyřízeny ve vedlejší kanceláři. „Zatraceně!“ rozmrzele konstatovala Tak a nesměle zaklepala na sousední dveře. Vzápětí ovšem ztuhla. Ve dveřích stál totiž Aeluon.

Zadání: Vypište z první části výchozího textu dvě zájmena. Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného zájmena, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD23C0T02)

Úloha č. 28

Výchozí text: První domácí ledničky poháněné motorem vznikly až roku 1911 a oproti těm dnešním byly dost neskladné: motor byl umístěn ve sklepě, zatímco chladící skříň v kuchyni. Taková lednička navíc stála tisíc dolarů, což byl dvojnásobek průměrné ceny, za kterou se tehdy prodávalo auto. Poměr mezi cenou a užitnou hodnotou tedy zprvu nebyl optimální.

Zadání: Vypište ze třetí části výchozího textu dvě víceslabičné předložky. Za chybu je považováno jak neuvedení hledané předložky, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 28

3.3 Nejtěžší úlohy z matematiky 1. řádný termín (M9PAD23C0T01)

Úloha č. 1

Výchozí text: Celý film trvá 1 hodinu. Doba, která ještě zbývá do konce filmu, je polovinou doby, která již

uplynula od začátku filmu.

Zadání: Vypočtěte, kolik minut zbývá do konce filmu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-11-01].. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 1

Videorozbor k úloze č. 4

Videorozbor úlohy č. 4

Ve stejném didaktickém testu z matematiky (M9PAD23C0T01) chybovali deváťáci velmi často v úloze č. 4.

Pro část 4.3 měli žáci uvést celý postup řešení.

Máme pro vás videorozbor i k této úloze:

3.4 Nejtěžší úlohy z matematiky 2. řádný termín (M9PBD23C0T02)

Úloha č. 6

Výchozí text: V chatě za polárním kruhem jsou připraveny zásoby masa pro 12člennou expedici přesně na 30 dní. Každý člen expedice spotřebuje za den z připravených zásob stejné množství masa.

Zadání:

16.1 Vypočtěte, za kolik dní by 12členná expedice spotřebovala pět šestin připravených zásob masa.

16.2 Vypočtěte, kolikačlenná expedice by všechny připravené zásoby masa spotřebovala za 45 dní.

16.3 Dvě expedice společně spotřebovaly všechny připravené zásoby masa. První expedice pobývala na chatě 4 dny. Druhá expedice měla dvakrát více členů než první a pobývala na chatě 8 dní. Vypočtěte, kolik členů měla první expedice.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-11-01]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 6

Videorozbor k úloze č. 7

Videorozbor úlohy č. 7

Také úloha č. 7 dělala žáků, velké potíže.

přijímací zkoušky z matematiky nejtěžší úlohy

Máme pro vás videorozbor i k úloze č. 7 z druhého řádného termínu z matematiky:

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2023? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku