Přijímací zkoušky a řízení na SŠ pro školní rok 2020/21

Přijímací řízení na SŠ (výběr SŠ, podaní přihlášky, přijímací zkoušky na SŠ, podání zápisového lístku/odvolání) je obsáhlý a náročný proces. Proto jsme Vám pro školní rok 2020/21 připravili přehled všech důležitých milníků, termínů a kroků, které musíte pro úspěch u přijímacích zkoušek na SŠ podniknout.

Přijímací zkoušky na sš 2021

Novinky k přijímacím zkouškám aktuální k:
 

‼️ NOVĚ 10. března v 16:30 a následné opatření obecné podoby 15. 3. (závazná podoba posunutí termínu JPZ): Jednotná přijímací zkouška se posouvá na 3. a 4. května 2021 naše příprava bude pokračovat až do ostré zkoušky. V pátek po oznámení jsme všem našim klientům zaslali informační e-mail s přehledem všeho důležitého k oznámeným změnám. V e-mailu také zpětně naleznete odkaz na záznam informačního webináře, který jsme pořádali v sobotu 13. 3. – tam naleznete vše důležité. Máme také připravenou přípravu v prodloužení, kterou spustíme koncem března.‼️

Novinky:

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 3. a 4. května 2021 (naše příprava pokračuje až do května, od konce března spouštíme intenzivní a personalizovanou přípravu pro všechny naše klienty na poslední týdny před ostrou zkouškou).
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná ve dvou termínech. Pokud se JPZ v jedné ze škol v přihlášce nekoná (nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na maturitní obor), koná JPZ vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která JPZ koná. Tuto skutečnost nemusí škole hlásit (žádat o dva termíny).
  • Uchazeči budou mít u jednotné přijímací zkoušky více času na didaktické testy – nově Matematika 85 minut, Český jazyk 70 minut. Toto reflektujeme v našich přijímačkách nanečisto – žáci si již od února zkouší testy s delším časem (a se zvuky třídy pro autentickou simulaci).
  • Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná- li se školní přijímací zkouška distanční formou.
  • Pozvánku (k jednotné i školní) přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky. U JPZ tedy nejpozději do 19. dubna či 20. dubna.
 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Výsledky řádného termínu JPZ budou školám předány 19. – 21. května. Následně školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení (nejdříve 19. 5., nejpozději 21. 5.) a uchazečům začne běžet lhůta pro podání zápisového lístku. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči ze řádného termínu odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.
 • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021. Zkoušku v těchto termínech budete konat, pokud budete v řádném termínu v karanténě či nemocní. Pokud byste nemohli konat zkoušku v řádném ani náhradním termínu, tak se o přijetí budete muset ucházet v dalších kolech, které budou vyhlášeny některými SŠ následně.
 • Zápisový lístek uchazeči o střední vzdělání může ZŠ vydat nově až do 30. dubna 2021.CERMAT Přijímací zkoušky nanečisto pro školní rok 2021Provedeme vás celým procesem přijímacího řízení na SŠ v roce 2021 od přihlášky přes přijímací zkoušky CERMAT až po podání zápisového lístku.

❗️ Pro rodiny, které se s námi připravují, toho máme ještě mnohem víc!

Všichni žáci, kteří se s námi připravují, najdou ve své osobní zóně navíc:

 • Video s naší testovou strategií pro efektivní řešení testu CERMAT – matematika
 • Video s naší testovou strategií pro efektivní řešení testu CERMAT – český jazyk
 • Podrobné video s naší testovou strategií pro řešení obout testů CERMAT
 • Video s oficiálním zadáním testů CERMAT (ČJ i M), které uslyšíte při ostré zkoušce
 • Zdarma jeden kompletní přijímačkový den na doma (včetně vysvětlení CERMAT bodování u ubou testů)
 • Video na téma co s sebou k ostrým přijímacím zkouškám
 • Další unikátní materiály –  návody, tipy, přehledy a úkolníčky pro všechny kroky v přijímacím řízení.

Nepodceňte přípravu – získejte kompletní materiály a důkladnou otestovanou přípravu (úspěšnost u ostrých zkoušek CERMAT přes 90 %)!


To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2021

Termíny pro tento školní rok:

 • 1. termín
  • pondělí 3. května 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 2. termín
  • úterý 4. května 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
  • 1. termín: 2. června 2021 (úterý)
  • 2. termín: 3. června 2021 (středa)

Přehled důležitých milníků pro deváťáky ve školním roce 2020/21

Tento přehled platí pro všechny žáky a žákyně 9. ročníku ZŠ, kteří se hlásí na maturitní obory bez talentové zkoušky (střední školy, obchodní a policejní akademie, čtyřletá gymnázia, technické obory atd).

2020:


začátek školního roku


do tohoto data muselo MŠMT oznámit přesné datum dvou termínu pro konání jednotné přijímací zkoušky pro školní rok 2020/21. Pro tento rok platí výše vypasná data (12. a 13. 4. 2021).


dny otevřených dveří na středních školách


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s velkou konkurencí (berou 30 % přihlášených či méně)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


veletrh středních škol Schola Pragensis (online)


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou pro 1. kolo přijímacích zkoušek

2021:


doporučený začátek přípravy na přijímací zkoušky na školy s menší konkurencí


uzávěrka přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky pro 1. kolo přijímacích zkoušek


první termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


druhý termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek


termíny pro školní přijímací zkoušky (pracovní dny) do maturitních oborů vzdělání bez talentové zkoušky i pro gymnázia se sportovní přípravou


do tohoto data musí být CERMATem dokončeno centrální vyhodnocení testů jednotné přijímací zkoušky a výsledky předány školám. Ředitelé škol vyhlašují výsledky přijímacího řízení nejdříve 19. a nejpozději 21. 5.

Poté, co zpřístupnění CERMAT hodnocení uchazečů školám, mají školy dva pracovní dny na to, aby zveřejnily seznam přijatých uchazečů.

Vyhlášení výsledků probíhá takto:

 • u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů
 • u nepřijatých uchazečů škola zasílá poštou písemné rozhodnutí

Nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí – po vyhlášení výsledků je nutné, aby uchazeč podal zápisový lístek (ten Vám vydá Vaše ZŠ nejpozději do 30. dubna 2021), kterým potvrzuje svůj zájem o školu. Musí tak učinit do 10 pracovních dnů, jinak bude jeho místo uvolněno žákům, podali odvolání.

Nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o nepřijetí – po doručení rozhodnutí o nepřijetí je možné, aby žák podal odvolání o rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení oznámení rozhodnutí o nepřijetí, a to formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy (pozor, opravdu datovou schránkou, na podání e-mailem nebude brán zřetel). Odvolání doporučujeme podat ihned, pokud nejste uvedeni na seznamu přijatých uchazečů, není nutné čekat na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Obory SŠ s talentovou přijímací zkouškou:

2. – 15. 1. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou

15. – 31. 1. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky v 1. kole přijímacího řízení do oborů vzdělání v konzervatoři

2. – 15. 2. 2021 (pracovní dny) – termín pro talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou (konají i jednotnou přijímací zkoušku dle termínů výše)

5. – 15. 2. 2021 – vyhlášení výsledků přijímacího řízení u oborů s talentovou zkouškou. Vyhlášení výsledků probíhá stejně jako u oborů bez talentové zkoušky – u přijatých uchazečů škola vydává seznam přijatých uchazečů, u nepřijatých uchazečů škola zasílá písemné rozhodnutí. Poté stejně platí lhůta 3 pracovních dnů na odvolání a 10 pracovních dnů na podání zápisového lístku.

Kalkulace celkového hodnocení přijímací zkoušky na SŠ

Oproti běžným testům na ZŠ jsou státní přijímací zkoušky jiné i v tom, že na každý předmět má žák 2 pokusy (pokud se hlásí na dvě školy). Počítá se mu lepší výsledek z testu z každého předmětu, nemusí být tedy tolik nervózní, že špatný výkon či chyba v jeden termín bude znamenat konec šancí na přijetí.

rodiče deváťáka 2021

Chcete vědět, kdy a jak vyplnit přihlášku, jak podat odvolání a zápisový lístek nebo jak se doma efektivně připravovat?

Přihlásit se na přednášku pro rodiče zdarma

žákyně konající jednotné přijímačky ve školním roce 2021

Vyzkoušejte si přijímačkový den nanečisto, získejte přehled o tom, jak si stojíte a s učiteli projděte oba testy.

Přihlásit se na přijímací zkoušky nanečisto

Zdroje informací na této stránce věnující se přijímacím zkouškám na SŠ:

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Jednotné přijímací zkoušky a testy CERMAT 2021. CERMAT [online]. 2021 [cit. 1.3.2021]. Dostupné z: https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Přijímaní na střední školy a konzervatoře a zkoušky CERMAT. MŠMT [online]. 2021 [cit. 1.3.2021]. Dostupné z http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Text byl editován výchovnými poradci společně s vedením projektu To Dáš! Přijímačky nanečisto a aktualizován pro školní rok 2020/21.


RezervovatZpracovávám objednávku