CERMAT testy matematika

Přijímací zkoušky z matematiky jsou pro mnohé deváťáky strašákem. Jednotná struktura CERMAT didaktického testu z nich ale dělá předvídatelnou záležitost. Typové úlohy se v testech opakují a lze se na ně připravit. Požadavky vycházejí z rámcového vzdělávacího programu (RVP pro základní vzdělávání Matematika a její aplikace). V našem podrobném přehledu se dozvíte, jaká mají CERMAT testy z matematiky specifika, strukturu, obsah, jak se hodnotí a jaké k nim potřebujete pomůcky.

1. Co CERMAT testy z matematiky obsahují?

Obecně se v CERMAT testech z matematiky nesetkáte s ničím, co by bylo nad rámec učiva 1. a 2. stupně základní školy. Maximálně můžete získat 50 bodů za celkem 16 úloh v testu. Na vyřešení máte 70 minut.

Co se objevuje v CERMAT testech z matematiky?

 • Číslo a proměnná (15 bodů) – výrazy, rovnice, převod zlomku do základního tvaru
 • Závislosti, vztahy a práce s daty (za 6–14 bodů) – porozumění grafu, slovní úlohy
 • Geometrie (za 10–17 bodů) – nejde jen o rýsování, ale i o výpočet velikosti úhlů, délky, obvodu, obsahu, objemu atd.
 • Převody jednotek (za 2–3 body)
 • Nestandardní aplikační úlohy (za 8–11 bodů) – testují aplikaci znalostí za poslední roky studia, např. řešení úlohy pomocí úvahy či rovnic, ale i strategické a kombinatorické úlohy bez použití kombinatorických vzorců atd.

Typy úloh v CERMAT testech z matematiky

 • Otevřené úlohy (s postupem) – u těchto otevřených úloh je vyžadován a hodnocen i postup. V případě zapsání pouze výsledku získává žák 0 bodů, i když je výsledek správný.
 • Otevřené úlohy (pouze výsledek) – bodové ohodnocení je od 1 do 4 bodů (podle náročnosti a počtu podúloh).
 • Uzavřené úlohy – výběr ze 5 možností – A/B/C/D/E, výběr z šesti možností – A/B/C/D/E/F a jednou tzv. dichotomická úloha ANO/NE.
 • Konstrukční (geometrické) úlohy – zpravidla 2, dohromady za max. 6 bodů, většinou 5.

Více o přípravě na přijímačky

2. Jak CERMAT testy z matematiky probíhají?

CERMAT test z matematiky budete psát jako v pořadí první před testem z češtiny. Před testem je 15 minut času na administraci a po něm následuje 60 minut přestávka. U ostré přijímací zkoušky z matematiky dostanete 1x zadání a 1x záznamový arch. Na vypracování přijímačkového testu z matematiky máte 70 minut. Při testech sedíte v lavicích po jednom.

Ve stanoveném čase budete řešit testové úlohy dle vaší testové strategie. Pokud jste absolvovali přijímačky nanečisto a znáte podobu přijímačkových testů, tak určitě víte, jak si rozvrhnout čas a vyvarovat se zbytečných ztrát bodů. Zároveň jste díky věrné simulaci ostrého přijímačkového dne určitě méně nervózní, než kdybyste test viděli poprvé.

prezenční přijímačky nanečisto

Důležité u CERMAT testu z matematiky je obtáhnout rýsování modře nebo černě píšící propisovací tužkou. To kvůli čitelnosti konstrukčních úloh při strojovém hodnocení v CERMATu.

Vždy se zaměřte na správné vyplňování záznamového archu a na to, zda je u dané úlohy nutné uvést i postup řešení, nebo stačí zapsat pouze výsledek. Určitě zbytečně neopisujte zadání příkladu, připravujete se tím o čas.

2.1 Naše video tipy k CERMAT testům z matematiky

Na CERMAT testy z matematiky se nás často ptáte na sociálních sítích a my vám rádi přes sociální média odpovídáme. Zde jsou naše nejnovější TikTok videa k přijímačkám z matematiky.

 • CERMAT testy matematika obecně:
 • Obtahování u rýsování:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @PREJ MIRO co všechno se v geometrii obtahuje?🤔 #fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto
 • Tabulka se vzorečky:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @🤍 tabulka zůstává i letos!🥰#fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto
 • Úlohy s uvedením postupu řešení:
@prijimacky_nanecisto Odpovědět uživateli @stuchlikova_a co všechno přepsat?🤨🙈 #fyp #todas #prijimackynanecisto ♬ původní zvuk – To dáš! Přijímačky nanečisto

3. CERMAT testy matematika – zadání a řešení

Klíčem k úspěchu je projít si co nejvíce testových zadání. Využít k přípravě můžete zadání a řešení ostrých přijímaček z minulých let, které jsme shromáždili sem na jedno místo ke stažení.

Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24.

Přijímací zkoušky 2024 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2024)

 1. První řádný termín:
  • Didaktický test (zadání)
  • Záznamový arch
 2. Druhý řádný termín:
  • Didaktický test (zadání)
  • Záznamový arch

Řešení přijímaček 2024 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’24 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2023 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2023)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2023 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’23 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2022 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2022)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2022 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’22 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2021 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2021)

 1. První řádný termín:
 2. Druhý řádný termín:

Řešení přijímaček 2021 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’21 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2020 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2020)

 1. Řádný termín:
 2. Ilustrační test:

Řešení přijímaček 2020 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’20 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2019 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2019)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2019 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’19 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2018 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2018)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2018 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’18 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Přijímací zkoušky 2017 matematika: zadání a řešení

Matematika (CERMAT testy 2017)

 1. Řádný termín:
 2. Řádný termín:

Řešení přijímaček 2017 z matematiky

👀 Pšššt, přinášíme vám rozbor nejzáludnějších úloh, které u ostré zkoušky ’17 vyřešilo nejmíň deváťáků!

Co bude v přijímačkách 2023?

4. CERMAT testy matematika – pomůcky a hodnocení

3.1 Pomůcky k přijímačkám z matematiky

K jednotné přijímací zkoušce z matematiky jsou přesně stanovené pomůcky, které můžete u zkoušky mít. Mějte na paměti, že kalkulačka nebo tabulky jsou zakázané.

Co s sebou k přijímačkám z matematiky:

 • modře nebo černě píšící propisovací tužka
 • obyčejná tužka (mikrotužka)
 • guma + ořezávátko
 • rýsovací potřeby: pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr, kružítko
Co bude v přijímačkách 2023 z matematiky?

Zaměřte se na správné zvolení psacích potřeb. Opravdu používejte pouze černou nebo modrou propisku či mikrofix (liner). Častou chybou bývá použití gumovacího pera. Při skenování testů skener odpovědi zaznamenané gumovacím perem může smazat a odevzdáte tak úplně prázdný záznamový arch za 0 bodů.

3.2 Hodnocení CERMAT testu z matematiky

Vyplněné záznamové archy se skenují a odesílají do CERMATu, který je následně centrálně hodnotí. Uzavřené úlohy (zaškrtávací), kde volíte z výběru možností, např. ANO/NE nebo A/B/C/D, hodnotí počítač. Je proto nutné, abyste do záznamového archu odpovědi správně vyznačili.

Otevřené úlohy (vypisovací a rýsovací) vyhodnocují proškolení pracovníci CERMATu, kteří přesně vědí, jaké zápisy odpovědí uznávat. Neúplnou či nečitelnou odpověď hodnotí jako chybnou. To samé v případě, když v CERMAT testu z matematiky neuvedete postup řešení tam, kde to po vás zadání vyžaduje. Za úlohu pak dostanete 0 bodů.

Vězte, že za špatné odpovědi se body nestrhávají. U uzavřených otázek tipujte, když si nejste jistí a nenechávejte tedy uzavřené otázky bez odpovědi.

5. CERMAT testy matematika – jak se připravit?

Koupit Přijímačky nanečisto

CERMAT testy čeština
Upozornění a zdroje

Stánka CERMAT testy matematika je sestavena na základě analýz předchozích testů a zpracování informací publikovaných k 1. 12. 2022 na webu státní organizace CERMAT. Tento přehled je pouze odhadem založeným na našich zkušenostech se standardizovanými testy. Nemůžeme zaručit, že dílčí aspekty (např. typové úlohy či jejich počet) či další části testů nebudou pozměněny. Indikací k tomuto bude případný ilustrační test CERMAT, o kterém bychom na tomto webu informovali.

Všechny informace zde jsou čistě informativní (slouží jako doplňující informace pro účastníky vzdělávání v kurzech provozovatele webu) a neoficiálním odhadem možného obsahu CERMAT testů v roce 2023.Zpracovávám objednávku