Nejčastěji kladené otázky

Zde najdete nejčastější dotazy, na které se žáci ohledně přijímaček ptají. Odpovědi jsou přehledně rozdělené do kategorií. K vyhledání vaší otázky můžete také využít vyhledávací pole. Pokud nenaleznete odpověď, kterou hledáte, napište nám.

Obsah a podmínky přijímaček

Co očekávat od jednotné přijímací zkoušky (JPZ), co s sebou k přijímačkám a co se učit.

Co bude v přijímačkách 2024?

Přijímačky formátu CERMAT se v roce 2024 skládají z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého je možné získat max. 50 bodů. Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.

Jak dlouho je na přijímačky?

Přijímačky zahrnují testy z českého jazyka a z matematiky. Na vypracování testu z českého jazyka je stanovený čas 60 minut a na test z matematiky je 70 minut. Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů.

Co můžu mít u přijímaček?

Přijímačky se skládají ze 2 testů. Jeden je z českého jazyka a druhý z matematiky. Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy. Při psaní přijímaček u sebe můžete mít psací potřeby – modře či černě píšící propisovací tužku. U testu z matematiky navíc obyčejnou tužku a rýsovací potřeby. Kalkulačka povolena není.

Co potřebuji k přijímačkám?

K přijímačkám by žák měl mít pozvánku ke zkoušce a průkaz totožnosti (OP). K testu z českého jazyka jsou povolené pouze psací potřeby – modře či černě píšící propisovací tužka. U testu z matematiky je navíc třeba obyčejná tužka a rýsovací potřeby. Kalkulačka povolena není.

Co se učit na přijímačky?

Na přijímačky by žáci měli zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z češtiny a matematiky. Testy se staví na základě rámcového vzdělávacího programu (RVP). Z češtiny zahrnují např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.

Co se objevuje v přijímačkách?

V přijímačkách se objevují 2 testy. Jeden z českého jazyka a druhý z matematiky. Z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.

Co bude v přijímačkách 2023?

Přijímačky formátu CERMAT se v roce 2023 skládají z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého je možné získat max. 50 bodů. Testy zahrnují základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, převody jednotek, rovnice a slovní úlohy.

Co bude v přijímačkách 2022?

Přijímačky formátu CERMAT se v roce 2022 skládaly z testů z českého jazyka a matematiky. Z každého testu bylo možné získat max. 50 bodů. Testy zahrnovaly základní učivo 1. a 2. stupně ZŠ. Z češtiny např. pravopis, skladbu, tvarosloví a z matematiky např. geometrii, rovnice a slovní úlohy.

Přijímačky z matematiky

Prozradíme vám, co se může objevit v přijímačkovém testu z matematiky a co všechno se učit.

Co všechno musím umět na přijímačky z matematiky?

Na přijímačky z matematiky musí žáci zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z matematiky (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu). V testech se objevuje např. geometrie, převody jednotek, výrazy, rovnice, slovní úlohy atd.

Co bude na přijímačkách z matematiky?

V přijímačkách z matematiky bude pravděpodobně 16 úloh, ze kterých mohou žáci získat maximálně 50 bodů. Úlohy jsou buď otevřené (s postupem nebo pouze správným výsledkem) a uzavřené (s výběrem z možností) a také konstrukční (geometrické) úlohy.

Přijímačky z češtiny

Dozvíte se, co se může objevit v přijímačkách z češtiny a co všechno se na ně učit.

Jak se učit na přijímačky z češtiny?

S přípravou na přijímačky z češtiny je dobré začít včas. Projdi si testy z minulých let, zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky. Udělej si plán přípravy. V testech z češtiny se objevuje pravopis, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová a literární výchova.

Co je v přijímačkách z českého jazyka?

Na přijímačky z českého jazyka musí žáci zvládnout základní učivo 1. a 2. stupně základní školy z češtiny (staví se na základě rámcového vzdělávacího programu). V testech se objevuje např. pravopis, slovní zásoba a tvoření slov, skladba, tvarosloví, porozumění textu, slohová a literární výchova.

Co dělat při nepřijetí na SŠ

Jak nejlépe postupovat při nepřijetí na SŠ a jaké jsou další alternativy.

Jak postupovat při nepřijetí na střední školu 2023?

V případě nepřijetí na střední školu obdržíte rozhodnutí o nepřijetí. Vždy doporučujeme se proti tomuto rozhodnutí odvolat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy.

Jak postupovat při nepřijetí na střední školu 2022?

V případě nepřijetí na střední školu obdržíte rozhodnutí o nepřijetí. Vždy doporučujeme se proti tomuto rozhodnutí odvolat, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává formou doporučeného psaní nebo do datové schránky školy.

Co když se nedostanu ani na jednu střední školu?

V případě nepřijetí na střední školu vždy doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Ostatní žáci, kteří byli na stejnou školu přijati, se mohou rozhodnout přihlásit na druhou školu z přihlášky a škole se tím uvolní další místa. Mnoho škol také vyhlašuje druhá i další kola přijímaček.

Co když neudělám přijímačky na střední školu?

V případě nepřijetí na střední školu vždy doporučujeme podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Ostatní žáci, kteří byli na stejnou školu přijati, se mohou rozhodnout přihlásit na druhou školu z přihlášky a škole se tím uvolní další místa. Mnoho škol také vyhlašuje druhá i další kola přijímaček.

Jak se připravit na přijímačky

Jak se nejlépe naučit a efektivně se připravit na jednotnou přijímací zkoušku a být úspěšný.

Jak se připravit na Cermat?

U přípravy na přijímačky CERMAT je důležité začít včas. Je dobré vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Základem je projít testy z minulých let a zjistit, jak si žák stojí a kde je prostor pro zlepšení. Je možné využít přijímačky nanečisto.

Jak se co nejlépe učit?

Pro efektivní učení je třeba mít na přípravu dostatek času a vytvořit si studijní plán. U přijímaček na střední školy je dobré vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Projdi si testy z minulých let a zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky.

Jak si rozvrhnout učení?

Při rozvržení učení si nejprve zjistěte, jaké množství učiva se potřebujete naučit za jak dlouhou dobu. Udělej si plán přípravy. Na učení odložte mobil a vytvořte si klidné prostředí. Nezapomeňte zařadit přestávky na odpočinek. Využijte techniku aktivního vzpomínání a rozloženého opakování v čase.

Jak se rychle naučit na přijímačky?

Pro rychlou přípravu na přijímačky doporučujeme projít si CERMAT testy z minulých let. Zjistíte, jaké jsou typy úloh, jak jsou testy celkově koncipovány a jak se vyplňuje záznamový arch. Zaměřte se na látku, ve které máte mezery. Pokud to ještě stíháte, rezervujte si termín přijímaček nanečisto.

Jak se naučit na přijímačky na poslední chvíli?

Při učení na poslední chvíli vyzkoušejte nejprve vzorové CERMAT testy z minulých let a projděte si je. Zjistíte, jaké jsou typy úloh, jak jsou testy celkově koncipovány a jak se vyplňuje záznamový arch. Zaměřte se na látku, ve které máte mezery. Rezervujte si termín přijímaček nanečisto.

Jak uspět u přijímacích zkoušek?

Dobrá příprava na přijímačky je polovina úspěchu. Je fajn vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají, jak se vyplňuje záznamový arch a jaké typy úloh můžete očekávat. V den přijímaček nepanikařte a uvědomte si, že v tom nejste sami. Pro zmírnění stresu zhluboka dýchejte.

Kdy se začít připravovat na přijímačky?

Příprava na přijímačky by měla trvat několik měsíců, aby byla efektivní a postupná, tedy bez přílišného stresu před ostrými testy. Přípravné kurzy přijímaček nanečisto začínají každoročně již v listopadu. Zjistíte, jak vypadají CERMAT testy a osvojíte si správnou testovou strategii.

Jak vyzrát na přijímačky?

Na přijímačky nejlépe vyzrajete včasnou a poctivou přípravou. Zjistěte, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Základem je projít testy z minulých let a osvojit si správnou testovou strategii. Je možné využít možnost napsat si přijímačky nanečisto.

Jak se připravit na přijímací zkoušky?

S přípravou na přijímací zkoušky je důležité začít včas a zjistit, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Základem je projít testy z minulých let a osvojit si správnou testovou strategii. Je možné využít možnost napsat si přijímačky nanečisto.

Jak se připravit na přijímací zkoušky na gymnázium?

Bodová hranice pro přijetí na gymnázia bývá vyšší, než u ostatních středních škol. S přípravou je důležité začít včas a zjistit, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Základem je projít testy z minulých let. Je možné využít přijímačky nanečisto.

Jak připravit dítě na přijímací zkoušky?

U přípravy na přijímačky je pro žáky důležité začít včas. Je dobré vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Základem je projít testy z minulých let a zjistit, jak si žák stojí a kde je prostor pro zlepšení. Je možné využít přijímačky nanečisto.

Jak nejlépe napsat přijímačky?

Pro co nejlepší výsledky u přijímaček je důležitá včasná příprava. Je užitečné vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Projdi si testy z minulých let, zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky. Využít můžeš také přijímačky nanečisto.

Jak moc se učit na přijímačky?

Před samotným učením na přijímačky je užitečné vědět, jak CERMAT testy z českého jazyka a matematiky vypadají a jak se vyplňuje záznamový arch. Projdi si testy z minulých let, zjisti, co umíš a v čem máš nedostatky. Udělej si plán přípravy. Využít můžeš také přijímačky nanečisto.

Jak psychicky zvládnout přijímačky

Jak zatočit s nervozitou před přijímačkami. Rady ke zklidnění a zmírnění stresu před přijímačkami.

Jak se uklidnit před přijímačkami?

Pro uklidnění před přijímačkami využijte zejména práci s vlastním dechem. V důsledku stresu se dech zkracuje a je mělký. Cílem uklidňujícího dechového cvičení je dech zpomalit, prohloubit a tím zklidnit tělo i mysl a okysličit mozek. Budete pak připraveni podat u přijímaček ten nejlepší výkon.

Jak se psychicky připravit na přijímačky?

Psychická příprava na přijímačky je kromě faktického učení na CERMAT testy důležitou součástí celkové přípravy. Snažte se myslet pozitivně, soustřeďte se na přítomný okamžik a naučte se využívat uklidňující dechová cvičení. Cíleně se soustřeďte na svůj dech, který postupně prohlubujte.

Jak se zbavit stresu z přijímaček?

Stresu z přijímaček se nejlépe zbavíte prací s vlastní psychikou. Snažte se myslet pozitivně, soustředit se na přítomný okamžik a naučte se využívat uklidňující dechová cvičení. Jejich cílem je dech zpomalit, prohloubit a tím zklidnit tělo i mysl a okysličit mozek.

Jak být v klidu před zkouškou?

Klidu před zkouškou lze docílit dobrou přípravou. V den zkoušky pak doporučujeme ke zmírnění stresu využít dechová cvičení. Cíleně se soustřeďte na svůj dech, který postupně prohlubujte. Okysličíte tak svůj mozek, což přispěje nejen k celkovému zklidnění, ale i lepšímu výkonu u zkoušky.

Hodnocení a výsledky přijímaček

Jak se se bodují a hodnotí jednotné přijímací zkoušky a kde získat výsledky.

Kde získat výsledky CERMAT?

O zveřejnění výsledků uchazečů rozhoduje ředitel příslušné SŠ. CERMAT zpřístupní výsledky testů ředitelům středních škol. Ředitelé poté ukončí hodnocení přijímacího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních dnů od zpřístupnění hodnocení uchazečů CERMATem.

Kdo vyhodnocuje Cermat testy?

Přijímačkové CERMAT testy jsou hodnoceny centrálně. Hodnotí se pouze naskenovaný odevzdaný záznamový arch. Věnujte tedy pozornost jeho správnému vyplnění. Uzavřené (zaškrtávací) úlohy se hodnotí strojově. Otevřené (vypisovací, rýsovací) úlohy vyhodnocují proškolení pracovníci CERMATu.

Jaký je průměrný počet bodů u přijímaček?

K přijímačkám v roce 2023 bylo na čtyřleté a nástavbové obory přihlášeno celkem 89,7 tis. uchazečů. Meziročně šlo o nárůst o 8,8 tis. uchazečů (+11 %). Uchazeči v testech dosáhli průměrného procentního skóru 55,6 % z českého jazyka a 39,9 % z matematiky. (Rok 2022: 55,7 % b. z ČJ a 45,5 % b. z M, Zdroj: CERMAT 2022 a CERMAT 2023)

Jak se počítají body v didaktickém testu z ČJ?

V didaktickém testu z českého jazyka se centrálně hodnotí naskenovaný odevzdaný záznamový arch. Uzavřené (zaškrtávací) úlohy se hodnotí strojově. Otevřené (vypisovací) úlohy vyhodnocují proškolení pracovníci CERMATu. Za špatné odpovědi se body neodečítají. Určitě tipujte, pokud si nejste jistí.

Jak se bodují didaktické testy?

Body z didaktických testů CERMAT se přičítají za správně zodpovězené nebo vypracované úlohy. Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Z každého testu (z češtiny a matematiky) lze získat max. 50 bodů. Pro finální bodové skóre žáka platí vždy lepší výsledek z daného předmětu ze dvou řádných termínů.

Jak se počítají body z přijímaček?

Body z přijímaček se přičítají za správně zodpovězené nebo vypracované úlohy. Za špatné odpovědi se body nestrhávají. Z každého testu (z češtiny a matematiky) lze získat max. 50 bodů. Pro finální bodové skóre žáka platí vždy lepší výsledek z daného předmětu ze dvou řádných termínů.

Jak se hodnotí didaktické testy?

Přijímačkové CERMAT testy jsou hodnoceny centrálně. Hodnotí se pouze naskenovaný odevzdaný záznamový arch. Věnujte tedy pozornost jeho správnému vyplnění. Uzavřené (zaškrtávací) úlohy se hodnotí strojově. Otevřené (vypisovací, rýsovací) úlohy vyhodnocují proškolení pracovníci CERMATu.

Data související s přijímačkami

Nejdůležitější data k přijímačkám na SŠ. Termíny, na které rozhodně nezapomenout.

Kdy je druhé kolo přijímacích zkoušek?

Druhé kolo přijímacích zkoušek probíhá po vyhlášení výsledků kola prvního a vyhlašují ho střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky. Pokud budou pro školní rok 2023/24 schváleny navrhované změny, bude 2. kolo centrálně řízené s možností podat 3 přihlášky. Bude také povinnost škol přihlížet výsledkům JPZ. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2. kolo plně v gesci ředitelů škol s neomezeným množstvím přihlášek a volitelným přihlížením k výsledkům JPZ).

Kdy budou výsledky přijímacích zkoušek?

Za současně platné legislativy budou výsledky přijímacích zkoušek vyhlášeny na začátku května. Pokud budou pro školní rok 2023/24 schváleny navrhované změny, budou výsledky přijímacích zkoušek vyhlášené později, a to zhruba v polovině května.

Kdy se píšou přijímačky 2024?

Přijímačky v roce 2024 se konají ve dvou řádných termínech v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna 2024. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024. Náhradní termíny jsou určeny pro ty, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit na řádný termín (a předem tuto skutečnost škole nahlásí).

Kdy jsou přijímačky 2024?

Přijímačky v roce 2024 se konají ve dvou řádných termínech v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna 2024. Náhradní termíny přijímacích zkoušek jsou stanoveny na pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna 2024. Náhradní termíny jsou určeny pro ty, kteří se ze závažných důvodů nemohou dostavit na řádný termín (a předem tuto skutečnost škole nahlásí).

Kdy se podávají přihlášky na střední školy 2024?

Každoročně se přihlášky na SŠ podávají v písemné forma do 1. března. Letos se pro přijímací řízení plánují změny. Pokud budou schváleny, budou se přihlášky na SŠ podávat do 20. února 2024. Dokud není zákon změněn, platí současná pravidla (2 přihlášky do 1. 3., bez digitalizace, zato s papírovými zápisovými lístky a odvoláním).

Nepřijetí a volná místa ve 2. kole

Nepřijat na střední školu – jaká jsou volná místa a šance na přijetí ve 2. kole přijímacího řízení.

Které střední školy mají místo ve 2. kole?

Přehledy o volných místech SŠ najdete na webových stránkách krajských úřadů, zpravidla v sekci odboru školství. Ty jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Informace jsou pravidelně aktualizovány, dívejte se na ně opakovaně.

Nepřijat na SŠ pro nedostatečnou kapacitu oboru, co dělat?

Když nejste v 1. kole přijímaček přijati, podejte ihned odvolání na obě školy, kam to nevyšlo. Rovnou se dívejte a hlaste na volná místa na školách ve 2. kole. Pro urychlení požádejte svou ZŠ o přihlášky s potvrzeným prospěchem. Rychlost podání přihlášek ve 2. kole je důležitá. Nepanikařte, dobře to dopadne.

Neúspěšné přijímačky na SŠ, co dělat?

Když po vyhlášení výsledků 1. kola přijímaček nejste přijati, podejte odvolání na obě školy, kam to nevyšlo. Rovnou se dívejte a hlaste na volná místa na školách ve 2. kole. Pro urychlení požádejte svou ZŠ o přihlášky s potvrzeným prospěchem. Rychlost podání přihlášek ve 2. kole je důležitá.

Nepřijat u přijímaček a SŠ, co dělat?

Pokud jste v 1. kole nebyli přijati ani na jednu SŠ, týká se vás 2. kolo přijímacího řízení. Podejte odvolání na obě školy, kam jste nebyli přijati. Také na nic nečekejte a rovnou se dívejte a hlaste na volná místa na školách ve 2. kole přijímaček. Nepanikařte, dobře to dopadne.

Jakou mám šanci na přijetí v 2. kole?

Některé školy mají ve 2. kole opravdu krátkou lhůtu na podání přihlášky. Svou šanci na přijetí zvýšíte včasným podáním přihlášky. Nebojte se vaši ZŠ předem požádat o vystavení např. 5 ks připravených přihlášek (s potvrzeným prospěchem) pro případ, že by přijetí v prvním kole nevyšlo.

Jaké jsou SŠ s volnou kapacitou ve 2. kole?

Přehledy o volných místech středních škol najdete na webových stránkách krajských úřadů, zpravidla v sekci odboru školství. Ty jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Jednotlivé střední školy tuto informaci pravděpodobně zveřejní i na svých webových stránkách.

Nenašli jste zde to, co jste hledali? Nezoufejte! Ozvěte se nám na náš email studenti@to-das.cz
nebo na naši zákaznickou linku +420 736 276 133 a my vám rádi odpovíme na všechny otázky, které
vás ohledně přijímaček budou zajímat.

Student


Zpracovávám objednávku

👉 Do ostré zkoušky zbývá: dní, hodin, minut a sekund. Ještě to stíháte. Ještě stihnete projít i všechny typové úlohy. Připravujte se s námi každý víkend. Každý týden nové testy.

Začít s přípravou
Zavřít