Jsem přijat/a na obě školy

🥳 Gratulujeme k úžasnému úspěchu!

Úkolníček:

  1. ROZHODNĚTE SE PRO JEDNU ZE DVOU ŠKOL
  2. PODEJTE NA NI ZÁPISOVÝ LÍSTEK (do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků)
2. kolo přijímacího řízení na střední školy

PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU

Co je to zápisový lístek a kde ho vezmu?

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek vám měla do 15. března 2023 vydat vaše základní škola.

Tím, že na školu, kam jste byli po jednotných CERMAT přijímačkách přijati, podáte zápisový lístek, potvrzujete, že máte zájem na ni v září nastoupit ke studiu.

Jaká je lhůta pro odevzdání zápisového lístku?

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 2 následující pracovní dny od obdržení výsledků z CERMATu. Seznam přijatých uchazečů ale může být vyhlášen buď v pátek 28. 4., v úterý 2. 5. nebo až ve středu 3. 5. 

Vycházíme z toho, že CERMAT předá výsledky SŠ 28. dubna, což je nejzazší datum poskytnutí. Zatím tomu vždy bylo právě 28. dubna, ne dříve, a proto počítáme s tímto datem, od kterého se další lhůty odvíjejí.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak v roce 2023 může být 15. 5., 16. 5. nebo 17. 5. 2023, každá ze dvou škol ji tedy můžemít jinou. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve

Jak vyplnit zápisový lístek?

Zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete se – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).

Zápisový lístek jsem ztratil, co mám dělat?

V případě, že jste zápisový lístek ztratili, můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku (žádost lze buď rovnou adresovat krajskému úřadu či záležitost řešit přes svoji ZŠ). Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že jste původní zápisový lístek neuplatnili ani neuplatníte ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky), tudíž tuto žádost podepisuje rodič i žák. 

Nejčastější otázky o zápisovém lístku

Je na zápisovém lístku místo na zrušení zápisu?

Zápisový lístek slouží k tomu, abyste ho odevzdali na tu střední školu, na kterou se hlásíte, jste na ni přijati a chcete na ni nastoupit ke studiu. Je to tiskopis s vodoznakem, který vám vydá vaše základní škola (v roce 2023 nejpozději do 15. 3.). Každý uchazeč obdrží jeden zápisový lístek. 

Zápisový lístek pojme 2 školy a umožňuje 1x zrušit zápis na jedné střední škole a podat jej na druhou školu, např. na tu, kam vám vyšlo odvolání. V případě, kdy jste přijati na 1 ze 2 škol v prvním kole přijímaček a na druhou školu podáváte odvolání, podejte současně do 10 pracovních dnů zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste. Když vám odvolání vyjde, budete moci zápisový lístek vzít zpět a podat ho na té škole, kde vám vyšlo odvolání.

Jak probíhá zpětvzetí zápisového lístku?

Zpětvzetí zápisového lístku je snadné a běžné. Vyrazte na onu školu, kam jste zápisový lístek podali, a lístek si vyžádejte zpátky. Jako potvrzení musíte ukázat rozhodnutí o přijetí na druhou školu, resp. rozhodnutí o vyhovění odvolání. V ten moment je první škola povinna vám váš zápisový lístek vrátit. Do kolonky v prvním rámečku se vyplní „zápis zrušen“, podepsat se musí zákonný zástupce i uchazeč, a proto vyrazte do školy společně a vezměte s sebou rozhodnutí o vyhovění odvolání ze druhé školy. 

Poté vyplňte název školy a kód oboru v druhém rámečku a vydejte se na tu školu, kde vám vyšlo odvolání a zápisový lístek podejte. Lhůta pro zpětvzetí a znovu podání zápisového lístku je opět 10 pracovních dnů ode dne oznámení/doručení rozhodnutí o přijetí (= škola vyhověla odvolání). Opět na nic nečekejte a vyřiďte papírování co nejdříve.

Zpětvzetí zápisového lístku a podání zápisového lístku na druhou školu využijete v případech kdy:

  • jste přijati na školu na základě odvolání;
  • jste ZL podali na obor vzdělání s talentovou zkouškou nebo na konzervatoř, a následně jste byli přijati do oboru vzdělání bez talentové zkoušky;
  • jste v prvním kole přijímacího řízení přijati ke vzdělávání na střední škole až po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu (v květnu).

Jak je to se zpětvzetím zápisového lístku na oborech s talentovými zkouškami?

Můžete vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo do konzervatoří, pokud jste byli následně přijati do oboru vzdělání bez talentové zkoušky, popř. pokud jste byli přijati na školu na základě odvolání. Vydejte se na konzervatoř, kde máte podaný zápisový lístek, ukažte jim rozhodnutí o přijetí a zápisový lístek vám vydají zpět.


Potřebujete další informace?

Právě jste dočetli sekci o tom, co dělat při přijetí na obě školy. Potřebujete další informace? Klikněte v rozcestníku na jednu z dalších sekcí.


Co budete potřebovat?

1. Praktická brožura s dobrými radami

Stáhnout brožuru

2. Vzor odvolání (ke stažení zdarma)

Stáhnout vzor odvolání

3. Grafické schéma aneb co dělat v dané situaci

Stáhnout schémaZpracovávám objednávku

👉 Do ostré zkoušky zbývá: dní, hodin, minut a sekund. Ještě to stíháte. Ještě stihnete projít i všechny typové úlohy. Připravujte se s námi každý víkend. Každý týden nové testy.

Začít s přípravou
Zavřít