Nepřijat na střední školu? Jak na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Datum vytvoření: 02. 05. 2021
Poslední aktualizace: 13. 01. 2023
Doba čtení: 5 minut

Přehledný návod, jak se odvolat v případě rozhodnutí o nepřijetí v rámci přijímacího řízení na SŠ. Naleznete zde i vzor odvolání u přijímacích zkoušek ke stažení.

Syn a matka připravují odvolání

Scénář 1: Jsem přijat/a na jednu školu, na druhou ne

  1. Podání odvolání
  2. Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ
  3. Podání zápisového lístku

🥳 Gratulujeme, zvládli jste přijímací testy a tím pádem i přijímací zkoušky alespoň na jednu školu! Tato situace je trošku komplikovanější, pozorně si proto následující text přečtěte, abyste znali své možnosti.

Tato situace je trošku komplikovanější, pozorně si proto následující text přečtěte, abyste znali své možnosti. Pokud ona škola, na kterou jste přijati, je ta, na kterou chcete jít, je to snadné a stačí na ni podat zápisový lístek. Pokud však máte zájem o tu školu, kam přijati nejste, máte možnost podat odvolání.

❗POZOR: Co je ale velmi důležité – pokud podáváte odvolání na školu, kam přijati nejste, musíte současně do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste. Proč? Musíte si pojistit tu školu, kterou již máte jistou a která vám 10 dnů garantuje nárok na místo, poté bude nabídnuto jinému uchazeči „pod čarou“. V případě, že by vám tedy odvolání na druhou školu nevyšlo, přišli byste i o místo na první škole, kam jste přijati byli. Když vám odvolání vyjde, budete moci zápisový lístek z první školy vzít zpět a podat ho na té škole, kde vám vyšlo odvolání.

PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo. Odvolání podáváte řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Není žádné dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat a od kterého již ne. Za odvolání nic nedáte, určitě to proto zkuste.

Odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste přijati, vám nebude nijak zasíláno. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno poštou, nebo do datové schránky. Od momentu doručení se počítá ona třídenní lhůta pro podání. Tady opět doporučujeme na nic nečekat a již v momentě, kdy ze zveřejněných výsledků víte, že přijati nejste, odvolání podat.

Odvolání musí být písemné a podané buď osobně, poštou nebo do datové schránky. Vřele doporučujeme podání buď osobně nebo do datové schránky školy. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí.

ℹ️ VZOR ODVOLÁNÍ PROTI ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ NA SŠ

Zde najdete vzor odvolání, který jsme pro Vás připravili. Nebuďte překvapení, není třeba košatě vypisovat důvody pro podání odvolání, jedná se o formální krok. Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

Postup pro vyhovění odvolání je pak takový, že škola nejdříve počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou). Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat. Samozřejmě záleží na „hloubce“ umístění pod čarou (druhý pod čarou má přednost před patnáctým pod čarou).

S tím souvisí fakt, že odvolání podat musíte, jinak s vámi škola jako s náhradníkem počítat nebude (pokud tedy první pod čarou odvolání nepodá a druhý pod čarou ano, druhý pod čarou bude vyrozuměn o přijetí, s prvním pod čarou nebude nikdo komunikovat).

Buďte trpěliví, vyrozumění o odvolání trvá, takže neztrácejte naději.

Odvolání vám vyšlo? Super! Nyní musíte vzít zpátky zápisový lístek z první školy a podat ho na školu druhou. Zpětvzetí zápisového lístku je snadné. Vyrazte na onu školu, kam jste zápisový lístek podali, a lístek si vyžádejte zpátky. Jako potvrzení musíte ukázat rozhodnutí o přijetí na druhou školu, které dostanete na základě toho, že vám odvolání vyšlo. V ten moment je první škola povinna vám váš zápisový lístek vrátit. Do kolonky v prvním rámečku se vyplní „zápis zrušen“, podepsat se musí zákonný zástupce i uchazeč, a proto vyrazte do školy spolu a nezapomeňte si vzít své rozhodnutí o přijetí na druhou školu.

Poté vyplňte název školy a kód oboru v druhém rámečku a vydejte se na tu školu, kde vám vyšlo odvolání, a zápisový lístek podejte. Lhůta pro zpětvzetí a znovupodání zápisového lístku je opět 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání). Opět na nic nečekejte a vyřiďte papírování co nejdříve.

Odvolání vám nevyšlo? Nedá se nic dělat, stále ale máte první školu, kam jste přijati a kde máte podaný zápisový lístek.

PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (na školu, kam jste se dostali bez odvolání)

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek Vám měla do 15. března 2022 vydat Vaše základní škola.

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 3 pracovní dny od obdržení výsledků z Cermatu. Seznam přijatých uchazečů tak může být vyhlášen buď ve čtvrtek 28. 4., v pátek 29. 4. nebo až v pondělí 2.5. 2022.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak může být 12.5., 13.5. nebo 16.5. 2022. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve.

Co se vyplnění týče, zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).

Scénář 2: Nedostal/a jsem se ani na jednu školu

Pokud jste se nedostali kvůli horšímu výsledku z přijímací zkoušky či kvůli vysoké bodové hranici přijetí na střední školu, nezoufejte a buďte v klidu, všechno dobře dopadne. Jelikož žáci podávali dvě přihlášky, po vyhlášení výsledků je spousta deváťáků, kteří „drží místo“ na dvou školách a spousta těch, na které v důsledku toho místo nezbylo. To vše s podáním zápisových lístků srovná a místa se objeví.

Jelikož ale v tuto chvíli nejste přijati na žádnou ze dvou škol, nemáte kam podávat zápisový lístek.

Co naopak můžete udělat rovnou, jakmile se dozvíte, že jste nebyli přijati, je podat odvolání na obě dvě školy.

Spolu s tím se rovnou začněte dívat po školách, které vypsaly druhá kola přijímacího řízení a přihlaste se na ně. Je dobré rozložit síly do více směrů a aktivně tak využít čekání na výsledky podaných odvolání.

Jak podat odvolání?

PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo. Odvolání podáváte řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal. Není žádné dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat a od kterého již ne. Za odvolání nic nedáte, určitě to proto zkuste. .

Odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste přijati, vám nebude nijak zasíláno. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno poštou, nebo do datové schránky. Od momentu doručení se počítá ona třídenní lhůta pro podání. Tady opět doporučujeme na nic nečekat a již v momentě, kdy ze zveřejněných výsledků víte, že přijati nejste, odvolání podat.

Odvolání musí být písemné a podané buď osobně, poštou nebo do datové schránky. Vřele doporučujeme podání buď osobně nebo do datové schránky školy. Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí.

ℹ️ Vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ

Zde najdete vzor odvolání, který jsme pro Vás připravili. Nebuďte překvapení, není třeba košatě vypisovat důvody pro podání odvolání, jedná se o formální krok. Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

Postup pro vyhovění odvolání je pak takový, že škola nejdříve počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou). Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat. Samozřejmě záleží na „hloubce“ umístění pod čarou (druhý pod čarou má přednost před patnáctým pod čarou).

S tím souvisí fakt, že odvolání podat musíte, jinak s vámi škola jako s náhradníkem počítat nebude (pokud tedy první pod čarou odvolání nepodá a druhý pod čarou ano, druhý pod čarou bude vyrozuměn o přijetí, s prvním pod čarou nebude nikdo komunikovat).

Buďte trpěliví, vyrozumění o odvolání trvá, takže neztrácejte naději.

Odvolání vám vyšlo? Super! Nyní musíte vzít zpátky zápisový lístek a podat ho na vybranou školu. Pokud jste již zápisový lístek podali na školu z 2. kola, zpětvzetí zápisového lístku je snadné. Vyrazte na onu školu, kam jste zápisový lístek podali, a lístek si vyžádejte zpátky. Jako potvrzení musíte ukázat rozhodnutí o přijetí na vybranou školu, které dostanete na základě toho, že vám odvolání vyšlo. V ten moment je škola z druhého kola povinna vám váš zápisový lístek vrátit. Do kolonky v prvním rámečku se vyplní „zápis zrušen“, podepsat se musí zákonný zástupce i uchazeč, a proto vyrazte do školy spolu a nezapomeňte si vzít své rozhodnutí o přijetí na druhou školu.

Poté vyplňte název školy a kód oboru v druhém rámečku a vydejte se na tu školu, kde vám vyšlo odvolání, a zápisový lístek podejte. Lhůta pro zpětvzetí a znovupodání zápisového lístku je opět 10 pracovních dnů od vydání rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání). Opět na nic nečekejte a vyřiďte papírování co nejdříve.

Odvolání vám nevyšlo? Nedá se nic dělat, podívejte se po možnostech v 2. kole.

Scénář 3: Jak provést zápis na SŠ po úspěšném přijetí?

Dostali jste se na obě školy? 🥳 Gratulujeme, tím pádem jste zvládli přijímací zkoušky opravdu skvěle! Nyní vás čeká příjemná starost si vybrat jednu školu, na kterou se rozhodnete nastoupit. Na ní musíte v lhůtě (viz níže) podat zápisový lístek.

PODÁNÍ ZÁPISOVÉHO LÍSTKU (na školu, kam jste se dostali bez odvolání)

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Tento zápisový lístek Vám měla do 15. března 2022 vydat Vaše základní škola.

Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků – na jejich vyhlášení má ale ředitel školy 3 pracovní dny od obdržení výsledků z Cermatu. Seznam přijatých uchazečů tak může být vyhlášen buď ve čtvrtek 28. 4., v pátek 29. 4. nebo až v pondělí 2.5. 2022.

Lhůta pro odevzdání zápisového lístku tak může být 12.5., 13.5. nebo 16.5. 2022. Proto doporučujeme nečekat a odevzdat zápisový lístek co nejdříve.

Co se vyplnění týče, zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou. Do prvního rámečku vypíšete název a kód oboru dané školy a podepíšete – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte prázdný).Zpracovávám objednávku