Přihlášky na školy s talentovou zkouškou a na gymnázia se sportovní přípravou 2023/24

Datum vytvoření: 06. 11. 2023
Poslední aktualizace: 25. 01. 2024
Doba čtení: 3 minuty

I když od ledna 2024 platí nová legislativa k přijímacímu řízení, přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a na sportovní gymnázia se podávaly postaru dle původních pravidel z minulých let.

Máme odpovědi na 8 nejzásadnějších otázek! Ale ve zkratce: utíkejte podat až dvě modré papírové přihlášky na školy s talentovou zkouškou do 30. listopadu. 

1. Do kdy musím podat přihlášky na školy s talentovou zkouškou?

dvě přihlášky na umělecké školy (konzervatoře) s talentovou zkouškou nebo na gymnázia se sportovní přípravou podáváte do čtvrtka 30. listopadu 2023.

Podáváte papírový vzor přihlášky, a to ten modře podbarvený! Návod na vyplnění přihlášky máte přímo od CERMATu na jejich webu.

2. Kdy se konají talentovky?

Termíny konání talentové zkoušky a zveřejnění výsledků talentové zkoušky a termíny školní přijímací zkoušky u oboru středního vzdělání s talentovou zkouškou (= sem se řadí i gymnázia se sportovní přípravou) a konzervatoře se v roce 2024 řídí podle původních právních předpisů.

Konání talentové zkoušky již určil a stanovil ředitel dané školy. Najdete ho na webu školy, bude se jednat o lednová data.

Pro přijetí do oboru s talentovkami se CERMAT jednotná zkouška z M a z ČJ se nekoná

Pro gymnázium se sportovní přípravou konáte v zimě fyzické testy, CERMAT zkouška z M a ČJ se v dubnu koná a bude připočítána k výsledkům z fyzických testů.

3. Když teď podám 2 přihlášky, mohu pak podat ještě 3 přihlášky? Sčítají se přihlášky?

Ano, sčítají! Zákon říká, že: „Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat přihlášku nejvýše do 3 oborů středního vzdělání bez talentové zkoušky a do 2 oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou.”

Vy tak můžete podat 2 přihlášky papírově do 30. 11. 2023 na školy s talentovkami nyní, další 3 přihlášky pak do 20. února na další maturitní či výuční obory (ale vždycky max. 3 dohromady) přes nový CERMAT systém DIPSY, který bude spuštěn 1. únorau. Tedy přihlášky můžete podat celkem na 5 oborů.

4. Jak se to všechno zadá do nového systému?

Tohle je největší technikálie celého tématu, ale nebojte se, je to vymyšlené a docela snadné, byť velmi krkolomné na vysvětlení: 

Nový očekávaný CERMAT informační systém DIPSY bude zpřístupněn 1. února 2024.

Vy teď do 30. listopadu podáte až dvě papírové přihlášky hezky postaru na obory s talentovou zkouškou.

Možnost uchazeče podat přihlášku do oborů bez talentové zkoušky je od 1. února do 20. února 2024. Do přihlášky dle své priority zařadíte i původně přihlášené obory vzdělání s talentovou zkouškou. Upřesnění:

  • a) pokud budete podávat další až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, doplníte do této nové přihlášky také obory vzdělání s talentovou zkouškou (už podané) a určíte prioritizaci všech pěti přihlášek. Prioritu v systému budeme moci měnit až do 15. března (i v případě, že se nebudete hlásit na školy bez talentové zkoušky).
  • b) pokud nepodáte další přihlášky, pak zaeviduje už podanou přihlášku s talentovkami do systému ředitel školy (s talentovou zkouškou), která je uvedená na prvním místě v listopadové přihlášce a druhý ředitel jen překontroluje v systému. To učiní 27. února 2024. Vy budete moci do 15. března v systému upravit školy dle priority, tzn. i pokud nepodáte přihlášku do oborů vzdělání bez talentové zkoušky, můžete „prohodit“ seřazení oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 15. března 2024. Tím změní svou prioritu. 

5. Co když ale nemáme školu s talentovkou jako prioritu? Jak to dát najevo?

V momentě, kdy vyplňujete a kompletujete svých pět škol do 20. února už můžete obory s talentovkou zařadit na to místo, kde je chcete, a přihlášku odeslat. Do 15. března budete moci prioritu škol v systému upravit.
Např.: 1. Hotelovka, 2. Průmyslovka, 3. Konzervatoř I., 4. Konzervatoř II., 5. Dopravka. A je hotovo.

6. Na které škole budeme psát CERMAT testy?

CERMAT zkouška se koná v pátek 12. dubna 2024 a v pondělí 15. dubna 2024. Všem školám je komunikovaný stejný bodový zisk žáka, který tvoří součet lepšího výsledku z M a lepšího výsledku z ČJ.

Samotná zkouška se pak bude konat na jedné ze škol na přihlášce – to určí CERMAT blíže datu zkoušky a dozvíte se to z pozvánky, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky. S ničím to nesouvisí, je možné, že to bude např. první a druhá škola, nebo dvakrát škola třetí. Školy poskytují jen střechu nad hlavou pro testy, takže to na nic dalšího nemá vliv a včas se to dozvíte. CERMAT to bude dělat tak, aby se zátěž uchazečů rozptýlila rovnoměrně, případně aby ti, kteří musí dojet z dálky, šli tam, kde to mají nejblíž.

7. Kdy se dozvíme výsledky?

Výsledky se dozvíte spolu se zbytkem České republiky 15. května 2024, kdy vám bude oznámeno, na kterou ze svých až pěti vybraných škol jste přijati. Do té doby žádné oficiální přijetí nemáte. 

Máte ale řekněme indicii v rámci vyhlášení předběžných výsledků talentovek (pořadí uchazečů), ze kterých už v zimě uvidíte, jak jste si stáli v porovnání s ostatními a zdali jste „nad čarou” nebo „pod čarou”. Ředitelé škol, kam jste konali talentové zkoušky, totiž musí do 15. února 2024 zveřejnit výsledky talentovek, tzn. seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem (to se netýká oborů gymnázií se sportovní přípravou). Nejedná se však o rozhodnutí o přijetí. To bude zveřejněno společně se všemi ostatními školami v jednotném termínu 15. května.

8. Je ještě něco speciálního pro gymnázia se sportovní přípravou?

Zákon říká, že: „Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %.“ 

Jinými slovy, pokud ředitel sportovního gymnázia chce, CERMAT zkouška na jejich škole může mít váhu jen 40 % celého řízení, zatímco na všech dalších oborech je to 60 %.

Zdroje:

Kde hledat informace? Vše potřebné si můžete načíst v novele zákona a dalších materiálech dostupných na webu ministerstva. Můžete si také zkusit aplikaci na přijímačky od Cermatu.

Pokud máte jakékoliv další dotazy, s důvěrou se na nás obraťte.

Veškeré další podrobnosti ke změnám čtěte zde.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

přihlášky na školy s talentovou zkouškou
přihlášky na školy s talentovou zkouškou


Zpracovávám objednávku