Covid semafor pro prezenční účast

Aktuální přehled toho, jak naše příprava na přijímačky probíhá – covid tu totiž s námi bohužel stále je. Momentálně naše příprava běží naplno.

Bedlivě sledujeme covidovou situaci i rychle se měnící vládní nařízení pro školy. Všechny přihlášené na dané kurzy a na přednášky pro rodiče budeme před účastí zavčas e-mailem informovat o aktuálních covid podmínkách účasti

Spolu s tím vždy i zde na webu (níže) najdete náš aktuální „semafor“ covid provozu. 

Těšíme se na Vás a moc Vám děkujeme za spolupráci a ohleduplnost! 🙂

Semafor je aktuální ke dni: 03.12.2021

PRAVIDLA PRO PREZENČNÍ KURZY + KOMBINOVANÉ PREZENČNÍ KURZY

 • Konají se?     ANO  1
 • Musím mít ve společných prostorách respirátor třídy FFP2?     ANO  1
 • Musím mít po dobu psaní testu a výuky respirátor FFP2 či chirurgickou či nano roušku?     ANO  1

*o přestávce lze samozřejmě sundat na svačinu a na pití, o přestávkách je dětem k dispozici moderní a prostorné zázemí školy… žádné tísnění se v lavici! 🙂 

 • Musím se před vstupem prokázat O-T-N (očkování, test, prodělání nemoci)?     NE 🔴

* pokud se prokážete např. zelenou Tečkou či tištěným očkovacím certifikátem či platným potvrzením o negativním testu, usadíme vás do třídy spolu s těmi, kteří se též nad rámec povinných pravidel O-T-N prokázali)

PRAVIDLA PRO PREZENČNÍ PŘEDNÁŠKY PRO RODIČE 

 • Konají se?     ANO  1
 • Musím mít ve společných prostorách respirátor třídy FFP2?     ANO  1
 • Musím mít po dobu konání přednášky respirátor FFP2 či chirurgickou či nano roušku?     ANO  1
 • Musím se před vstupem prokázat O-T-N (očkování, test, prodělání nemoci)?     ANO  1
  *preferujeme prokázání se zelenou Tečkou (aplikace), akceptujeme i tištěné očkovací certifikáty či potvrzení o negativním testu

PRAVIDLA, KTERÁ PLATÍ PRO NÁŠ TÝM TO DÁŠ!

 • Všichni naši učitelé i organizátoři mají „zelenou Tečku“, tedy certifikát o ukončeném očkování či čerstvý negativní test.     1
 • Všichni učitelé i organizátoři mají ve společných prostorách školy i ve sborovně a v organizační místnosti respirátor třídy FFP2.     1
 • Přestože jsme naočkovaný kolektiv, v týmu učitelů a organizátorů se nad rámec „zelené Tečky“ na náklady školy sami testujeme antigenními testy.      1
 • Pro srozumitelnost zadávacích pokynů a výuky si plně očkován organizátor a vyučující na výklad respirátor sundavá. Je však v 2m vzdálenosti od žáků, kteří roušku / respirátor mají, případně navíc využívá štít.     1
 • Budova školy je v průběhu kurzu větrána, samozřejmě je před a po každém kurzu precizně uklizena, třídy bezpečně dezinfikujeme ozonem.     1

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛


Rezervovat


Zpracovávám objednávku