Druhé kolo přijímacího řízení: volná místa na středních školách

💡 2. KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK 2024  💡

Aktuální informace ke druhému kolu přijímaček 2024 najdete na této stránce.

Zobrazit druhé kolo přijímacích zkoušek 2024

Hledáte volná místa na SŠ v druhém kole přijímaček? Pak jste tu správně! 🙌

Čeká vás druhé kolo přijímacích zkoušek? Nebojte se, dobře to dopadne. V první řadě nejprve podejte odvolání na obě školy, kam vás nevzali. Zároveň se rovnou začněte dívat po školách, které vypsaly druhá kola přijímacího řízení a přihlaste se na ně.

TO DÁŠ! DOPORUČENÍ:  Podejte odvolání na obě školy, kam jste nebyli přijati (do 3 prac. dnů po doručení rozhodnutí o nepřijetí).

1. VOLNÁ MÍSTA STŘEDNÍ ŠKOLA: DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Již během čekání na vyrozumění odvolání buďte aktivní a hledejte volná místa na školách ve 2. kole přijímacího řízeníŠkoly mají povinnost volné kapacity oborů hlásit kraji, kraje své tabulky denně aktualizují a spravují! Stačí se tedy pravidelně (např. 2x denně) dívat na krajské souhrny volných kapacit viz náš přehled níže. Případná volná místa u nás ve škole (Praha 4) najdete zde.

Nemá smysl na konkrétní školy volat a psát, pokud 2. kolo vypisují, kraji to musí nahlásit! Nicméně neočekávejte, že školy, které mají přetlak zájemců a mnoho uchazečů pod čarou, budou 2. kolo přijímacího řízení vypisovat.

Kde najdu přehledy o volných místech středních škol?

Přehledy o volných místech středních škol najdete na webových stránkách krajských úřadů, zpravidla v sekci odboru školstvíodkazy najdete výše. Krajské stránky jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Jednotlivé střední školy tuto informaci též pravděpodobně zveřejní i na svých webových stránkách. Případná volná místa u nás ve škole (Praha 4) najdete zde

Jak často se zveřejňují volná místa?

Krajské úřady zveřejňují místa postupně a denně je aktualizují podle toho, jak jim je školy dodávají. Určitě se tedy na stránky dívejte opakovaně a začněte ihned poté, co jste se dozvěděli o nepřijetí. Nemá smysl na jednotlivé školy nebo na krajský úřad telefonovat.

2. kolo přijímacího řízení na SŠ - gymnázium

Podle čeho můžu v přehledech hledat školy?

V přehledech najdete střední školy podle zřizovatele, tedy státní (krajské), či soukromé (jiný zřizovatel), s počty volných míst do jednotlivých oborů. Doporučujeme se doma s předstihem pobavit o možnosti soukromé školy a odsouhlasit si případný rozpočet. To vám opět urychlí proces podávání přihlášek! Na některých soukromých školách školné s postupujícím studiem roste, a tedy vyšší ročníky jsou dražší než první ročník, spočítejte si tedy náklad na celou dobu studia. 

Kolik je zhruba míst ve 2. kole přijímacího řízení?

Míst ve 2. kole přijímacího řízení bývá omezené množství. Např. v loňském roce bylo v Praze ve 2. kole vypsáno 598 maturitních míst na státních SŠ a 220 míst v soukromých SŠ, jedná se o obory zakončené maturitní zkouškou a ve formě denního studia.

2. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMAČEK: PŘIHLÁŠKA

Počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen a často jde u volných míst také o rychlost podání přihlášky, s čímž souvisí to úplně nejdůležitější buďte připraveni a mějte od své ZŠ předem připravené tiskopisy přihlášek s potvrzeným prospěchem k podání. 

O kolik přihlášek můžu ZŠ požádat?

Nebojte se vaši ZŠ předem požádat o vystavení např. 5 ks připravených přihlášek (s potvrzeným prospěchem) pro případ, že by přijetí v prvním kole nevyšlo. Urychlíte tím celý proces, a jelikož některé školy mají opravdu kratičkou lhůtu na podání přihlášky, včasným podáním též zvyšujete své šance na přijetí!

Je nějaká alternativa doložení prospěchu?

Alternativou doložení prospěchu k vyplněné přihlášce jsou úředně ověřené kopie vysvědčení z 8. třídy a z pololetí 9. třídy, které je ale nutné ke každé přihlášce přiložit (vysvědčení si můžete nechat ověřit na Czech Pointu na většině poboček České pošty, ceník za ověření vysvědčení najdete zde). Pozor: k přihlášce nelze přiložit obyčejné fotokopie nebo kopie úředně ověřených kopií vysvědčení. Doporučujeme tedy požádat vaši ZŠ o vystavení více kusů přihlášek s potvrzeným prospěchem – věřte, že přijdou vhod!

❗Pozor: do přihlášky ve 2. kole se píše jen jedna škola a jeden obor. 

  • Jedná se o stejný růžový tiskopis přihlášky jako v 1. kole.
  • Ve druhém kole, případně dalších, již není počet přihlášek omezen, můžete tedy podat více přihlášek najednou.
  • Ve 2. kole přijímacího řízení poté jen do přihlášky vyplňujete jen jednu školu (ne dvě), nezapomeňte na lékařské razítko, je-li požadován). 

3. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK: OBSAH PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY?

Ve druhém a dalších kolech přijímacího řízení na SŠ se již nekonají jednotné CERMAT přijímací zkoušky a přijímací podmínky a kritéria ve 2. kole jsou v gesci ředitele školy. Přihlíží se nejčastěji k prospěchu a roli hraje také rychlost podání přihlášky. K výsledkům z CERMAT testů se většinou nepřihlíží.  

Rozdíl mezi podmínkami a kritérii

Pojďme si rozdíl mezi podmínkami a kritérii ve 2. kole ukázat na dvou nejčastějších příkladech:

  1. Škola A stanoví podmínky přijetí tak, že uchazeč musí mít průměr do 1,3 a nesmí mít sníženou známku z chování. Kritériem pro sestavení pořadí uchazečů je pak pořadí obdržených přihlášek.
    • = Jinými slovy má přednost uchazeč s průměrem 1,3, který podal přihlášku v pondělí oproti uchazeči s průměrem 1,0, který podal přihlášku ve středu.
  2. Škola B stanoví podmínky přijetí tak, že uchazeč musí mít průměr do 1,3 a nesmí mít sníženou známku z chování. Kritériem pro sestavení pořadí uchazečů je pak průměr známek, pomocným kritériem pro případ shody uchazečů je pak pořadí obdržených přihlášek.
    • = Jinými slovy škola po uplynutí lhůty všechny přihlášky projde a seřadí uchazeče dle průměru. Uchazeč, který má průměr 1,0 a podal přihlášku ve středu, má přednost před uchazečem s průměrem 1,3, který podal přihlášku v pondělí. Ale protože škola nemá už další místa, jako posledního přijme uchazeče s průměrem 1,0, který se přihlásil ve čtvrtek, oproti uchazeči, který má též průměr 1,0, ale přihlásil se až v pátek. Uchazeč, který podal přihlášku, ačkoliv měl v pololetí dvojku z chování, je automaticky nepřijat, jelikož nesplnil podmínky přijetí.

Pokud je ve 2. kole stanovena školní část přijímací zkoušky (např. test všeobecných studijních předpokladů), škola vyhlašuje jen jeden termín. V případě, že by se termíny školní zkoušky na školách překrývaly, nemáte bohužel právo žádat o náhradní termín. Hlídejte si, aby se vám termíny nepřekrývaly, podání přihlášek a koordinace případných přijímaček ve 2. kole je zcela ve vaší režii. Také si pohlídejte termín uzávěrky přihlášek ve 2. kole.

Jak se liší pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení?

Je důležité si uvědomit, že pravidla pro 2. kolo se mohou lišit v závislosti na konkrétní škole, takže je vždy dobré si ověřit podrobnosti u školy, na kterou žádáte o přijetí. Vždy si ověřte podmínky i kritéria přijetí pro konkrétní školu a obor, hlídejte si termín uzávěrky přihlášek ve 2. kole (lhůta pro podání přihlášky může být i velmi krátká) a přihlášky podávejte co nejrychleji!

Ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení jsou uchazečům zasílána rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí, budete tedy v každém případě vyrozuměni. Pokud jste ve 2. kole na střední školu přijati, musíte svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí o přijetí. 

Ve 2. kole přijímacího řízení zvažte také kombinované nebo dálkové studium či výuční obor. Variantou je také soukromá střední škola, kde vznikají výdaje se školným, čili je třeba vzít v úvahu zatížení rodinného rozpočtu.

4. DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ (PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK): PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU VE DRUHÉM KOLE 

Jste přijati na střední školu ve 2. kole přijímacího řízení? Skvělé! Nyní máte 10 pracovních dní na podání zápisového lístku.

Co je to zápisový lístek a kde ho vezmu?

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek vám měla do 15. března 2023 vydat vaše základní škola.

Tím, že na školu, kam jste byli po jednotných CERMAT přijímačkách přijati, podáte zápisový lístek, potvrzujete, že máte zájem na ni v září nastoupit ke studiu.

Jaká je lhůta pro odevzdání zápisového lístku?

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 2 následující pracovní dny od obdržení výsledků z CERMATu. Seznam přijatých uchazečů tak může být vyhlášen buď v pátek 28. 4., v úterý 2. 5. nebo až ve středu 3. 5. 

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak v roce 2023 může být 15. 5., 16. 5. nebo 17. 5. 2023. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve

Jak vyplnit zápisový lístek?

Zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).

Zde najdete vzor zápisového lístku 2023 a návod na vyplnění ke stažení.

Zápisový lístek jsem ztratil, co mám dělat?

V případě, že jste zápisový lístek ztratili, můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku (na své základní škole). Součástí této žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že jste původní zápisový lístek neuplatnili ani neuplatníte ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky), tudíž tuto žádost podepisuje rodič i žák. 

❗Co když to ve 2. kole nevyjde?


Potřebujete další informace?

Právě jste dočetli sekci o 2. kole přijímacích zkoušek na střední školy. Potřebujete další informace? Klikněte v rozcestníku na jednu z dalších sekcí.


Co budete potřebovat?

1. Praktická brožura s dobrými radami

Stáhnout brožuru

2. Vzor odvolání (ke stažení zdarma)

Stáhnout vzor odvolání

3. Grafické schéma aneb co dělat v dané situaci

Stáhnout schémaZpracovávám objednávku