Do ostré zkoušky zbývá: 150 dní, 20 hodin, 8 minut a 30 sekund Ještě stihnete projít většinu typových úloh. Připravujte se s námi každý víkend. Každý týden nové testy.
Začít s přípravou


Zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro zasílání obchodních sdělení a pro marketingové účely

Uživatel odesláním kontaktního formuláře uděluje výslovný souhlas se zpracováním mnou uvedených osobních údajů (jméno, příjmení, email, telefon) a IP adresy Střední škole gastronomické a hotelové s.r.o., IČO: 25097547, se sídlem Vrbova 1223/34, Praha 4 (dále jen Správce) pro marketingové účely a zasílání obchodních sdělení: tedy činnosti zahrnující zasílání nabídky služeb a relevantních aktuálních informací k přijímacímu řízení na střední školy, a to prostřednictvím elektronické pošty na moji emailovou adresu či SMS zpráv, retargeting IP adresy či kontaktování mne na uvedeném telefonním čísle. Souhlas uděluji na dobu 12 měsíců od poskytnutí tohoto souhlasu.

Pověřencem na ochranu osobních údajů jmenovaným školou je Mgr. Jiří Urbánek, Na Kozačce 1289/7, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, email: advokat@ak-urbanek.cz, datová schránka ID: j5uf3bj. Na Pověřence, který dohlíží na řádné zpracování osobních údajů Správcem, se mohou subjekty údajů kdykoliv obrátit na výše uvedených kontaktech.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle platných právních předpisů a nebudou předávány jinému zpracovateli (t.j. třetím stranám).

Tento souhlas je vyžadován nepodmíněně a je udělen z vaší vlastní vůle. Neudělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na poskytování dalších služeb společnosti. V případě Vašeho přijetí ke vzdělávání v kurzech dle §114 školského zákona budou Vaše osobní údaje dále zpracovávány dle zásad uvedených v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů SŠGH.

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailové zprávy Adamu Vymazalovi na adresu: studenti@to-das.cz či oznámení na korespondenční adresu sídla správce (Vrbova 1233/34, 147 00). Po odvolání tohoto souhlasu vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu smažeme a nadále je nebudeme užívat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Též máte právo na požadovat, abychom vám poskytli informace o rozsahu a způsobu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s uděleným souhlasem, což rádi v zákonné 30denní lhůtě učiníme. Ukáže-li se, že zpracováváme nepřesné údaje, máte právo požadovat jejich opravu, anebo pět výmaz.


Děkujeme Vám, že nám se svými osobními údaji důvěřujete! Vaše údaje střežíme jako oko v hlavě a používáme je v marketingu jen pro to, abychom se Vám připomněli s důležitými událostmi a informacemi k přijímací zkoušce a přijímacímu řízení, speciálními nabídkami našich služeb, informacemi ke konání přijímacích zkoušek nanečisto a tipů a triků ke zvládnutí přijímaček.

Tým To dáš! 💛

V Praze dne 1.9.2022 Michaela Kadlecová, jednatelka společnostiZpracovávám objednávku