Přijímací zkoušky a řízení na SŠ 2022/23

Přijímací řízení na SŠ (výběr SŠ, podaní přihlášky, přijímací zkoušky na SŠ, podání zápisového lístku/odvolání) je obsáhlý a náročný proces. Proto jsme Vám pro školní rok 2022/23 připravili přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout.

Přijímací zkoušky na sš 2021

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MŠMT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Nejdůležitější milníky a termíny pro přijímací zkoušky na SŠ 2022/23

V tabulce níže naleznete nejdůležitější milníky pro letošní rok přijímaček na střední školy. Jsou v ní uvedeny jak termíny pro přijímací zkoušky, tak začátek přípravy přijímaček nanečisto. Jak se v tabulce rychle zorientovat?

  • Červená označuje události, které nesmíte propásnout;
  • Žlutá označuje události, o kterých byste měli vědět;
  • Zelená označuje události, které vám pomohou s přípravou. 
Září 1.9. Začátek školního roku 2022/23 30.9. Nejzazší oznámení dvou termínů přijímacích zkoušek MŠMT – již víme! 30.9. Nejzazší oznámení dvou náhradních termínů přijímacích zkoušek MŠMT – již víme!
Říjen celý měsíc

Dny otevřených dveří na středních školách

Listopad 5. a 6.11. První víkend Přijímaček nanečisto v sezóně 22/23 🙂 celý měsíc Dny otevřených dveří na středních školách Doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky 24. a 26.11. Veletrh středních škol Schola Pragensis 30.11. Uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání s talentovou zkouškou
Leden / Únor 2. až 15.1. Termíny přijímaček s talentovou zkouškou 15. až 31.1. Termíny přijímaček s talentovou zkouškou na konzervatoře 2. 1. až 15. 2. termíny pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou
Březen 1.3. Uzávěrka přihlášek oborů vzdělání bez talentové zkoušky 15.3. Nejzazší termín vydání zápisového lístku ZŠ
Duben 13.4. První řádný termín ostré zkoušky 14.4. Druhý řádný termín ostré zkoušky 28.4. Cermat předává výsledky JPZ ředitelům středních škol
Květen 10.5. První náhradní termín příjímacích zkoušek 11.5. Druhý náhradní termín příjímacích zkoušek

Chcete mít všechny důležité milníky stále u sebe? Přihlaste se k odběru našeho kalendáře pro školní rok 22/23!

Vyhlášení výsledků přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) ve školním roce 2022/23

Poté, co 28. 4. 2023 zpřístupní CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

  • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
  • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 15. března 2023), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Kalkulace celkového hodnocení přijímací zkoušky na SŠ

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

Obory SŠ s talentovou přijímací zkouškou:

2. – 15. 1. 2023 (pracovní dny)

termíny pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou (konkrétní termíny stanovuje vždy ředitel školy, pro 1. kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky nejpozději 31. října). Přihlášku je nutné podat do konce listopadu a je možné se hlásit jak na 2 školy s talentovou zkouškou, tak následně i na 2 školy v rámci jednotné přijímací zkoušky.

15. – 31. 1. 2023 (pracovní dny)

termíny pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři (konkrétní termíny stanovuje vždy ředitel školy, pro 1. kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky nejpozději 31. října). Přihlášku je nutné podat do konce listopadu a je možné se hlásit jak na 2 školy s talentovou zkouškou, tak následně i na 2 školy v rámci jednotné přijímací zkoušky.

2. 1. – 15. 2. 2023 (pracovní dny)

termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (konají i jednotnou přijímací zkoušku dle termínů výše). Konkrétní termíny stanovuje vždy ředitel školy, pro 1. kolo přijímacího řízení stanoví 2 termíny talentové zkoušky nejpozději 31. října. Přihlášku je nutné podat do konce listopadu a je možné se hlásit jak na 2 školy s talentovou zkouškou, tak následně i na 2 školy v rámci jednotné přijímací zkoušky.

5. – 15. 2. 2023

vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou. Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.

Jak na to? Příprava na jednotné přijímací zkoušky s To dáš!

Jediná příprava na přijímačky na SŠ, kterou potřebujete

Naše pravidelné přijímačkové dny nanečisto jsou komplexní přípravou, díky které se dostanete na svou vysněnou střední školu. Zásluhou věrné simulace zkoušky budete přesně vědět, co vás čeká, zbavíte se stresu, správně si rozvrhnete čas a vyvarujete se zbytečným ztrátám bodů a penalizacím (naší unikátní testovou strategií). Na rozdíl od většiny deváťáků budete přesně vědět, jak se úlohy bodují a získáte tak konkurenční výhodu. Samozřejmostí je vždy i výuka (60 minut matematiky a 60 minut českého jazyka), při které vysvětlíme efektivní postup řešení úloh a můžete se našich vstřícných učitelů na cokoliv doptat. Přijímačky nanečisto navíc pořádáme nejen fyzicky, ale i distančně/on-line a kombinovaně, aby si naši žáci mohli  přípravu maximálně přizpůsobit svým potřebám.

Myslíme i na rodiče, těm dodáme přehledně zpracované a ověřené materiály po celý školní rok důležité termíny + návody krok za krokem pro všechny zásadní úkony) a provedeme je celým přijímacím řízením. Budeme tu pro vás, pokud budete potřebovat s čímkoliv poradit nebo si cokoliv upřesnit.

Jsme velice rádi, že díky tomuto komplexnímu přístupu mají naši žáci každoročně úspěšnost u „ostré“ zkoušky přes 96 %. S naší přípravou neriskujete. Jelikož věříme, že se s námi dostatečně ke zkouškám připravíte, poskytujeme záruku 100% spokojenosti. 

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímací zkoušky nanečisto

Zdroje informací na této stránce věnující se přijímacím zkouškám na SŠ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky a testy CERMAT 2022. CERMAT [online]. 2022. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře a zkoušky CERMAT. MŠMT [online]. 2022

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2022/23.


Rezervovat


Zpracovávám objednávku