Přijímací zkoušky 2021 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2021

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2021! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2021 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2021 –⁠ zadání

Přijímací zkoušky v roce 2021 byly ovlivněny zhoršenou epidemiologickou situací kvůli nemoci covid-19. Termíny byly posunuty na květen a žáci měli na vypracování testů více času. Zároveň nesměli mít příznaky nemoci covid-19 a museli přijít s potvrzením o negativním testu na koronavirus.

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 3. a 4. května 2021 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2021). Přijímací zkouška z českého jazyka 2021 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 70 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2021 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 85 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

CERMAT testy 2021

2. Přijímací zkoušky 2021 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2021 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2021 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2021)

  1. První řádný termín z 3. května 2021:
  2. Druhý řádný termín z 4. května 2021:
  3. První náhradní termín z 2. června 2021:
  4. Druhý náhradní termín z 3. června 2021:

Matematika (CERMAT testy 2021)

  1. První řádný termín z 3. května 2021:
  2. Druhý řádný termín z 4. května 2021:
  3. První náhradní termín z 2. června 2021:
  4. Druhý náhradní termín z 3. června 2021:
dívka zvládla přijímací zkoušky

Koukněte se na správné odpovědi a bodování pro 1. řádný termín od To dáš! Přijímaček nanečisto:

3. Přijímací zkoušky 2021 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Při identifikaci nejčastějších chyb a nejtěžších úloh jsme vycházeli z procentuální úspěšnosti řešení dle CERMATu. Následující úlohy měly celkově nejnižší úspěšnost řešení mezi deváťáky.

3.1 Nejtěžší úloha z češtiny 1. řádný termín (C9PAD21C0T01)

Úloha č. 18

Výchozí text: Dobrovolníci z celé České Republiky se o víkendu pustili do pravidelného úklidu řek a jejich blízkého okolí. Ze zkušeností totiž vyplývá, že znečišťování řek nejen ohrožuje živočichy a rostliny, ale mívá negativní vliv i na průběh povodní.
Poměrně náročnou částí úklidu bylo odstraňování spadlých stromů a větví, nelehkou práci alespoň trochu usnadnily motorové pily. Většina lidí se ale jako obvykle věnovala sběru odpadků. Kromě velkého množství plastových obalů objevily ve vodě také tři záchodové mísy a několik pneumatik.
Do rozsáhlé akce se zapojili i vodáci. Na Ploučnici se vydaly lodě, jejichž posádky byly vybaveny igelitovými pytly a ochrannými rukavicemi. Na březích Vltavy, naší nejznámnější řeky, uklízely dokonce celé rodiny. Když akce skončila, přeplněné kontejnery sice jasně poukazovaly na nepořádnost některých našich spoluobčanů, zároveň však svědčily o nezpochybnitelných výsledcích celého projektu

Zadání: Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
Doporučení: Opravte pouze ta slova, u kterých jste si jisti, že jsou v textu zapsána s pravopisnou chybou. Chybějící dílčí odpověď nebo zápis jakéhokoli slova, které nevyhovuje zadání úlohy, jsou považovány za chybu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 18

3.2 Nejtěžší úloha z češtiny 2. řádný termín (C9PBD21C0T02)

Úloha č. 9

Výchozí text (pouze část 1): (1) Na vrcholu hory Corcovado, která se vypíná nad brazilským městem Rio de Janeiro do výšky 710 metrů nad mořem, stojí socha Krista Spasitele. Tento proslulý jihoamerický monument, zapsaný na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, patří k vyhledávaným turistickým cílům. Každoročně sem zavítá přes dva miliony turistů, zejména těch zahraničních. Cestu za památkou jim usnadňuje historická železniční dráha z 19. století, jejíž konečná stanice leží asi 40 metrů pod vrcholem Corcovada.

Zadání: Jaký význam má ve výchozím textu sloveso patřit? (Posuzované sloveso je ve výchozím textu zapsáno tučně.)
A) být určen někomu, týkat se někoho
B) být součástí určité skupiny, náležet někam
C) být vhodný v určité situaci, hodit se někam
D) být ve vlastnictví někoho, příslušet někomu

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3.3 Nejtěžší úloha z matematiky 1. řádný termín (M9PAD21C0T01)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: Každý díl stavebnice se skládá ze tří stejných krychliček.Všechny díly jsou stejné. Z dílů stavíme stále větší pyramidy jako na obrázku. Nejmenší pyramidu tvoří jediný díl. Druhá pyramida sestavená ze 3 dílů má 1 otvor, 4 řady a ve spodní řadě 4 krychličky. Každá další pyramida bude o dvě řady vyšší než předchozí pyramida.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Pyramida má ve spodní řadě 50 krychliček. Určete počet otvorů ve druhé řadě zdola.
16.2 Pyramida má celkem 10 otvorů. Určete počet krychliček v celé pyramidě.
16.3 Pyramida je sestavena z 21 dílů. Určete počet krychliček ve spodní řadě.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

3.4 Nejtěžší úloha z matematiky 2. řádný termín (M9PBD21C0T02)

Úloha č. 16

Výchozí text a obrázek: První čtverec má obvod 60 cm. Každý další čtverec je sestaven z několika shodných obdélníků. Každý z těchto obdélníků má obvod 60 cm. Druhý čtverec je sestaven ze dvou shodných obdélníků, třetí ze tří shodných (užších) obdélníků, čtvrtý ze čtyř shodných (ještě užších) obdélníků atd.

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

16.1 Vypočtěte v cm délku strany třetího čtverce.
16.2 Vypočtěte v cm obvod devátého čtverce.
16.3 Určete, kolikátý čtverec má stranu délky 28 cm

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2023 [cit. 2023-03-15]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

4. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2021? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku