Další změny v JPZ 2021 (posunutí termínů)

Jednotná přijímací zkouška se posouvá na 3. a 4. května 2021 – naše příprava bude pokračovat až do ostré zkoušky.

‼️ 10. března v 16:30 a následné opatření obecné podoby 15. 3. (závazná podoba posunutí termínu JPZ): Jednotná přijímací zkouška se posouvá na 3. a 4. května 2021 naše příprava bude pokračovat až do ostré zkoušky. V pátek po oznámení jsme všem našim klientům zaslali informační e-mail s přehledem všeho důležitého k oznámeným změnám. V e-mailu také zpětně naleznete odkaz na záznam informačního webináře, který jsme pořádali v sobotu 13. 3. – tam naleznete vše důležité. Máme také připravenou přípravu v prodloužení, kterou spustíme koncem března.‼️

Novinky:

 • Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou 3. a 4. května 2021 (naše příprava pokračuje až do května, od konce března spouštíme intenzivní a personalizovanou přípravu pro všechny naše klienty na poslední týdny před ostrou zkouškou).
  • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná ve dvou termínech. Pokud se JPZ v jedné ze škol v přihlášce nekoná (nebo uchazeč podal pouze jedinou přihlášku na maturitní obor), koná JPZ vždy v obou termínech ve škole uvedené na přihlášce, která JPZ koná. Tuto skutečnost nemusí škole hlásit (žádat o dva termíny).
  • Uchazeči mají nově u jednotné přijímací zkoušky více času na didaktické testy – Matematika 85 minut, Český jazyk 70 minut. Toto reflektujeme v našich přijímačkách nanečisto – žáci si již od února zkouší testy s delším časem (a se zvuky třídy pro autentickou simulaci).
  • Je-li součástí přijímacího řízení jak jednotná přijímací zkouška, tak i školní přijímací zkouška, musí se konat obě tyto zkoušky ve stejném termínu (dni), a to v termínu jednotné přijímací zkoušky. Toto neplatí, koná- li se školní přijímací zkouška distanční formou.
  • Pozvánku (k jednotné i školní) přijímací zkoušce zasílá ředitel školy nejpozději 14 dnů před konáním této zkoušky. U JPZ tedy nejpozději do 19. dubna či 20. dubna.

Další termíny:

 • Termíny školní přijímací zkoušky mohou být vyhlášeny v období od 3. května 2021 (resp. 5. května 2021, není-li součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška) do 19. května 2021. Ředitel školy vyhlásí vždy dva termíny školní přijímací zkoušky.
 • Výsledky řádného termínu JPZ budou školám předány 19. – 21. května. Následně školy vyhlásí výsledky přijímacího řízení (nejdříve 19. 5., nejpozději 21. 5.) a uchazečům začne běžet lhůta pro podání zápisového lístku. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči ze řádného termínu odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků, tj. 2., resp. 3., resp. 4. června 2021.
 • První náhradní termín je stanoven na 2. června 2021, druhý náhradní termín na 3. června 2021. Zkoušku v těchto termínech budete konat, pokud budete v řádném termínu v karanténě či nemocní. Pokud byste nemohli konat zkoušku v řádném ani náhradním termínu, tak se o přijetí budete muset ucházet v dalších kolech, které budou vyhlášeny některými SŠ následně.
 • Zápisový lístek uchazeči o střední vzdělání může ZŠ vydat nově až do 30. dubna 2021.

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ

Letos již pátým rokem jsou povinni všichni žáci 9. tříd, kteří chtějí studovat na střední škole či gymnáziu, skládat jednotnou přijímací zkoušku. Tato jednotná zkouška je připravována státní společností CERMAT (pod dohledem MT) a skládá se z didaktického testu z českého jazyka a matematiky.

Jednotná zkouška je povinná pro maturitní obory bez talentové zkoušky, obory nástavbového studia a pro sportovní gymnázia.

Uchazeč má možnost podat přihlášku na dvě střední školy (nebo na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž může konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek každého testu z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pokud se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Minimální hranice úspěšnosti u přijímacích zkoušek není stanovena, školy si kritéria pro přijetí stanovují samy zpravidla do konce ledna.

Aktuální termíny jednotných přijímacích zkoušek na SŠ (CERMAT testů) 2021

Termíny pro tento školní rok:

 • 1. termín
  • pondělí 3. května 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • 2. termín
  • úterý 4. května 2021 – čtyřleté obory vzdělání včetně nástavbového studia
 • Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)
  • 1. termín: 2. června 2021 (úterý)
  • 2. termín: 3. června 2021 (středa)

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛
Zpracovávám objednávku