Přijímací zkoušky 2024 – výsledky přijímaček a CERMAT testů 2024

Máme pro vás zadání a správná řešení CERMAT testů 2024! Testové zadání ostrých přijímaček na střední školy v roce 2024 vám dáváme k dispozici zdarma, a to spolu se správným řešením v záznamovém archu. Přinášíme vám i rozbor těch nejzáludnějších otázek, které u ostré zkoušky vyřešilo nejméně uchazečů. Tak hurá do toho!

1. Přijímací zkoušky 2024 –⁠ zadání

Níže si můžete stáhnout zadání přijímaček z 12. a 15. 4. 2024 z českého jazyka a z matematiky (zdroj: CERMAT, 2024). Přijímací zkouška z českého jazyka 2024 měla celkem 30 otázek, bylo z ní možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení čas 60 minut.

CERMAT test pro přijímačky 2024 z matematiky obsahoval 16 otázek, bylo z něj možné získat až 50 bodů a žáci měli na vyřešení 70 minut. Pro CERMAT test z matematiky přikládáme zadání také v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín z 12. dubna 2024:
 2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2024:
 3. První náhradní termín z 29. dubna 2024:
  • C9PCD24C0T03 Didaktický test (zadání)
  • C9PCD24C0T03 Záznamový arch
 4. Druhý náhradní termín z 30. dubna 2024:
  • C9PDD24C0T04 Didaktický test (zadání)
  • C9PDD24C0T04 Záznamový arch

Matematika (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín z 12. dubna 2024:
 2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2024:
 3. První náhradní termín z 29. dubna 2024:
  • M9PCD24C0T03 Didaktický test (zadání)
  • M9PCD24C0T03 Záznamový arch
 4. Druhý náhradní termín z 30. dubna 2024:
  • M9PDD24C0T04 Didaktický test (zadání)
  • M9PDD24C0T04 Záznamový arch
CERMAT testy 2022

2. Přijímací zkoušky 2024 – řešení

Přinášíme vám správné výsledky a řešení CERMAT testů 2024 z českého jazyka a z matematiky. Všechna řešení jsou pro vás dostupná zdarma ke stažení. Přehledně zpracovaná řešení přijímaček 2024 si můžete stáhnout ve formátu PDF jako záznamový arch To dáš! s body. Vkládáme také Průvodce řešení od CERMATu. U přijímaček z matematiky přidáváme také řešení v ukrajinštině.

Český jazyk (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín z 12. dubna 2024:
 2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2024:
 3. První náhradní termín z 29. dubna 2024:
  • C9PCD24C0T03 Řešení od CERMAT
 4. Druhý náhradní termín z 30. dubna 2024:
  • C9PDD24C0T04 Řešení od CERMAT

Matematika (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín z 12. dubna 2024:
 2. Druhý řádný termín z 15. dubna 2024:
 3. První náhradní termín z 29. dubna 2024:
  • M9PCD24C0T03 Řešení od CERMAT
 4. Druhý náhradní termín z 30. dubna 2024:
  • M9PDD24C0T04 Řešení od CERMAT
dívka zvládla přijímací zkoušky

3. Přijímací zkoušky 2024 matematika – řešení jednotlivých úloh

Projděte si jednotlivé úlohy z 1. řádného termínu z matematiky z roku 2024 včetně videorozborů správného řešení.

Úloha č. 1 (1 bod)

Pět švadlen, které šijí oblečení, pracují stejným tempem. Tyto švadleny splní danou zakázku za 24 hodin.

Za jakou dobu splní o polovinu větší zakázku čtyři švadleny?

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 1

Úloha č. 2 (max. 2 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 2:

Skleněné těžítko má tvar rotačního válce s poloměrem podstavy 10 cm a výškou 12 cm. Vnější část těžítka je z čirého skla, uvnitř je část z modrého skla, která má také tvar rotačního válce, a to s poloměrem podstavy 5 cm a výškou 8 cm.

úloha 2_matematika 2024

Vypočítejte objem čirého skla v těžítku.

Výsledek zaokrouhlete na desítky cm3 . Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 2

Úloha č. 3 (max. 4 body)

Vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

3.1

Zadání:

(2:\frac{3}{2}):\frac{1}{2}+(\frac{5}{6}:\frac{3}{4}):\frac{2}{3}=

Řešení:

=(\frac{2}{1}\cdot\frac{2}{3}):\frac{1}{2}+(\frac{5}{6}\cdot\frac{4}{3}):\frac{2}{3}=(\frac{4}{3}\cdot\frac{2}{1})+(\frac{10}{9}\cdot\frac{3}{2})=\frac{8}{3}+\frac{5}{3}=\frac{13}{3}
nebo

4\frac{1}{3}

3.2

Zadání:

\frac{\frac{13}{10}-1,4}{\frac{2}{15}+\frac{1}{6}}=

Řešení:

=\frac{\frac{13}{10}-\frac{14}{10}}{\frac{4+5}{30}}=\frac{\frac{-1}{10}}{\frac{4+5}{30}}=-\frac{30}{90}=-\frac{1}{3}

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 3

Úloha č. 4 (max. 4 body)

Proveďte úpravu výrazů.

4.1 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

Zadání:

(a-\frac{a}{4})^2=

Řešení:

\frac{9a^2}{16}

4.2 Rozložte na součin podle vzorce:

Zadání:

=9a^2-16=

Řešení:

(3a+4)\cdot (3a-4)

4.3 Zjednodušte a výsledek rozložte na součin vytýkáním:

Zadání:

    \[(c-5)\cdot(2-3c)-(c-2c)\cdot3c-c\cdot7\]

Do záznamového archu uveďte u podúlohy 4.3 celý postup řešení.

Řešení:

2c-10-2c^2+15c-3c^2+6c^2-7c=10c-10=10\cdot(c-1)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 4

Úloha č. 5 (max. 4 body)

Řešte rovnice.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.
Zkoušku nezapisujte.

5.1

Zadání:

-2 \cdot (x+4) - 3 \cdot (x+1)^2 = x \cdot (2-3x)

Řešení:

-2x-8-3(x^2+2x+1)=2x-3x^2
-2x-8-3x^2-6x-3=2x-3x^2
-8x-11=2x
-11x=10x
x=-\frac{11}{10}

nebo

x=-1,1
nebo

x=-1\frac{1}{10}

5.2

Zadání:

6 - \frac{3 - 2y}{5} \cdot 2 = 4y

Řešení:

6-\frac{6-4y}{5}=4y
30-6+4y=20y
24=16y
y=\frac{24}{16}
y=\frac{24}{16}

y=\frac{3}{2}

nebo

y=1,5

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 5

Úloha č. 6 (max. 4 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 6:

Pravoúhlý lichoběžník ABCD se základnami AB a CD má pravý úhel při vrcholu B. Základna AB má délku 40 cm, základna CD délku 28 cm a úhlopříčka AC délku 41 cm.

úloha 6 M 2024 lichoběžník

6.1 Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD.

Výsledek uveďte v cm2.

6.2 Vypočítejte délku ramene AD.

Výsledek uveďte v cm.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 6

Úloha č. 7 (max. 4 body)

7 Žáci třídy 8. B se dělí na dvě skupiny podle toho, zda chodí na němčinu nebo na angličtinu. V obou skupinách je stejný počet žáků. Ve třídě je 14 chlapců a 5 z nich chodí na angličtinu. Na němčinu chodí 4 dívky.

7.1 Kolik dívek celkem chodí na angličtinu?

7.2 Kolik má třída 8. B celkem žáků?

7.3 jaký je v robotickém kroužku poměr počtu žáků 8. tříd ku počtu žáků 9. tříd.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 7

Úloha č. 8 (max. 4 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 8: 

Šedý obrazec je ohraničen úsečkou délky 20 cm a dvěma shodnými čtvrtkružnicemi.

obrázek a zadání cermat m úloha 8 2024

V podúlohách 8.1 a 8.2 pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

8.1 Vypočítejte obsah šedého obrazce.

Výsledek uveďte v cm2 a zaokrouhlete ho na celé cm2 .

8.2 Vypočítejte obvod šedého obrazce.

Výsledek uveďte v cm a zaokrouhlete ho na celé cm.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8

Úloha č. 9 (max. 3 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 9:

V rovině leží body C a S. Bod C je vrchol rovnostranného trojúhelníku ABC. Bod S je středem strany AB.

zadání a obrázek úloha 9 cermat m 2024

9 Sestrojte vrcholy A, B rovnostranného trojúhelníku ABC a trojúhelník narýsujte.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci propisovací tužkou (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9

Úloha č. 10 (max. 3 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 10: 

V rovině leží přímka AE a přímka p procházející bodem E. Bod A je vrchol obdélníku ABCD. Vrchol B leží na přímce AE a vrchol C na přímce p. Úhlopříčka BD obdélníku ABCD má stejnou délku jako úsečka AE.

úloha 10 M 2024

10 Sestrojte vrcholy B, C, D obdélníku ABCD, označte je písmeny a obdélník narýsujte.

V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci propisovací tužkou (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 10

Úloha č. 11 (2 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 11: 

V rovině leží přímky p, q a r, jejichž průsečíky tvoří vrcholy trojúhelníku ABC.
Jsou dány úhly β = 23° a δ = 107°.

11 Jaká je velikost rozdílu úhlů δ – α?
Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

A) 100
B) 110
C) 120
D) 130
E) jiná velikost

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 11

Úloha č. 12 (2 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 12: Obrazec je možné rozstříhat na 7 shodných rovnoramenných trojúhelníků. Obvod jednoho takového trojúhelníku je 30 cm.

zadání 12 m 2024 cermat obrázek

12 Jaký je obvod obrazce?

A) 55 cm
B) 60 cm
C) 66 cm
D) 72 cm
E) 90 cm

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 12

Úloha č. 13 (2 body)

Výchozí text k úloze 13: Máme shodné čtverce A a B. Čtverec A je rozdělen na dva shodné obdélníky, čtverec B na pět shodných obdélníků. Obvod jednoho ze dvou obdélníků ve čtverci A je o 6 cm větší než obvod jednoho z pěti obdélníků ve čtverci B.

zadani cermat 2024 m úloha 13

13 Jaký je obvod jednoho ze čtverců A nebo B?

A) 40 cm
B) 72 cm
C) 80 cm
D) 96 cm
E) 128 cm

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 13

Úloha č. 14 (2 body)

Vynásobíme-li neznámé číslo dvěma a odečteme-li od výsledku 135, získáme polovinu hodnoty neznámého čísla.

Jaká je hodnota neznámého čísla?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočtěte.

A) 270
B) 170
C) 135
D) 90
E) jiný výsledek

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 14

Úloha č. 15 (max. 3 body)

15 Půdorys domu má tvar obdélníku. Šířka domu je 10 metrů. V plánu je tato šířka vyznačena úsečkou o délce 10 cm. Délka domu je v plánu zakreslena jako úsečka o délce 2 dm.

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.1 Měřítko plánuje 1 : 1 000. A/N

15.2 Skutečná délka domu je 20 m. A/N

15.3 Obsah obdélníku na plánu a obsah půdorysu domu jsou v poměru 1 : 100. A/N

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 15

Úloha č. 16 (max. 6 bodů)

16 Přiřaďte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

16.1 Pan Novák si vypůjčil 20 000 Kč na jeden rok. Po roce vrátí věřiteli vypůjčenou částku, a navíc mu zaplatí úrok ve výši 13,5 % z vypůjčené částky.

Kolik korun celkem věřiteli vrátí? _____

16.2 Paní Dlouhá na začátku roku vložila do banky 1 000 000 Kč s roční úrokovou sazbou 2,5 %. Výnosy z úroků jsou zdaněny srážkovou daní.
Kolik korun získá paní Dlouhá navíc ke svému vkladu za jeden rok, bude-li jí odečtena daň z úroků 15 %? _____

16.3 Kolo v obchodě stálo 20 000 Kč. Nejdříve bylo zlevněno o 10 % z původní ceny, po měsíci bylo zdraženo o 10 % z nové ceny.
Jaká byla výsledná cena kola po zlevnění i zdražení? _____

A) 22 700 Kč
B) 21 350 Kč
C) 21 250 Kč
D) 20 000 Kč
E) 19 800 Kč
F) jiný výsledek

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

Zpět na začátek stránky

4. Přijímací zkoušky 2024 český jazyk – řešení jednotlivých úloh

Projděte si jednotlivé úlohy z 1. řádného termínu z češtiny z roku 2024 včetně videorozborů správného řešení.

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 1–3

Text 1

(1) Bouř žene koráb v divokém běhu.
John lampu klamnou k skále přivěsil
a dí: „Bůh žehnej břehu!“
A koráb k světlu žene se a v trysku
se náhle přes úskalí překotil
a stěžněm vězí v písku.

(2) John zavýsknul si ve syčící pěnu:
„Má dceruška si chystá veselku,
dnes pomohu jí k věnu!“
A člunek jeho jako liška běží
po těžkých vlnách tam, kde zvrhlá loď
jak černá rakev leží.

(3) John nenavykl marně tratit času,
svou sekyru hned v koráb zarazil,
vtom z něho doslech hlasu.
„Jen pospěš, pospěš,“ zní to dutě zdůli,
„a všeho zboží půli dostaneš,
i všeho zlata půli.“

(4) John naslouchá a vytřešťuje zraky.
„Aj, pakli jedna půle bude má,
toť bude druhá taky!“
A rychle v člunku ku břehu uhání.
Po celou noc se k lodi nevrátil,
až teprv po svítání.
Až po svítání, v bílé ranní době
zas sekyru svou v koráb zaráží
a uvnitř již jak v hrobě.

(5) Již voda otvorem si cestu klestí,
teď vyhoupla si první mrtvolu,
John rychle po ní pěstí.
Tvář mrtvou k sobě obrátil: „Eh kletě!
Je po svatbě – já tady za vlasy
mrtvého držím zetě!“
(J. Neruda, Romance helgolandská, upraveno)

Text 2

Ve veršovaném textu může být nějaká věta (ať už věta jednoduchá, nebo věta, která je součástí souvětí) rozdělena do více veršů. V takovém případě hovoříme o přesahu, např.:
Dodnes ještě lenoši
drbají se, mají vši.
Za přesah se nepovažuje, pokud je souvětí rozděleno tak, že 1 věta souvětí = 1 verš, např.:
K nohám ti dám zlaté pruty,
nebo se vůbec nevrátím.

Úloha č. 1 (max. 1 bod)

A) John poprvé zaťal do ztroskotané lodi svou sekyru až toho rána, kdy se k této lodi vrátil.
B) Poté, co koráb ztroskotal, John alespoň nějakou dobu nebyl na břehu, ale v člunu na vodě.
C) Poté, co ztroskotaná loď uvízla v písku, si John uvědomil, že jeho dcera se zrovna v tu chvíli vdává.
D) John pocítil zklamání, protože navzdory dobrému úmyslu nezabránil v noci ztroskotání korábu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 1

Úloha č. 2 (max. 1 bod)

(Každý z posuzovaných úseků se skládá ze tří veršů. Úlohu řešte na základě informací uvedených v TEXTU 2.)
A) Přesah se vyskytuje v každém z těchto úseků.
B) Přesah se nevyskytuje v žádném z těchto úseků.
C) Přesah se vyskytuje pouze v úseku podtrženém v první části textu.
D) Přesah se vyskytuje pouze v úseku podtrženém v druhé části textu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 2

Úloha č. 3 (max. 1 bod)

A) Ve třetí části textu někdo ze ztroskotaného korábu promlouvá v přímé řeči k Johnovi, v páté části textu promlouvá v přímé řeči John.
B) Ve třetí části textu John promlouvá v přímé řeči k někomu ze ztroskotaného korábu, v páté části textu promlouvá v přímé řeči mrtvola.
C) Ve třetí části textu John promlouvá v přímé řeči k někomu ze ztroskotaného korábu, v páté části textu promlouvá v přímé řeči také John.
D) Ve třetí části textu někdo ze ztroskotaného korábu promlouvá v přímé řeči k Johnovi, v páté části textu promlouvá v přímé řeči mrtvola.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 3

Úloha č. 4 (max. 1 bod)

Která z následujících vět je zapsána pravopisně správně?

A) Její láskyplné obětí mě dojalo.
B) Její láskyplné objetí mě dojalo.
C) Její láskyplné obětí mně dojalo.
D) Její láskyplné objetí mně dojalo.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 4

Úloha č. 5 (max. 3 body)

Přiřaďte k jednotlivým tvrzením (5.1–5.3) možnost (A–E), která patří na vynechané místo (*****) v příslušném tvrzení.

(Správně přiřazená je pouze možnost, v níž pořadí podtržených slov odpovídá pořadí podtržených slov v příslušném tvrzení. Žádnou možnost z nabídky A–E nelze přiřadit víckrát než jednou.)

5.1 Významový vztah mezi slovy džus a nápoj je nejpodobnější *****.
5.2 Významový vztah mezi slovy jahoda a džem je nejpodobnější *****.
5.3 Významový vztah mezi slovy vánočka a bábovka je nejpodobnější *****.

A) vztahu mezi slovy klíč a železo
B) vztahu mezi slovy dřevo a police
C) vztahu mezi slovy potkan a morče
D) vztahu mezi slovy dějepisář a učitel
E) vztahu mezi slovy chirurg a operace

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 5

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 611

(1) Planinu Nazca, ležící na jihu Peru, zdobí nejrozměrnější grafické dílo světa. Na ploše velké okolo 520 kilometrů čtverečních se zde nachází více než 300 geoglyfů1. Jsou tvořeny světlými liniemi, které byly vyryty do tmavší povrchové horniny. Některé obrazce znázorňují lidské postavy, jiné mají podobu zvířat. Pozornost upoutají zejména gigantické obrazce: obří pavouk velký 45 metrů, stometrová opice či kondor s rozpětím křídel 120 metrů. Kromě těchto motivů jsou tu i geometrické tvary a prosté linie.
(2) O pozoruhodných obrazcích vyrytých do peruánské planiny se poprvé zmínili španělští cestovatelé zhruba v polovině 16. století, a to ve svých zápiscích. Pro svět však tyto obrazce zůstaly v podstatě neznámé až do dvacátých let 20. století, kdy byly objeveny při leteckém průzkumu regionu – řada z nich je totiž rozpoznatelná jen z výšky. Dnes za čtyřicetiminutový let helikoptérou nad planinou Nazca, během něhož spatříte dvacet geoglyfů, zaplatíte v hlavní sezoně 110 amerických dolarů.
(3) Je dokázáno, že všechny geoglyfy z Nazcy vznikly stejným způsobem: jejich tvůrci odstranili přibližně 20 centimetrů povrchové horniny, čímž obnažili o něco světlejší pískovcové podloží. Podle vědců byl proces tvorby zřejmě jednoduchý a zároveň rychlý. Záhadou ale dosud zůstává smysl těchto unikátních obrazců. Existuje proto množství teorií, které se jejich účel pokoušejí objasnit.
(4) Podle jedné z nich byly geoglyfy využívány k náboženským rituálům, podle jiné šlo o důmyslný zavlažovací systém. Další vědci se zase domnívají, že obrazce sloužily jako astronomický kalendář, který pomáhal určovat období setí či sklizně. Kromě všech těchto hypotéz, považovaných za seriózní, však existuje i pofidérní teorie přisuzující obrazcům mimozemský původ. Pravdu se asi hned tak nedozvíme. Za peruánskými geoglyfy, zapsanými roku 1994 na seznam světového dědictví UNESCO, *****.

1 geoglyf – velký obrazec vytvořený na zemském povrchu
(D. Brewer a kol., Planeta tajuplných světů, upraveno)

Úloha č. 6 (max. 2 body)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

6.1 První písemná zmínka o geoglyfech z Nazcy vznikla dříve než v roce 1599.
6.2 Linie obrazců z Nazcy jsou světlejší než povrchová hornina na této planině.
6.3 Jeden z gigantických obrazců nacházejících se na planině Nazca zachycuje kondora, jehož křídlo měří 120 metrů.
6.4 Z více než 300 obrazců, které se nacházejí na planině Nazca, je celkem dvacet identifikovatelných pouze z letící helikoptéry.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 6

Úloha č. 7 (max. 3 body)

Vypište z druhé části výchozího textu tři dvouslabičná neohebná slova.

(Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 7

Úloha č. 8 (max. 1 bod)

Kterou z následujících možností je nutné doplnit na vynechané místo (*****) ve výchozím textu, aby byl příslušný větný celek gramaticky správný?

A) nicméně na návštěvu určitě zvažte
B) byste si ale určitě neměli nechat ujít
C) nicméně za návštěvu rozhodně stojí
D) byste se však rozhodně měli vypravit

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8

Úloha č. 9 (max. 1 bod)

Které z následujících tvrzení o výchozím textu je pravdivé?

A) Jako seriózní jsou v textu předkládány celkem dvě hypotézy týkající se geoglyfů z Nazcy: jednou z nich je ta, že mají mimozemský původ.
B) Jako seriózní jsou v textu předkládány celkem tři hypotézy týkající se geoglyfů z Nazcy: jednou z nich je ta, že mají mimozemský původ.
C) Jako seriózní jsou v textu předkládány celkem dvě hypotézy týkající se účelu geoglyfů z Nazcy: jednou z nich je ta, že sloužily jako astronomický kalendář.
D) Jako seriózní jsou v textu předkládány celkem tři hypotézy týkající se účelu geoglyfů z Nazcy: jednou z nich je ta, že sloužily jako astronomický kalendář.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9

Úloha č. 10 (max. 1 bod)

Ve které z následujících možností je uvedena dvojice slov, jež lze v kontextu výchozího textu považovat za antonyma?

(První slovo z každé dvojice pochází z výchozího textu a je v něm vyznačeno tučně.)

A) okolo – skrz
B) podobu – rozdílnost
C) prosté – složité
D) zároveň – postupně

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 10

Úloha č. 11 (max. 1 bod)

Které z následujících tvrzení o zájmenu podtrženém ve třetí části výchozího textu je pravdivé?

A) Toto zájmeno je v textu užito v jednotném čísle a odkazuje ke slovu teorie.
B) Toto zájmeno je v textu užito v množném čísle a odkazuje ke slovu teorie.
C) Toto zájmeno je v textu užito v jednotném čísle a odkazuje ke slovu množství.
D) Toto zájmeno je v textu užito v množném čísle a odkazuje ke slovu množství.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 11

Úloha č. 12 (max. 2 body)

Rozhodněte o každém z následujících souvětí, zda je zapsáno pravopisně správně (A), nebo ne (N).

12.1 Obloha se zatáhla tmavými mraky a vzápětí se spustilo krupobití.
12.2 Městem se šířily poplašné zprávy, které jeho obyvatele dost zaskočili.
12.3 O víkendu společně pojedeme na výlet do Čáslavi, kde žijí tatínkovi vzdálení příbuzní.
12.4 Obě hlavní role ve filmu, který vyprávěl o setkání matky se stracenou dcerou, ztvárnily známé herečky.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 12

Úloha č. 13 (max. 2 body)

Vypište z každé z následujících vět (13.1 a 13.2) základní skladební dvojici.

(Základní skladební dvojice musí být zapsány pravopisně správně.)

13.1 Pro žáky nastupující v září do prvního ročníku budou ve spolupráci s maturanty vytvořeny speciální informační materiály.
13.2 Tomuto pokrmu dodávají specifickou chuť nejen čerstvé bylinky, ale i exotické koření.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 13

Úloha č. 14 (max. 3 body)

Seřaďte jednotlivé části textu (A–F) tak, aby byla dodržena textová návaznost.

A) Aniž jsem to měl v úmyslu, podařilo se mi získat čtyři broskve. Mou gestikulaci si totiž žena vysvětlila jako žebrání. Obchod jsem nakonec našel a za asistence mladého, jazykově vybaveného muže jsem přesvědčil majitelku, ať mi udělá rýži s vajíčkem.
B) Na náladě mi nepřidala ani nezvyklá absence odpadků kolem cesty. Vzbudilo to ve mně podezření, že v téhle vsi není kde nakoupit. Naději mi dala až žena, která proti mně kráčela s igelitkou.
C) „Kolik jsi za to zaplatil?“ zeptal se mě pak mladík, když jsme se loučili. Po zjištění příslušné sumy konstatoval: „Tak to tě pěkně oškubala.“
D) Do vesnice jsem se dostal až po poledni. Byl jsem hladový a zbídačený tak, až ze mě šla hrůza. První vesničanka, kterou jsem potkal, mi ani neodpověděla na pozdrav a jen křečovitě sevřela motyku, zjevně připravena k útoku.
E) Zeptal jsem se jí, kde je obchod. Anglicky ale neuměla ani slovo, a tak jsem ukazoval na tu její tašku a krčil rameny. Došlo k nedorozumění, které pro mě ovšem mělo velmi příjemné následky.
F) Já jsem to ale viděl jinak. Prodavačka slaví triumf, protože si myslí, že mě obrala. Já se přesto cítím jako vítěz – obrala mě totiž v přepočtu asi jen o 15 korun.
(L. Zibura, Pěšky mezi buddhisty a komunisty, upraveno)

14.1 _____
14.2 _____
14.3 _____
14.4 _____
14.5 _____
14.6 _____

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 14

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 15

Pojízdná pobočka naší knihovny se nazývá Oskar. Nabízí zcela stejné služby jako kterákoli kamenná pobočka. Můžete zde využívat internet nebo vám vystavíme čtenářskou průkasku. Dospělí i dětští čtenáři u nás najdou kromě velkého množství románů či komiksů také encyklopedie. Výběr je vskutku bohatý. K dispozici máme zásoby deskových her, půjčujeme i tablety se zajímavými aplikacemi.
Pravidelně organizujeme kulturní akce pro různé věkové kategorie, oblibu si získaly především naše besedy. Rádi navštívíme také vaši školu, doporučujeme vám však vytvořit objednávku alespoň dva měsíce před plánovaným konáním akce. Žákům zprvu představíme naši knihovnu a poté proběhne beseda na danné téma. Od vás potřebujeme jen tři věci: abyste Oskarovy umožnili vjezd na pozemek, abyste zajistili klid v Oskarově bezprostředním okolí a abyste pro naše kolegy připravili nezbytné zázemí v budově školy. Zkuste to s námi, mi vás nezklameme.
(www.mlp.cz, upraveno)

Úloha č. 15 (max. 4 body)

Najděte ve výchozím textu čtyři slova, která jsou v něm zapsána s pravopisnou chybou, a napište je pravopisně správně.
(Slova zapište bezchybně, a to ve stejném tvaru, v němž jsou užita v textu. Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání. Tvary zájmen vy a váš jsou správně zapsány s malým písmenem.)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 15

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 16

Gorgony se k sobě něžně choulily a tvrdě spaly. Všechny tři měly dlouhé špičáky a bronzové drápy, ale jen jedna měla místo vlasů vlnící se klubko hadů. To bude určitě Medúza. V měsíčním světle její tvář vypadala jemně, zatímco kůže jejích sester byla šupinatá. Medúziny zavřené oči Persea přitahovaly; věděl, že by jí stačilo jen na vteřinu je otevřít a jeho život by byl u konce. Najednou mu vše došlo. „Ach, co jsem to za hlupáka! Ty sochy kolem – to jsou ostatky těch, kteří se setkali s pohledem Medúzy,“ špitl.
(Vzhledem k povaze úlohy není zdroj výchozího textu uveden.)

Úloha č. 16 (max. 1 bod)

Která z následujících možností nejlépe vystihuje výchozí text?
(vnější charakteristika = popis vzhledu nějaké osoby, zvířete aj.)
A) Jde o umělecký text obsahující stručnou vnější charakteristiku Gorgon a Persea.
B) Jde o neumělecký text obsahující stručnou vnější charakteristiku Gorgon a Persea.
C) Jde o umělecký text obsahující stručnou vnější charakteristiku Gorgon, nikoli však Persea.
D) Jde o neumělecký text obsahující stručnou vnější charakteristiku Gorgon, nikoli však Persea.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

Úloha č. 17 (max. 1 bod)

Na vynechané místo (*****) v českém ustáleném slovním spojení doplňte příslušné podstatné jméno v náležitém tvaru.
Předchozí ředitel nedal bez auta ani ránu a Eva zrovna tak. Pak ale nastoupil nový ředitel, zapřisáhlý odpůrce motorismu, a v jeho přítomnosti začala Eva odsuzovat ty, kteří jezdí autem. Platí pro ni: Kam *****, tam plášť.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 17

VÝCHOZÍ TEXTY K ÚLOHÁM 18–23

Text 1

Těžké ocelové dveře sila se odsunuly stranou, avšak jen zčásti, aby dovnitř nepronikly smrtonosné toxiny. Juliette Nicholsová se tou štěrbinou musela protáhnout bokem. Rázem se ocitla venku. Už nebylo cesty zpět. Byla vyhnanec.
Juliette zjistila, že stojí na rampě. Skoro zapomněla, že i nejvyšší patro sila se nachází pod úrovní země. Když se doplahočila na konec rampy, průzorem v přilbě spatřila velkolepou scenérii. Kopce pokrývala zelená tráva, nebe bylo opojně modré.
Unavenýma očima hltala ten efektní padělek. V duchu si ale stále opakovala: Přestaň s tím. Mysli na to, že skutečný je jen ten ponurý a mrtvý svět, který znáš odjakživa.
Hmatem zkontrolovala svůj ochranný oblek – žáruvzdorná páska pořád držela. Usmála se. Její smrt, jakkoli jistá, se zatím odkládá. Vydala se tedy směrem ke třpytivému velkoměstu na obzoru. Nepočítala s tím, že se dostane až tam. Chtěla ale zemřít za hřebenem, aby se nikdo nemusel dívat na její práchnivějící ostatky.
Jak Juliette pomalu STOUPALA po strmém svahu, začaly se v programu nahraném v přilbě objevovat první trhliny: horní patra vzdálených městských budov ještě zářila ve falešném slunci, pod nimi se ale už odkrývala ošumělost opuštěného světa. Juliette si lámala hlavu nad klamem, který vytvořili lidé z úseku IT, a jeho nedokonalostí: Že by snad ani oni netušili, co je za kopcem?
Na vrcholu kopce si všimla, že kruhová prohlubeň, v níž se nachází její silo, není NÁHODNÝ prvek krajiny. Viděla, že kopce i prohlubně se opakují ve ZŘETELNÉM vzoru. Juliette začala sestupovat a snažila se šetřit vzduchem. Věděla, že díky obleku, který jí potají sehnal Walker, získala čas, který žádný vyhnanec ještě nikdy neměl. Vtom zahlédla v další prohlubni rampu. Ihned POCHOPILA, co to znamená. Blíží se k jinému silu!
(Vzhledem k povaze jedné z úloh není zdroj výchozího textu uveden.)

Text 2

Podstatná jména pomnožná mají pouze tvary množného čísla a označují jimi buď jednu věc, nebo více věcí, např. jedny housle hrály krásně × dvoje housle hrály krásně.

Úloha č. 18 (max. 2 body)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z TEXTU 1 (A), nebo ne (N).
18.1 Silo, jehož ocelovými dveřmi Juliette prošla, mělo více pater než jedno.
18.2 Walker tajně sehnal Juliette oblek, díky němuž jí vně sila denitivně přestala hrozit smrt.
18.3 Juliette zamířila ke kopci, protože věděla, že se za ním v další prohlubni nachází jiné silo.
18.4 Lidé z úseku IT do přilby záměrně nahráli nedokonalý program, aby zakryli skutečnost, že sami nevědí, jak krajina za kopcem vypadá.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 18

Úloha č. 19 (max. 1 bod)

Která z následujících možností vystihuje TEXT 1?
A) Jde o příběh z literatury sci-fi, který vypráví Juliette.
B) Jde o příběh z literatury sci-fi, který nevypráví Juliette.
C) Jde o příběh z nonsensové literatury, který vypráví Juliette.
D) Jde o příběh z nonsensové literatury, který nevypráví Juliette.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 19


Které z následujících tvrzení o prvním odstavci TEXTU 1 je pravdivé?

(Úlohu řešte na základě definice uvedené v TEXTU 2.)
A) V tomto odstavci je pouze jedno podstatné jméno pomnožné, a to dveře.
B) V tomto odstavci je pouze jedno podstatné jméno pomnožné, a to toxiny.
C) V tomto odstavci jsou dvě podstatná jména pomnožná, a to dveře a silo.
D) V tomto odstavci jsou dvě podstatná jména pomnožná, a to silo a toxiny.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 20

Úloha č. 21 (max. 1 bod)

Které z následujících tvrzení o slovních tvarech tučně vyznačených v TEXTU 1 je pravdivé?

A) Tvar unavenýma i tvar který jsou v tomto textu spisovné.
B) Tvar unavenýma i tvar který jsou v tomto textu nespisovné.
C) V tomto textu je tvar unavenýma nespisovný a tvar který je spisovný.
D) V tomto textu je tvar unavenýma spisovný a tvar který je nespisovný.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 21

Úloha č. 22 (max. 1 bod)

Která slovesa jsou v úseku podtrženém v TEXTU 1 užita v oznamovacím způsobu?

A) přestat a být
B) přestat, myslet a být
C) být a znát
D) myslet, být a znát

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 22

Úloha č. 23 (max. 1 bod)

Které z následujících tvrzení není pravdivé?

(Posuzovaná slova jsou v TEXTU 1 zapsána velkými písmeny.)

A) Slovo stoupat je v textu užito ve významu zvedat se, zvyšovat se.
B) Slovo náhodný je v textu užito ve významu nahodilý, zakládající se na náhodě.
C) Slovo zřetelný je v textu užito ve významu zrakem dobře poznatelný, zřejmý.
D) Slovo pochopit je v textu užito ve významu uvědomit si něco, postihnout smysl
něčeho.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 23

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 24

závislý – důrazný – obsluhovaný – bezbřehý
sklopený – překvapivý – zaplavený – odkloněný
odpracovaný – upravený – podlomený – nahromaděný

Úloha č. 24 (max. 3 body)

Vypište z výchozího textu tři slova, z nichž každé obsahuje kořen složený ze tří hlásek.

(Za chybu je považováno jak neuvedení hledaného slova, tak zapsání jakéhokoli slova, které neodpovídá zadání.)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 24

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOHÁM 25–27

Zubní pasty vznikly relativně nedávno. To ovšem neznamená, že dřív si lidé zuby vůbec nečistili. Starověcí Egypťané si už ve 4. století před naším letopočtem nanášeli na zuby směs ze soli, pepře, máty a květů kosatce, aby nečistoty obrousili. Staří Římané zase vyráběli zubní prášek z drcených lastur a pro osvěžení dechu do něj přidávali okvětní lístky růže. Receptur bylo skutečně mnoho.
V 19. století se vlivem průmyslové revoluce složení zubních prášků stává rafinovanějším, experimentuje se např. s látkami zvyšujícími bělost zubů. První zubní pasty vznikly přidáním pěnidel (usušeného mýdla aj.) do suché směsi zubních čistidel.
Pasty se nejprve prodávaly ve skleněných dózičkách, v těch ale rychle vysychaly. Problém vyřešil až syn Washingtona Sheffielda, známého výrobce zubních past. Když pozoroval malíře, jak vytlačují barvy z tub, napadlo ho, že obdobným způsobem by se mohla aplikovat i zubní pasta na kartáček. Zubní pasta v tubě byla na trhu k dostání již v roce 1892. Dalším významným milníkem dentální hygieny se stal rok 1914. Tehdy bylo totiž prokázáno, že zubní sklovinu posiluje fluorid sodný. Záhy se tato látka stala běžnou součástí většiny zubních past.
(www.culinabotanica.cz, upraveno)

Úloha č. 25 (max. 2 body)

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení, zda jednoznačně vyplývá z výchozího textu (A), nebo ne (N).

25.1 Fluorid sodný, dnes běžná součást zubních past, byl objeven v roce 1914.
25.2 Jedním z pěnidel, která se přidávala do suché směsi zubních čistidel, bylo usušené mýdlo.
25.3 Od doby, kdy si lidé ve starověkém Egyptě začali čistit zuby, do doby, kdy vznikly první zubní pasty, uplynulo celkem 15 století.
25.4 Syn Washingtona Sheelda začal pozorovat malíře při práci, protože chtěl zjistit, zda se princip vytlačování barvy z tuby dá aplikovat i na zubní pastu.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 25

Úloha č. 26 (max. 1 bod)

Tvrzení č. 1: Autor výchozího textu hodnotí účinnost zubního prášku používaného ve starém Římě.
Tvrzení č. 2: Autor výchozího textu předkládá čtenářům své názory na čištění zubů.
Odpovídá alespoň některé z výše uvedených tvrzení výchozímu textu?
A) ne, žádné z těchto tvrzení
B) ano, každé z těchto tvrzení
C) ano, avšak pouze tvrzení č. 1
D) ano, avšak pouze tvrzení č. 2

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 26

Úloha č. 27 (max. 1 bod)

Které z následujících tvrzení o dvou podstatných jménech tučně vyznačených ve výchozím textu je pravdivé?
A) Tato podstatná jména jsou v textu užita v různém pádě i v různém čísle.
B) Tato podstatná jména jsou v textu užita ve stejném pádě i ve stejném čísle.
C) Tato podstatná jména jsou v textu užita v různém pádě, ale ve stejném čísle.
D) Tato podstatná jména jsou v textu užita ve stejném pádě, ale v různém čísle.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 27

Úloha č. 28 (max. 1 bod)

Která z následujících vět není zapsána pravopisně správně?

A) Stoupenci nelítostného diktátora byli zatčeni.
B) Naštvat toho cholerika bylo opravdu velice snadné.
C) Nedávná charitativní akce vzbudila mimořádný ohlas veřejnosti.
D) Po několika pomalých písních zazněla i jedna velmi dinamická skladba.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 28

VÝCHOZÍ TEXT K ÚLOZE 29

Naši zákazníci jsou spokojeni zejména s produkty ***** způsobem šetrným k životnímu prostředí. Na poličkách ••••• u pokladen jsou vystaveny vzorky těchto produktů.

Úloha č. 29 (max. 2 body)

29.1 Napište náležitý spisovný tvar slova vyrobený, který patří na první vynechané místo (*****) ve výchozím textu.
29.2 Napište náležitý spisovný tvar slova umístěný, který patří na druhé vynechané místo (•••••) ve výchozím textu.
(Po doplnění náležitého tvaru musí být příslušný větný celek gramaticky i pravopisně správný.)

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 29

Úloha č. 30 (max. 4 body)

Přiřaďte k jednotlivým souvětím (30.1–30.4) odpovídající tvrzení (A–F).
(Žádnou možnost z nabídky A–F nelze přiřadit víckrát než jednou.)
30.1 Ber ty léky pravidelně, ať se brzy uzdravíš.
30.2 Vsadíte-li na náš mladý tým, budete jistě spokojeni.
30.3 Jelikož je nejlepší, bude nás reprezentovat na soutěži.
30.4 Dostaneš další poznámku, jestli zase přijdeš do školy pozdě.

A) První věta je vedlejší a vyjadřuje nějaký účel.
B) Druhá věta je vedlejší a vyjadřuje nějaký účel.
C) První věta je vedlejší a vyjadřuje nějakou příčinu.
D) Druhá věta je vedlejší a vyjadřuje nějakou příčinu.
E) První věta je vedlejší a vyjadřuje nějakou podmínku.
F) Druhá věta je vedlejší a vyjadřuje nějakou podmínku.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 30

Zpět na začátek stránky

5. 2. řádný termín: Přijímací zkoušky 2024 matematika – řešení jednotlivých úloh

Projděte si jednotlivé úlohy z 2. řádného termínu z matematiky z roku 2024 včetně videorozborů správného řešení.

Úloha č. 1 (1 bod)

Josef má délku kroku 75 cm, Naďa má krok dlouhý 60 cm. Josef i Naďa každý ušli 10 000 kroků.
O kolik kilometrů ušel Josef více než Naďa?

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 1

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 2 (2 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 2:

Adam a Ota jdou z místa A do místa C. Každý jde jinou cestou tak, jak je vyznačeno na obrázku. Adam jde z místa A do místa C po rovných silnicích přes místo B. Ota jde zkratkou přímo z A do C.

2. termín matika 2024

O kolik procent je Adamova cesta delší než cesta, kterou jde Ota?

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 2

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 3 (max. 4 body)

Vypočítejte a výsledek zapište zlomkem v základním tvaru.
Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.

3.1

Zadání:

( \frac{3}{4} + \frac{4}{3} ) \cdot ( \frac{2}{3} - \frac{6}{5} )=

Řešení:

=(\frac{9+6}{12}).(\frac{10-18}{15})

=(\frac{25}{12}).(\frac{-8}{15})

=(\frac{5}{3}).(\frac{-2}{3})

=\frac{-10}{9}

nebo

-1\frac{1}{9}

3.2

Zadání:

\frac{\frac{5}{9} - \frac{3}{2} : \frac{3}{5}}{\frac{2}{3} + \frac{1}{6} - \frac{7}{12}}

Řešení:

=\frac{\frac{5}{9}-\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{3}}{\frac{8+2-7}{12}}

=\frac{\frac{5}{9}-{\frac{15}{6}}}{\frac{3}{12}}

=\frac{{\frac{10-45}{18}}}{\frac{3}{12}}

=\frac{-35}{18}\cdot\frac{12}{3}

=\frac{-70}{9}

nebo

-7\frac{7}{9}

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 3

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 4 (max. 4 body)

4.1 Umocněte:

Zadání:

(-3 - 2x)^2=

Řešení:

9+12x+4x^2

4.2 Upravte a rozložte na součin podle vzorce:

Zadání:

6400 - (x^2 - 3600)=

Řešení:

(100-x)\cdot (100+x)

4.3 Zjednodušte (výsledný výraz nesmí obsahovat závorky):

Zadání:

(3x+1)^2 - x \cdot 7x - (2x - 5).(x+4)

Do záznamového archu uveďte u podúlohy 4.3 celý postup řešení.

Řešení:

9x^2+6x+1-7x^2-2x^2+5x-8x+20=6x+1+5x-8x+20=3x+21

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 4

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 5 (max. 4 body)

Řešte rovnice.

Do záznamového archu uveďte u obou podúloh celý postup řešení.
Zkoušku nezapisujte.

5.1

Zadání:

1,6 : 2 - \frac{x}{2} = 3 \cdot 0,7x + 3,4

Řešení:

\frac{16}{10}:\frac{2}{1}-\frac{x}{2}=\frac{21x}{10}+\frac{34}{10}
\frac{8}{10}-\frac{x}{2}=\frac{21x}{10}+\frac{34}{10}
8-5x=21x+34
-26x=26
x=-1

5.2

Zadání:

\frac{5 - 2y}{3} + \frac{y}{9}=\frac{3 - y}{6}

Řešení:

30-12y+2y=9-3y
-7y=-21
y=3

nebo

y=\frac{21}{7}

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 5

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 6 (max. 4 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 6:

Čtyřúhelník ABCD je takový lichoběžník se základnami AB a CD, že úsečka BD je jeho výška. Pro délky stran platí: I AD I = 17 cm, I BD I = 8 cm, obsah trojúhelníku BCD je SBCD = 24 cm2.

úloha č. 6 m 2. termín

6.1 Vypočítejte obsah lichoběžníku ABCD.
Výsledek uveďte v cm2.

6.2 Vypočítejte obvod lichoběžníku ABCD.
Výsledek uveďte v cm.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 6

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 7 (max. 4 body)

Petr sbírá modely aut. Druhý rok nasbíral o polovinu počtu modelů aut více, než které nasbíral první rok. Třetí rok nasbíral 72 modelů. Počet modelů, které Petr nasbíral v prvním roce, označte x.

7.1 V závislosti na veličině x vyjádřete, kolik modelů nasbíral Petr během druhého roku.
7.2 Vypočítejte, kolik modelů nasbíral Petr během prvního roku, pokud za tři roky nasbíral 217 modelů.

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 7

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 8 (max. 4 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 8: 

Obrazce jsou tvořeny z velkých bílých a malých tmavých kruhů podle určitého pravidla. První obrazec tvoří jeden velký bílý kruh. Druhý obrazec tvoří čtyři bílé kruhy, jejichž středy tvoří vrcholy čtverce, a jeden tmavý kruh uprostřed. Každé dva sousední kruhy mají společný právě jeden bod. Třetí obrazec je sestaven za dodržení pravidla vytváření obrazců tak, že jej tvoří devět bílých kruhů a čtyři kruhy tmavé. Daným způsobem sestavujeme další obrazce.

úloha 8 M 2. termín

8.1 Kolik velkých bílých kruhů obsahuje osmý obrazec?

8.2 Kolikátý obrazec obsahuje 361 malých tmavých kruhů?

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 8

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 9 (max. 3 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 9:

V rovině jsou dány body A, B a O. Body A, B jsou vrcholy kosočtverce ABCD. Vrchol C kosočtverce leží na přímce OA.

úloha č. 9 M 2. termín

Sestrojte kosočtverec ABCD.
V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci propisovací tužkou (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 9

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 10 (max. 3 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 10: V rovině je dána kružnice k se středem S a body K, L.
Body K, L jsou vrcholy rovnoramenného trojúhelníku KLM se základnou LM.

úloha č. 10 M 2. termín

Sestrojte rovnoramenný trojúhelník KLM, leží-li bod M na kružnici k. Nalezněte všechna řešení.
V záznamovém archu obtáhněte celou konstrukci propisovací tužkou (všechny čáry, kružnice nebo jejich části i písmena).

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 10

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 11 (2 body)

Hračka stála 250 korun. Nejdříve byla zdražena o 40 % oproti původní ceně, po měsíci pak byla zlevněna o 40 % z nové ceny.
Kolik stála hračka po této dvojí úpravě cen?

A) 200 Kč
B) 210 Kč
C) 230 Kč
D) 250 Kč
E) 280 Kč

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 11

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 12 (2 body)

Pekař na trhu prodával malé a velké koláčky. Velký koláček byl o polovinu dražší než malý koláček a stál 30 Kč. Velké koláčky prodal pekař všechny a utržil za ně 3 000 Kč. Desetinu malých koláčků neprodal a za prodané malé koláčky utržil 3 600 Kč.

Kolik pekař původně přivezl na trh malých koláčků?

A) 100
B) 180
C) 200
D) 240
E) jiný počet

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 12

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 13 (2 body)

Výchozí text k úloze 13: V rovině leží přímky k, l, m a n. Průsečíky přímek k, l a m tvoří vrcholy trojúhelníku ABC. Bodem B prochází také přímka n.

úloha č. 13 M 2. termín

13 Jaká je velikost úhlu α?

Velikosti úhlů neměřte, ale vypočítejte (obrázek je ilustrační).

A) 55°
B) 50°
C) 45°
D) 40°
E) 35°

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 13

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 14 (2 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 14: Ve čtvercové síti je zakreslen šedý obrazec –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ půlkruh s průměrem AB. Body A a B leží v mřížových bodech. Délka strany čtverce ve čtvercové síti je 2 cm.

úloha 14 M 2. termín

Jaký je obsah šedé části?

Pro výpočet použijte zaokrouhlenou hodnotu čísla π z tabulky na začátku testového sešitu.

A) 20,28 cm2
B) 22,56 cm2
C) 24,56 cm2
D) 25,12 cm2
E) 30,24 cm2

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 14

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 15 (max. 3 body)

Výchozí text a obrázek k úloze 15: Žáci 9. ročníku mezi sebou provedli statistický průzkum. Každý žák volil svůj nejoblíbenější předmět, přičemž každý si zvolil právě jeden. Výsledky hlasování jsou zaznamenány v grafu.

úloha 15 M 2. termín

Rozhodněte o každém z následujících tvrzení (15.1–⁠⁠⁠⁠⁠⁠15.3), zda je pravdivé (A), či nikoli (N).

15.1 V 9. ročníku je stejný počet dívek jako chlapců. A/N
15.2 Český jazyk volilo více než 16 % všech žáků 9. ročníku. A/N
15.3 Počet chlapců, kteří volili matematiku, je 0 75 % větší než počet děvčat, která volila také matematiku. A/N

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 15

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Úloha č. 16 (max. 6 bodů)

16 Přiřaďte ke každé úloze (16.1–16.3) odpovídající výsledek (A–F).

16.1 Lyžařský pobyt stál celkem 7 000 Kč. Cena zahrnovala dopravu, ubytování a lístek na vlek. Doprava tvořila desetinu celkové ceny, 60 % ceny stálo ubytování.

Kolik procent ceny pobytu tvořila cena lístku na vlek? _____

16.2 Cena učebnice matematiky se snížila na částku 1 500 Kč z původních 2 000 Kč.

Kolik procent činila sleva? _____

16.3 Petr přivezl nemocnému kamarádovi dárek ze zahraničního zájezdu za 40 EUR. Celkem měl vyměněno 200 EUR.
Kolik procent z vyměněných EUR tvořila cena dárku? _____

A) 15 %
B) 20 %
C) 25 %
D) 30 %
E) 40 %
F) jiný výsledek

Zdroj: Cermat.cz

Zdroj: Cermat.cz [online], Praha: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) ©2017–2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/testova-zadani-k-procvicovani/testova-zadani-v-pdf

Videorozbor úlohy č. 16

Videorozbor bude k dispozici od 16. 4. dopoledne.

Zpět na začátek stránky

Zpět na začátek stránky

6. 2. řádný termín: Přijímací zkoušky 2024 český jazyk – řešení jednotlivých úloh

Projděte si jednotlivé úlohy z 2. řádného termínu z češtiny z roku 2024 včetně videorozborů správného řešení.

Zpět na začátek stránky

7. Přijímací zkoušky 2024 – nejčastější chyby a nejtěžší otázky

Tuto část pro vás připravíme až po zveřejnění analýz výsledků od CERMATu.

8. Přijímací zkoušky formátu CERMAT nanečisto

Každý víkend od listopadu do dubna si u nás můžete vyzkoušet 100% simulaci přijímaček na SŠ formátu CERMAT. Pokaždé vás čeká nové testové zadání z českého jazyka a matematiky přesně v CERMAT formátu.

Navíc nabízíme vysvětlení úloh v testech stravitelnou formou, takže látku konečně pochopíte. Pomůžeme vám naučit se lépe zvládat nervozitu, práci s časovým limitem a hlavně se záznamovým archem, který je jediným výstupem, který při jednotné přijímací zkoušce odevzdáváte.

Zkusili jste si ostré testy z přijímací zkoušky 2024? Začněte chodit na přijímačky nanečisto, kde na vás každý týden čekají nová testová zadání v CERMAT formátu!

S námi to dáte!

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku