Přijímačky 2024 – změny: průvodce rodičů a žáků přijímacím řízením a zkouškami

Datum vytvoření: 29. 08. 2023
Poslední aktualizace: 14. 06. 2024
Doba čtení: 5 minut

💡 Shromažďujeme aktuality k přijímacím zkouškám aneb přehled všech změn na jednom místě!

Aktuální k: 19.06.2024

Tuto stránku pro vás denně aktualizujeme.

Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2023/24. Podávání přihlášek a celý proces přijímacího řízení na střední školy se letos mění. Nově můžete až 3 přihlášky podat elektronicky, už na přihlášce budete školy řadit dle priority. Na této stránce najdete nejčerstvější a kompletní informace o změnách v přijímacím řízení 2024 dle novely školského zákona, kterou v prosinci podepsal prezident a je účinná od 1. ledna 2024.

1. Přijímačky 2024 změny: přijímací řízení 2023/24 a jeho velké změny

💡 Změny v přijímacím řízení 2024: přehled 💡

 • prospěch ze ZŠ volitelným kritériem pro přijetí
 • řádné termíny přijímaček v pátek a v pondělí
 • většina míst na SŠ bude rozdělena v 1. kole
 • výsledky přijímaček 15. května 2024 až po náhradním termínu přijímaček
 • odpadá zápisový lístek
 • odvolání proti nepřijetí se formálně zachová, ale předpokládá se minimální využití (odvolat se bude možné v případě pochybení v řízení)
 • pravidla pro 2. kolo stejná jako pro 1. kolo (povinné zohlednění výsledku JPZ)
 • od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud

1.1. 3 přihlášky na SŠ – změna oproti loňsku

Letošní deváťáci budou moci nově podávat až 3 přihlášky na 3 střední školy/obory vzdělání. Mohou si vybrat, zda se přihlásí na 3 maturitní obory, nebo v rámci 3 přihlášek nakombinují maturitní a výuční obory.

1.2. Další důležité změny v přijímacím řízení

Priorita škol

Zásadní změnou je seřazení škol na přihlášce dle priority. To znamená, že na první místo napíšete školu, kam se chcete dostat nejvíce, např. takto: 1. místo: vysněná škola, na kterou chci nejvíce, 2. místo: škola, kam také chci (např. ne už tolik žádaná, jako první volba), 3. místo: záchranná, ale stále schůdná varianta (někdo zvolí učební obor). Priorita škol nepůjde po podání přihlášky měnit. Jak vybrat 3 školy do přihlášky?

Kritérium prospěchu volitelné

Ředitelé SŠ musí do 31. ledna 2024 zveřejnit kritéria pro přijímání. Prospěch se již nebude uvádět do přihlášky a je volitelným kritériem, které může ředitel SŠ stanovit nad rámec státních jednotných přijímaček v rámci školní části přijímací zkoušky.

Obyčejné kopie příloh k přihlášce

Známky na vysvědčení i případné potvrzení od lékaře se nově dokládají formou přílohy. Nepotvrzují se na přihlášce, jako tomu bylo dříve. Do elektronického systému nahrajete skeny nebo fotografie příloh ke škole, která je požaduje. Vždy si ale ponechte originál každé přílohy pro případ, že by si ho SŠ vyžádala. POZOR: Na potvrzení od lékaře musí vždy být uveden správný kód oboru/oborů vzdělání! Přílohy se dokládají ke každé přihlášce zvlášť (skeny/fotky do systému, kopie fyzicky).

2 pokusy na přijímačky pro každého

I v případě, že podáváte přihlášku pouze na 1 maturitní obor, budete psát přijímačky 2x na škole z přihlášky. Všichni uchazeči budou mít na CERMAT testy dva pokusy. Tedy i pokud podáte 3 přihlášky na maturitní obory, píšete přijímačky 2x (v řádných nebo náhradních termínech).

změny v přijímacím řízení
změny v přijímacím řízení

Místo konání přijímaček určí CERMAT

Přijímačky budete psát na jedné ze škol na přihlášce. Na jaké, to vám určí CERMAT. Dozvíte se to z pozvánky, kterou obdržíte nejpozději 14 dní před datem konání zkoušky. S ničím to nesouvisí a je možné, že to bude např. první a druhá škola, nebo dvakrát škola třetí. CERMAT to bude dělat tak, aby se zátěž uchazečů rozptýlila rovnoměrně, případně aby ti, kteří musí dojet z dálky, šli tam, kde to mají nejblíž. Záležet bude také na tom, zda současně s JPZ budete ve stejný den na škole psát i školní část přijímací zkoušky, pak budete pravděpodobně přiřazeni na tu to školu.

Přiřazování na SŠ dle nového algoritmu

Elektronický systém dle tohoto algoritmu rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority, kapacity oboru a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole. Uchazeč bude umístěn na první školu ze svého pořadí na přihlášce, kde jste se umístil tzv. „nad čarou“. Nestane se tedy, že jednoho žáka přijmou na více škol najednou, jako tomu bylo dříve.

💡 Zajímá vás, jaký je algoritmus CERMATu pro přiřazování žáků na střední školy? Podívejte se sem a na video, kde je vše vysvětleno.

Pozdější vyhlášení výsledků

Výsledky o přijetí/nepřijetí školy zveřejní 15. května 2024. Nově to bude až po náhradním termínu přijímacích zkoušek. Uvidíte své výsledky pod přiděleným registračním číslem buď v elektronickém systému, anebo ve škole na veřejně přístupném místě (dveře školy, úřední deska, apod.).

Jednodušší pozkoušková administrativa

Odvolání proti nepřijetí na střední školu z kapacitních důvodů ztrácí smysl a po výsledcích se žák již nebude moci rozhodnout pro jinou školu z přihlášky. Odpadají také zápisové lístky. Existuje možnost vzdát práva na přijetí na škole, kam jste přijati, ale ztratíte tím celé 1. kolo a budete se muset na volná místa hlásit ve 2. nebo dalších kolech. Nebude to tedy tak, že se přesunete na další školu z přihlášky.

Druhé kolo přijímacího řízení stejné jako první

Druhé kolo nebude probíhat souběžně s prvním, jako doposud, ale až po jeho ukončení, a to od 20. května 2024. Bude také centrálně řízené. Přihlášky do 2. kola přijímacího řízení se budou dle informací z DIPSY podávat od 21. do 24. května úplně stejně, jako v kole prvním (až 3 přihlášky, prioritizace škol). Nově i ve 2. kole mají školy povinnost přihlížet výsledkům JPZ, proto se do 2. kola může hlásit pouze uchazeč, který v 1. kole psal JPZ (tedy hlásil se na maturitní obor). Pokud jste se v 1. kole nehlásili na maturitní obor a nepsali JPZ, nemůžete podat přihlášky do 2. kola! Výsledky 2. kola se dozvíte 21. června 2024.

Od třetího kola (včetně) dále bude přijímací řízení v gesci SŠ, jako doposud. V případě přijetí ve 3. a dalších kolech oznámíte svůj úmysl na školu nastoupit jakýmkoli písemným záznamem.

2. Termín podání přihlášek na střední školu 2024 (2023/24)

2.1. Kdy se podávají přihlášky na střední školu 2024?

Do kdy podat přihlášky na střední školy? Letos je termín pro podání přihlášek dříve než v minulosti, a to od 1. do 20. února 2024 (termín prodloužen do 21. února).

Termín pro podání přihlášek na SŠ v 1. kole 2023/24

 • od 1. do 20. února 2024 – podání přihlášek na SŠ do prvního kola přijímacího řízení do oborů vzdělání bez talentové zkoušky (termín prodloužen do 21. února)

2.2. Podání přihlášky na SŠ (střední školu) 2024 – jak na to krok za krokem

Na výběr je nově ze 3 možností podání přihlášky. Vždy budete muset zvolit pouze jeden ze způsobů. Nejvýhodnější je podat přihlášku online plně elektronicky v systému DIPSY = Digitální přihlašovací systém.

a) ELEKTRONICKY

b) VÝPISEM ZE SYSTÉMU

 • v online systému vyplníte přihlášku, tu vytisknete, podepíšete a podáte v papírové formě na všechny školy
 • přílohy nahrajete do systému

c) NA PAPÍROVÉM TISKOPISU

 • pomocí nového tiskopisu přihlášky a papírových příloh, jako v předchozích letech
 • nedoporučujeme: příliš papírů a administrativní zátěže pro vás i školy

a) Přihláška na SŠ plně elektronicky online

Novým elektronickým podáním přihlášky na SŠ online z domova ušetříte peníze za tisk a poštovné. Ulehčíte práci jak sobě, tak středním školám. Online přihlášku podáte jednoduše za pár minut v těchto pěti krocích:

 1. Přihlásíte se do systému DIPSY a vyberete své dítě (systém je napojen na registr obyvatel a bude přístupný od 15. ledna).
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mailové potvrzení, že jste přihlášky podali. Přihlášky musíte podat do 20. února.

👍 Výhody online podání přihlášky

 • nic nevyplňujete: výběr žáka i školy přímo v systému
 • informace v systému na jednom místě: o škole, podmínkách přijetí i počtu přihlášených letos i v minulosti
 • přílohy v kopiích: nahrajete jednoduše do systému jako fotky či skeny
 • pozvánka k přijímačkám elektronicky: i další komunikace se školou přes systém
 • hned uvidíte výsledky: přehled výsledků přijímaček v systému
elektronická přihláška

b) Přihláška na SŠ: Výpis ze systému

I když nemáte e-identitu, můžete vyplnit přihlášku online. Zabere vám to ale podstatně více času, než s elektronickou identitou, a navíc budete muset přihlášky do škol doručit. Jak na přihlášku na SŠ pomocí výpisu?

 1. Do systému DIPSY se dostanete bez přihlášení a vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 2. Vyberete 3 obory bez talentové zkoušky, kam se chcete hlásit (kompletní info o oborech je v systému).
 3. Obory vyberete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 4. Nahrajete přílohy jako fotky nebo skeny. V systému uvidíte, jaké přílohy škola pro daný obor požaduje.
 5. Potvrdíte odeslání přihlášek a přijde vám e-mail s vyplněnou přihláškou (výpisem).
 6. Výpis přihlášky z e-mailu vytisknete tolikrát, na kolik škol se hlásíte, a každý podepíšete.
 7. Papírový výpis přihlášky (bez příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

👎 Nevýhody podání výpisem ze systému

 • vyplňování údajů o sobě i dítěti v systému: nenačtou se údaje z registru obyvatel 
 • ztrácíte čas: musíte doručit papírový výpis přihlášky do každé školy
 • další papírování: pozvánku k přijímačkám dostanete doporučeným dopisem
 • neuvidíte výsledky přijímaček v systému 

👍 Výhody podání výpisem ze systému

 • informace v systému na jednom místě: o škole, podmínkách přijetí i počtu přihlášených letos i v minulosti
 • přílohy v kopiích: nahrajete jednoduše do systému jako fotky či skeny

c) Přihláška na SŠ: papírový tiskopis vč. příloh

I nadále zůstává možnost podání přihlášky na papírovém tiskopisu. Avšak oproti elektronickému online podání vám podání listinné přihlášky zabere nepoměrně více času a bude vás stát více peněz.

📝 Vzor přihlášky na střední školy: papírový tiskopis pro obory bez talentové zkoušky najdete zde. 📝

Jak na podání přihlášky postaru na papírovém tiskopisu?

 1. Vytisknete si papírový tiskopis přihlášky tolikrát, na kolik škol se hlásíte.
 2. Do papírového tiskopisu vyplníte všechny údaje o sobě a svém dítěti.
 3. Dohledáte údaje o školách a oborech a vyplníte je do tiskopisu (přesný název, adresa, kód a název oboru).
 4. Obory vyplňujete v pořadí dle priority (1. místo obor, kam se chcete dostat nejvíce).
 5. Vyplníte identicky (tzn. stejné pořadí škol dle priority) tolik tiskopisů, na kolik škol se hlásíte.
 6. Ke každé přihlášce přiložíte všechny přílohy v listinné podobě (dle podmínek školy).
 7. Tiskopis přihlášky (vč. příloh) doručíte do každé školy (poštou, osobně, datovou schránkou).

👎 Nevýhody podání papírové přihlášky vč. příloh

 • vyplňování údajů o sobě a dítěti
 • dohledávání a vyplňování údajů o školách a oborech: přesný název, adresa, kód a název oboru
 • přílohy v listinné podobě: ke každé přihlášce do každé školy
 • ztrácíte čas: musíte doručit papírový tiskopis přihlášky vč. příloh do každé školy
 • další papírování: pozvánku k přijímačkám dostanete doporučeným dopisem
 • neuvidíte výsledky přijímaček v systému 

👍 Výhody podání papírové přihlášky

 • offline podání: bez počítače a mobilního telefonu

3. Přijímací zkoušky 2024 termín: kdy a kde se píšou přijímačky 2024

Jak řádné, tak náhradní termíny jsou v roce 2024 v dubnu. V první řádný termín navíc žáci budou psát přijímací zkoušky v pátek a v pondělí a nikoliv dva po sobě jdoucí dny.

📅 Kdy se píšou přijímačky 2024? 📅

1. řádný termín přijímaček 2024

 • pátek 12. dubna 2024 – první řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

2. řádný termín přijímaček 2024

 • pondělí 15. dubna 2024 – druhý řádný termín jednotných (státních) přijímacích zkoušek

Náhradní termíny přijímaček 2024

 • pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024

🏫 Kde se píšou přijímačky 2024?🏫

Jednotné přijímačky budete psát na jedné ze škol na přihlášce. Místo vám určí CERMAT a zašle vám ho škola v pozvánce (nejpozději 14 dní před termínem přijímaček). Zohledňovat bude zátěže pro školy a bydliště uchazečů. Může se stát, že budete konat přijímačky i 2x ve stejné škole. Školní části přijímaček budete psát na školách, které je vypisují.

4. Počet přihlášek na střední školu 2024

Počet přihlášek se proti minulosti o 1 navýšil a deváťáci budou moci nově podávat až 3 přihlášky na 3 střední školy/obory vzdělání. V rámci 3 přihlášek si zvolí maturitní nebo výuční obory, které seřadí dle priority (na 1. místo škola/obor, kam chci nejvíce).

upozornění, důležité informace

💡 Podívejte se na počet přihlášených do vámi vybraných oborů 2024! – kapacity, počty přihlášek a odhad počtu nepřijatých uchazečů ZDE 💡

V tomto článku najdete zpracovaná data o přihláškách a návod, jak zjistit počet přihlášek na své obory včetně priorit.

Info o počtech přihlášek 2024 zde

novinky v jednotných přijímacích zkouškách
novinky v jednotných přijímacích zkouškách

5. Minimální počet bodů u přijímacích zkoušek 2024

U přijímacích zkoušek není stanovena minimální bodová hranice pro přijetí (ani centrální hranice bodového skóre pro přijetí). Žáci mají stále 2 pokusy na CERMAT testy (testy z ČJ a M) – lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny 3 SŠ v přihlášce. Z každého testu můžete získat maximálně 50 bodů. Začínáte na 0 bodech a řešením testů postupně body získáváte. U jednotných přijímaček rozhoduje zejména to, kolik žáků napíše test lépe, než vy.

5.1. Jaký byl průměrný počet bodů u přijímaček 2023

U přijímaček v roce 2023 měli uchazeči o 4leté obory v průměru 28 bodů z českého jazyka (správně vyřešili v průměru 55,6 % testu z češtiny) a průměrně 20 bodů z matematiky  (správně vyřešili a 39,9 % testu z matematiky). Proti roku 2022 byl jejich průměr v češtině o 0,1 procentního bodu horší a v matematice o 5,6 procentního bodu horší.

Do 4letých oborů (bez nástaveb a vč. uchazečů z Ukrajiny) se k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) v roce 2023 přihlásilo celkem 82,4 tis. uchazečů. Více o počtech uchazečů na SŠ i bodových ziscích z přijímaček zjistíte tady.

(Zdroj: CERMAT)

6. Přihlášky na umělecké školy

V letošním školní roce 2023/24 se přihlášky na střední školy s talentovou zkouškou podávaly do 30. listopadu 2023 dle původních pravidel, tedy na modrém papírovém formuláři. Mohli jste podat až 2 přihlášky do uměleckých oborů (s kódem oboru začínajícím 82) nebo na gymnázia se sportovní přípravou.

📝 Vzor přihlášky na střední školy: papírový tiskopis pro obory s talentovou zkouškou najdete zde. 📝

Pokud jste podali přihlášky do oborů s talentovou zkouškou a budete v únoru podávat další až 3 přihlášky do oborů bez talentové zkoušky, doplníte do pořadí dle priority i obory vzdělání s talentovou zkouškou. Seřadíte tedy dle priority 5 škol.

7. Přihlášky na střední školy vzor

📝 Vzor přihlášky na střední školy: papírový tiskopis pro obory bez talentové zkoušky najdete zde. 📝

Najdete zde

8. Změny v přijímacím řízení 2024: nejčastější dotazy

Máte další dotazy ke změnám v přijímacím řízení na střední školy 2024? Odpovědi na ty nejčastější jsme pro vás sepsali níže. Pokud nenajdete požadovanou odpověď, neváhejte nás kontaktovat!

Přihláška na střední školu a JPZ

Co je to jednotná přijímací zkouška?

Jednotná přijímací zkouška, zkráceně JPZ, je povinná přijímací zkouška z dílny organizace CERMAT. JPZ musí absolvovat každý deváťák, který se po základní škole dále hlásí na maturitní obor bez talentové zkoušky na střední škole (JPZ píší i uchazeči o gymnázium se sportovní přípravou). Jednotná zkouška se skládá ze 2 testů: z českého jazyka a literatury a matematiky. JPZ je povinnou součástí přijímání v 1. kole přijímacího řízení. V celkovém hodnocení přijímaček (tedy JPZ + případná školní část přijímaček) musí mít JPZ váhu minimálně 60 %. Nově k výsledkům JPZ musí střední školy přihlížet i ve 2. kole přijímacího řízení. Na JPZ mají žáci 2 pokusy a počítá se vždy lepší výsledek, který se komunikuje všem školám z přihlášky.

Mohu podat přihlášku jen do 1 maturitního oboru?

Ano, to je možné. JPZ budete i tak psát celkem 2x v této škole. Máte tedy stále 2 pokusy a započítá se lepší výsledek z každého testu bez ohledu na pokus, kdy jste ho dosáhli. Dále máte možnost úplně stejně podat další 2 přihlášky do oborů nematuritních a všechny přihlášky seřadíte dle priority.

Jak je to s přihláškami do nematuritních oborů?

Na každou střední školu do prvního ročníku, ať už maturitního nebo nematuritního oboru, se musíte hlásit stejným způsobem. Máte možnost v součtu podat 3 přihlášky do maturitních i nematuritních oborů (+ 2 do oborů s talentovou zkouškou).

Když jsem v 1. kole nepsal ani jednou JPZ, mohu se hlásit ve 2. kole do maturitního oboru?

Bohužel ne. Ve 2. kole se přihlíží k výsledkům JPZ z kola prvního. Pro přihlášení ve 2. kole do maturitního oboru se uchazeč musí do maturitního oboru hlásit i v 1. kole a vykonat JPZ. Pokud to tak není, musí žák počkat s přihláškou do maturitního oboru až do 3. nebo dalších kol.

Mohu na každý papírový tiskopis přihlášky napsat jiné pořadí škol?

To nelze. Pořadí škol musí být v papírových přihláškách stejné a školy musí být seřazené dle priority (na 1. místě obor, kam se chci dostat nejvíce).

Když podám přihlášku elektronicky v systému, musím ji ještě zasílat na papírovém tiskopisu?

Nikoliv. Přihlášku stačí podat pouze elektronicky. Je to nejrychlejší a nejjednodušší způsob.

Odvolání na střední školu

Mohu podat odvolání proti nepřijetí na střední školu?

Systém podle algoritmu rozřadí většinu uchazečů na školy dle priority, kapacity oborů a výsledku JPZ (+ dalších školních kritérií) automaticky již v 1. kole. Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů proto již nedává smysl. Pokud vzniknou na škole volná místa, budou se obsazovat až v dalších kolech přijímacího řízení. Je možné podávat odvolání např. z důvodu chyby v přijímacím řízení nebo při narušení průběhu JPZ.

Jak to bude se zápisovými lístky?

Zápisové lístky se ruší a nahrazuje je volba pořadí škol dle priority již v přihlášce. Od 3. kola dále se přijetí potvrzuje jakýmkoli písemným záznamem.

Výsledky a přijetí na střední školu

Kdy se dozvím jestli mě vzali na střední školu?

Výsledky budou zveřejněné 15. května 2024 na veřejně přístupném místě ve škole (dveře školy, úřední deska, apod.) nebo elektronickém systému (stejném, kde se podává přihláška) pod registračním číslem.

Jak zjistím registrační číslo, pod kterým budou zveřejněny mé výsledky?

Pokud podáte přihlášky plně elektronicky v systému DIPSY, obdržíte registrační číslo v e-mailovém potvrzení o přijetí přihlášky. Při přihlášení výpisem ze systému DIPSY budete mít registrační číslo na výpisu přihlášky v e-mailu s výpisem k vytisknutí. Pokud se hlásíte na SŠ postaru na papírovém tiskopisu, obdržíte registrační číslo v doporučeném dopise s pozvánkou k JPZ.

Pokud se hlásíte jen do nematuritních oborů, zašle vám registrační číslo doporučeným dopisem ředitel školy na 1. místě v přihlášce.

Co když mě přijmou na první školu z přihlášky, ale já chci jít na druhou?

Algoritmus CERMATu vás dle dosažených výsledků přiřadí na školu dle priority, na kterou dostačují vaše výsledky. Poté už není možné školu změnit. Jedinou možností je vzdát se přijetí. Neznamená to ale, že budete přijati na jinou školu v přihlášce. Ztratíte tím 1. kolo přijímacího řízení a musíte se přihlásit do dalšího kola.

Bude možnost po výsledcích nahlížet do spisu?

Ano, pro 1. kolo přijímacího řízení to bude ve dnech 10., 13. a 14. května 2024. Ve 2. kole pak 18., 19. a 20. června 2024.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

změny v přijímacím řízení
změny v přijímacím řízení

Zdroje a další užitečné odkazy:Zpracovávám objednávku