4 zlepšení systému přijímaček na SŠ, které se do roka stihnou

Datum vytvoření: 08. 06. 2023
Poslední aktualizace: 28. 06. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Jednotné CERMAT přijímačky a celkový průběh přijímacího řízení na střední školy je předmětem silné kritiky a probíhá veřejná i odborná diskuse o zlepšení systému přijímaček. Návrhů na změny je mnoho. Je však možné je do příští roku zrealizovat?

To dáš! Přijímačky nanečisto navrhují 4 zlepšení systému přijímaček, které je možné realizovat pro příští školní rok. Návrhy na zlepšení podrobně popisujeme v tomto článku. Další ročník deváťáků by díky nim mohl mít příští rok o něco jednodušší situaci. Je jasné, že rozsáhlejší změny a zlepšení systému přijímaček typu digitalizace podávání přihlášek na SŠ, výrazné navýšení počtu přihlášek či výrazné zvýšení kapacit žádaných oborů není do příštího roku možné legislativně ani systémově zavést. Co tedy stihnout lze?

Zástupci ministerstva i CERMATU hovoří o tom, jak zlepšit systém přijímaček. Jejich návrhy jsou dobré, ale rozsáhlé a budou vyžadovat změnu legislativy i celého systému. Např. k elektronizaci přihlášek je potřeba kvalitní a robustní systém, specifický registr žáků i středních škol, který je bohužel pracné i drahé vytvořit, a bude to trvat. Navrhovaná zlepšení systému přijímaček na SŠ tedy půjde realizovat až v horizontu několika let.

1. Největší problém a zlepšení přijímaček na SŠ za rok

Po letošních přijímačkách se jako nejhorší jednoznačně ukázalo období po vyhlášení výsledků jednotné zkoušky. Nepřijatí uchazeči podali odvolání a i když místa pro ně jsou, vyrozumění odvolání trvá dlouho. Zároveň se topíme ve 2. kolech přijímaček a na volná místa se stojí nekonečné fronty vystresovaných deváťáků i jejich rodičů.

Je tedy něco, co by šlo rychle, efektivně, ale byť dočasně, upravit, aby se nemusela opakovat letošní situace? Určitě ano: sjednocení lhůt pro podání zápisových lístků a odvolání, alespoň o jednu navýšit počet přihlášek a také počkat s druhým kolem na později. Podrobnosti čtěte dále.

2. Zápisové lístky – zkrácení lhůty

Navrhujeme zkrácení lhůty podání zápisového lístku ze současných 10 pracovních dnů na 5 pracovních dnů, čímž se zkrátí úmorné čekání a rychleji se dostane na vyřizování podaných odvolání. Přijatí uchazeči totiž většinou reagují rychle. Při současné délce lhůty pro podání zápisového lístku musí střední školy (i se započítáním víkendů) mnohdy i přes 14 dní čekat, než mohou místa, na která se jim přijatí žáci nepřihlásili, nabídnout zájemcům na odvolání.

přihláška na SŠ
zlepšení systému přijímaček

3. Odvolání – sjednocení lhůty se ZL

Současná lhůta pro podání odvolání proti nepřijetí na SŠ je do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Na rozhodnutí však není třeba čekat a odvolání rodiče většinou podávají už když se z výsledkové listiny dozvědí, že jejich dítě není mezi přijatými. Navrhujeme tedy sjednocení lhůty pro podání odvolání s navrženou zkrácenou lhůtou pro zápisový lístek bez návaznosti na doručení rozhodnutí o nepřijetí. To by i administrativně ulevilo školám, které by nepřijaté nemusely aktivně kontaktovat. 

Nově by lhůta pro odvolání byla do 5 pracovních dnů od zveřejnění přijatých uchazečů. Z našich zkušeností je současnou podobou lhůt spousta rodičů i žáků zmatena. Pro informování o přijetí stačí zveřejnění výsledkové listiny a bylo by tomu stejně i u nepřijetí. Odvolání i zápisové lístky by se začaly podávat po zveřejnění přijatých uchazečů a školám by ubylo papírování navíc.

4. Přihlášky – navýšení na tři

Navrhujeme povolení třetí přihlášky se zachováním dvou termínů jednotných přijímaček (JPZ). Stále by se samozřejmě žákům počítal lepší výsledek z CERMAT testů, které by psali dvakrát, jako doposud. Výsledkem by bylo, že nebude potřeba tolik taktizovat s přihláškou na SŠ. Současně se ale navýší celkový počet přihlášek. Myslíme si, že při počtu 3 papírových přihlášek je to pro střední školy i bez registru a digitalizace (zatím) ještě administrativně zvládnutelné (i s ohledem na školní části zkoušky apod.). Větší počet přihlášek už bezpochyby vyžaduje větší systémové změny, zavedení registru žáků i škol a elektronizaci systému přihlašování na SŠ. 

zlepšení systému přijímaček

5. Druhé kolo přijímaček – posunutí termínu

Navrhujeme posunutí 2. kola přijímacího řízení na později. Letos největší stres současného systému je paralelně probíhající 1. a 2. kolo přijímaček. Druhé kolo přijímaček probíhá už v době, kdy většina SŠ ještě ani nemůže vyrozumět odvolání. Nervózní rodiče se žáky čekají zároveň na vyrozumění odvolání i fyzicky ve frontě na volná místa ve 2. kole.

Myslíme, že by bylo vhodné podmínit, že SŠ mohou vypsat 2. kola přijímaček např. až 20. května, kdy už jsou a) prvnoinstančně podané zápisové lístky, b) vyrozuměná odvolání a c) zprocesovaná zpětvzetí ZL na základě vyhovění odvolání. Jen tehdy plní 2. kolo přijímaček svůj účel a je tu pro ty, kteří ho skutečně potřebují.

Myslíme, že naše návrhy na zlepšení systému přijímaček dávají smysl a jsou pro příští rok jednoduše proveditelné. Věříme, že pro příští rok se stihnou některé změny zavést a dojde alespoň k nějakému zlepšení systému přijímaček. I když půjde třeba jen o změny dočasné, deváťákům i jejich rodičům by v mnohém ulehčily, a to zejména po psychické stránce.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

zlepšení systému přijímaček
změny přijímaček


Zpracovávám objednávku