Algoritmus rozřazení žáků na školy

Datum vytvoření: 24. 02. 2024
Poslední aktualizace: 23. 04. 2024
Doba čtení: 3 minuty

Jak a kdy budete přiřazeni na střední školy ve školním roce 2023/24?

Rozřazení žáků na školy proběhne letos podle zbrusu nového algoritmu. Jak přiřazení na střední školy proběhne a jaké budou termíny se dozvíte v tomto článku. Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2024.

1. Algoritmus rozřazení žáků na školy

Ve školním roce 2023/24 mizí zápisové lístky a pozkoušková administrativa se má drasticky zjednodušit s novým algoritmem rozřazení žáků do škol.

Algoritmus bude fungovat na principu tzv. odloženého přijetí (deferred-acceptance, DA), což je alokační mechanismus hojně a úspěšně používaný například v Nizozemí, Finsku, Holandsku nebo Maďarsku. Spolu se čtyřmi slovenskými vývojáři ho pro CERMAT vyvíjí Tomáš Protivínský z institutu CERGE-EI.

budova-cermatu
doložení povinné školní docházky DIPSY

2. Rozřazení žáků na školy krok po kroku

Podali jste přihlášky a zajímá vás, co se bude dít dál?

 1. Žáci podali přihlášky, ve kterých seřadili tři obory dle priorit. (do 21. 2.)

 2. Žáci konají jednotnou přijímací zkoušku CERMAT (12. a 15. 4.)

  Každý bude přijímačky konat ve dvou termínech. Počítá se lepší výsledek z M a lepší výsledek z ČJ, součet těchto bodů je komunikován všem školám z přihlášky.

 3. CERMAT předá SŠ výsledky JPZ (6. 5.)

 4. SŠ přidají body ze školní části a sestaví žebříček umístění (7. 5.)

  Zásadní je jednoznačné pořadí uchazečů. O (ne)přijetí v tuto fázi školy nerozhodují, pouze sestavují žebříček. Není možné, aby více žáků sdílelo stejné umístění. Pokud dva uchazeči dopadli stejně, postupuje se dle předem stanovených kritérií pro případ shody uchazečů. Jakmile má SŠ sestavený jednoznačný pořadník, předává ho zpět CERMATu.

 5. Den Algoritmu (8. 5.)

  Nastává den algoritmu, kdy CERMAT nad všemi pořadníky obdrženými od SŠ spustí algoritmus odloženého přijetí. Ten poběží následovně: (citace z PROTIVÍNSKÝ, T. (2023). Přijímačky na střední školy: promyšlený mechanismus nebo velká národní loterie?)

  1. „V prvním kroku vyhodnocování každá škola vybírá z uchazečů, kteří ji uvedli na prvním místě, a podmíněně je přijímá dle svých priorit až do naplnění kapacity. Při překročení kapacity uchazeče s nižší prioritou v tomto kroku škola odmítá.“
  2. „V každém následujícím kroku se u odmítnutých uchazečů zohlední jejich další volba. Na poptávaných školách se tito uchazeči posoudí společně se všemi dosud podmíněně přijatými uchazeči a z nich školy opět přijmou ty s nejvyšší prioritou, ostatní jsou odmítnuti (mohou mezi nimi být i někteří z dříve podmíněně přijatých).“
  3. „Stejným způsobem probíhají i všechny další kroky vyhodnocování, dokud nejsou přiřazeni všichni žáci nebo dokud není u nepřijatých žáků posouzen celý seznam škol z jejich přihlášek.“
 6. Informace o tom, na kterou školu je žák přijat, bude známa 15. 5.

  Informaci o (ne)přijetí zveřejnění školy 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo v elektronickém systému DIPSY. Svůj výsledek zobrazíte pod registračním číslem, které obdržíte v pozvánce k přijímacím zkouškám (nejpozději 14 dní před jejich konáním přes DIPSY nebo poštou). I když jste se nehlásili na školu elektronicky přes DIPSY, budete si v něm moci zobrazit své výsledky. (Zdroj: Česká televize z 20. 2. 2024)

3. VIDEO: jak proběhne rozřazení žáků na školy?

Ministr školství sliboval, že nikdy nedojde k tomu, aby byl přeskočen žák, který se umístil v přijímacích zkouškách hůř, jen proto, že by měl školu coby vyšší prioritu. Jinými slovy podprůměrný výsledek a první priorita netrumfne dobrý výsledek a třetí prioritu.

Video o algoritmu krásně ukazuje, jak algoritmus ve dvou krocích běží. Algoritmus uchazeče nikdy nepenalizuje, pouze mu případně pomáhá se dostat na školu, na kterou chtěl více, pokud na ni na základě zásluh z přijímaček má:

Máme se tedy na co těšit a držíme tvůrcům i kodérům palce!

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

 • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
 • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
 • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
 • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku