Přijímací zkoušky na střední školu 2024/25

Přijímací řízení na SŠ je obsáhlý a náročný proces. Připravili přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout. Máme přehledné návody pro všechny situace, které mohou nastat.

💡 Víme, jak se změnilo přijímací řízení a jak nově podat přihlášku!

➡️ Přijímačky 2024 – změny: průvodce rodičů a žáků přijímacím řízením ⬅️

Nejčerstvější a kompletní informace o změnách v přijímacím řízení 2024 dle novely školského zákona. Pokud se s námi připravujete, o všem vás budeme informovat i e-mailem!

📝 Přihlášky na střední školu 2024: 3 způsoby vyplnění a podání 📝

Přehledný návod, jak na přihlášky na střední školy v roce 2024!

💻 DIPSY Cermat: přihlášení a návod k podání přihlášky na SŠ 💻

Jak se přihlásit do DIPSY a podat přihlášku!

Přijímací zkoušky na sš 2021

1. To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již osmým rokem (od roku 2017) jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Tato jednotná zkouška je připravována státní organizací Cermat (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky. Do výsledku přijímacího řízení se zohledňuje vždy pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Jednotné Cermat testy se na celkovém přijímacím řízení musí podílet alespoň ze 60 %. Zbytek může, ale nemusí, tvořit školní část přijímací zkoušky.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna. Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24.

2. Přijímací řízení 2024/25

Přihlášky mohou od roku 2024 žáci podávat až na 3 školy/obory (maturitní i výuční dohromady) a přihlášku je možné podat plně elektronicky (💡viz co se v roce 2024 změnilo). Školy/obory na přihlášce je nutné seřadit dle priority, tedy podle toho, jak moc na danou školu chce žák nastoupit (na 1. místo nejvíce chtěná škola). Každý deváťák bude přijat právě na jednu školu z přihlášky, kde jste se umístil tzv. „nad čarou“. Nestane se (jako v minulých letech), že by byl přijat na 2 školy zároveň a rozhodoval se, kam nastoupí.

2.1 Přihlášky na SŠ 2024/25

 • podání od 1. do do 20. února (budeme pro vás aktualizovat)
 • přihlášky až na 3 školy, resp. 3 obory (maturitní i výuční)
 • školy/obory na přihlášce seřazené dle priority od nejvyšší k po nejnižší
 • podání přihlášky třemi způsoby (elektronicky, výpisem ze systému, na tiskopisu)
 • přílohy k přihlášce v prostých kopiích v systému nebo fyzicky (originály si ponechte)
 • hodnocení prospěchu jako nepovinné kritérium na samostatné příloze k přihlášce
 • potvrzení od lékaře nově samostatná příloha (nepotvrzuje se již v přihlášce), na potvrzení od lékaře musí být správný kód oboru/oborů vzdělání
 • až 3 přihlášky ve 2. kole přijímacího řízení, libovolné množství přihlášek od 3. kola dále

2.2 Výsledky přijímacích zkoušek na SŠ 2024/25

Ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení vždy na viditelném místě ve škole a v informačním systému DIPSY. Oznámení o nepřijetí se již nezasílá, odpadají zápisové lístky a odvolání z kapacitních důvodů. Pokud uchazeč nechce nastoupit na školu v 1. kole, může se svého místa vzdát. Tím ale ztratí celé 1. kolo a musí se hlásit do 2. kola přijímacího řízení. Volné místo po tomto uchazeči smí škola obsadit až ve 2. kole. POZOR: Do 2. kola se mohou hlásit pouze uchazeči, kteří v prvním konali jednotnou přijímací zkoušku, ke které se povinně přihlíží!

Níže uvedená data pro vás budeme aktualizovat, jakmile je MŠMT zveřejní.

1. kolo přijímacího řízení

 • 10., 13. a 14. května 2024 možnost nahlížení do spisu
 • zveřejnění výsledků 15. května 2024 (pod registračními čísly uchazečů)

2. kolo přijímacího řízení

 • 18., 19. a 20. června 2024 možnost nahlížení do spisu
 • zveřejnění výsledků 21. června 2024

3. Přijímací zkoušky 2025 termín

Níže uvedená data pro vás budeme aktualizovat, jakmile je MŠMT zveřejní.

1. řádný termín přijímacích zkoušek 2024

 • pátek 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

2. řádný termín přijímacích zkoušek 2024

 • pondělí 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

Náhradní termíny přijímacích zkoušek 2024

 • pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

4. Kde se píšou přijímací zkoušky 2024/25

Přijímací zkoušky budou žáci psát na jedné ze škol na přihlášce. Místo bude určovat Cermat a uchazečům ho zašle střední škola v pozvánce nejpozději 14 dní před termínem přijímacích zkoušek. Cermat bude při určování místa brát v potaz zátěž pro jednotlivé školy (počet uchazečů a kapacitu) a také bydliště uchazečům, aby nemuseli dojíždět do nejvzdálenější školy. Může se stát, že žák bude psát přijímací zkoušky např. 2x ve stejné škole. Školní části přijímacích zkoušek budou deváťáci psát na školách, které je vypisují.

přihláška na střední školy

5. Nejdůležitější milníky a termíny pro přijímací zkoušky na SŠ 2024/25

Aktuální k: 10. 1. 2024

Níže uvedená data pro vás budeme aktualizovat, jakmile je MŠMT zveřejní.

AKTUÁLNĚ Z NAŠEHO KALENDÁŘE pro školní rok 2023/24

 • od 1. do 20. února 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro první kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
 • 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 29. dubna 2024 – první náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 30. dubna 2024 – druhý náhradní termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek
 • 15. května 2024 – tento den budou oznámeny výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy (nově až po náhradním termínu přijímaček). Nově se na výsledky bude čekat déle, zato se zkrátí pozkoušková administrativa, neboť se zruší podávání zápisových lístků a odvolání, čímž dojde k celkovému zrychlení přijímacího procesu.
 • 20. května 2024 – zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení (na stránkách systému DIPSY) včetně volné kapacity v jednotlivých oborech vzdělání
 • do 24. května 2024 – možnost podávat přihlášky na SŠ pro 2. kolo přijímacího řízení
 • 21. června 2024 – tento den budou oznámeny výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na střední školy. Jsou v ní uvedeny jak termíny pro přijímací zkoušky na SŠ, tak začátek přípravy přijímaček nanečisto. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

 • Červená označuje události, které nesmíte propásnout.
 • Žlutá označuje události, o kterých byste měli vědět.
 • Zelená označuje události, které vám pomohou s přípravou. 
 • * Termíny s hvězdičkou pro vás budeme ještě aktualizovat.
září 4. 9. Začátek školního roku 2023/24 30. 9. Oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT 30. 9. Oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT
říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

listopad 4.– 5. 11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 23/24 celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

celý měsíc

Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky

23.–⁠25. 11.

Veletrh středních škol Schola Pragensis

30. 11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
leden / únor 2.–⁠15. 1. Talentové zkoušky do oborů vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění 15.–⁠31. 1. Talentové zkoušky na konzervatoře 2. 1.–15. 2. Talentové zkoušky na gymnáziích se sportovní přípravou 20. 2. Uzávěrka přihlášek (elektronických i papírových) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky
březen 15. 3.–23. 4. Školní část přijímacích zkoušek pro všechny ostatní střední školy (náhradní termíny 26. 4.–5. 5.)
duben 12. 4. První termín přijímacích zkoušek 15. 4. Druhý termín přijímacích zkoušek 29. 4. První náhradní termín přijímacích zkoušek 30. 4. Druhý náhradní termín přijímacích zkoušek
květen 15. 5. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy 24. 5. Uzávěrka přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení
červen 21. 6. Výsledky o ne/přijetí na jednotlivé střední školy ve 2. kole  

Chcete mít všechny důležité milníky stále u sebe? Přihlaste se k odběru našeho kalendáře pro školní rok 24/25!

Odebírat kalendář

6. Jak na to? Příprava na jednotné přijímací zkoušky na SŠ s To dáš!

Jediná příprava na přijímačky na SŠ, kterou potřebujete

Naše pravidelné přijímačkové dny nanečisto jsou komplexní přípravou, díky které maximalizujete své šance se dostat na svou vysněnou střední školu. Zásluhou věrné simulace zkoušky budete přesně vědět, co vás čeká, snížíte stres, správně si rozvrhnete čas a minimalizujete zbytečné ztráty bodů a penalizace (i díky naší unikátní testové strategii).

Na rozdíl od většiny deváťáků budete přesně vědět, jak se úlohy bodují a získáte tak konkurenční výhodu. Samozřejmostí je vždy i výuka (60 minut matematiky a 60 minut českého jazyka), při které vysvětlíme efektivní postup řešení úloh a můžete se našich vstřícných učitelů na cokoliv doptat. Přijímačky nanečisto navíc pořádáme nejen fyzicky, ale i distančně/on-line, aby si naši žáci mohli přípravu maximálně přizpůsobit svým potřebám.

Máme informace i pro rodiče

Myslíme i na rodiče, těm dodáme přehledně zpracované a ověřené materiály po celý školní rok důležité termíny + návody krok za krokem pro všechny zásadní úkony a provedeme je celým přijímacím řízením. Budeme tu pro vás, pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit nebo si cokoliv upřesnit.

96 % našich deváťáků loni uspělo u přijímaček.* Celkem máme přes 23 000 spokojených absolventů.** S naší přípravou snižujete riziko na minimum. Jelikož věříme, že se s námi dostatečně ke zkouškám připravíte, poskytujeme záruku 100% spokojenosti. 

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Koupit přijímačky nanečisto

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

**Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.

Zdroje informací v tomto článku

Zdroje informací na této stránce věnující se přijímacím zkouškám na SŠ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky a testy Cermat 2024. Cermat [online]. 2024. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře a zkoušky Cermat. MŠMT [online]. 2024

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2023/24.Zpracovávám objednávku