Počet podaných přihlášek na střední školy 2022 a 2023 – jak se liší?

Datum vytvoření: 13. 04. 2023
Poslední aktualizace: 07. 03. 2024

Kolik bylo podaných přihlášek na střední školy v roce 2023? Jak se počet přihlášek liší od roku 2022? Jakou volili deváťáci strategii při podávání přihlášek? Máme konkrétní příklady.

upozornění, důležité informace

💡 Podívejte se na počet přihlášených do vámi vybraných oborů! – kapacity, počty přihlášek a odhad počtu nepřijatých uchazečů ZDE 💡

V tomto článku najdete zpracovaná data o přihláškách a návod, jak zjistit počet přihlášek na své obory včetně priorit.

Info o počtech přihlášek 2024 zde

Počet uchazečů a tím pádem i počet přihlášek na střední školy v roce 2023 narostl. Letošní ročník deváťáků je nejsilnější od roku 1993. Mezi žáky zavládla silná konkurence a bojuje se o místa na středních školách. Jak to bylo s přihláškami? 

1. Počet přihlášek na střední školy 2022 a 2023

Počet žáků 9. tříd základních škol byl letos 103 tisíc. V loňském roce vycházelo z 9. tříd přes 94 tisíc žáků, celkově tedy narostl počet deváťáků o 9,1 %. Důvodem je populačně silný ročník, roli ale také hraje počet dětí z válkou sužované Ukrajiny, které se hlásí na české střední školy.

Celkový počet uchazečů, kteří podali přihlášky na střední školy v roce 2023*, narostl oproti roku 2022 o 13 % –⁠ absolutně ze 73 tisíc na 82,4 tisíc (včetně žáků z Ukrajiny). Počet českých žáků, kteří podali přihlášky na SŠ byl 79,7 tisíc. Ukrajinských žáků hlásících se na SŠ tedy bylo 2,7 tisíc. Celkem 82 % uchazečů podalo v roce 2023 přihlášky na 2 střední školy nebo dva obory s maturitou. Zbylých 18 % podalo pouze jednu přihlášku na maturitní obor.

Počet uchazečů na střední školy v ČR* – srovnání let 2022 a 2023 

rok 2022 rok 2023 nárůst absolutně nárůst v %
73 000 82 400 9 400 12,88

Zdroj: CERMAT 2023

* uchazeči o 4leté obory bez nástavbového studia

CERMAT uvádí, že celorepublikově absolutně nejvyšší nárůst počtu uchazečů ze všech 4letých oborů (včetně učilišť a nástavbových oborů) zaznamenaly střední odborné školy (+14,5%), následovala lycea (+13,4 %) a nejméně stoupl počet uchazečů o 4letá gymnázia (+10 %). Rozhodně je třeba zmínit, že o 17 % oproti loňskému roku stoupl počet zájemců o střední odborná učiliště.

Letošním trendem v podávání přihlášek bylo taktizování ze strany žáků a rodičů v důsledku strachu z nepřijetí a konkurence. Často tak deváťáci strategicky podávali přihlášky na školy a obory, u kterých se domnívali, že mají vyšší šanci na přijetí. Většinou druhou střední školu v přihlášce volili jako tzv. bezpečnou variantu. Na některých oblíbených gymnáziích byl v důsledku toho zaznamenán dokonce úbytek počtu přihlášek. Stoupl díky tomu zájem o střední odborné školy a lycea, kde zaznamenali vyšší převis zájemců než obvykle, což je patrné i z výsledků dat CERMATu v předchozím odstavci.

2. Počet přihlášek na střední školy v Praze 2022 a 2023

Situace v Praze je trochu komplikovanější díky faktu, že se do Prahy na střední školy hlásí také nezanedbatelný počet deváťáků ze Středočeského kraje. Konkurence je tedy vyšší.

Střední škola, která se dlouhodobě těší velkému zájmu, je Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium. Pro tuto školu máme k dispozici meziroční srovnání počtu přihlášek do jednotlivých oborů (roky 2022 a 2023). Pojďme se na to podívat a zanalyzovat.

Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium –⁠ počet uchazečů a přijatých v roce 2022 a 2023

Obor přihlášeno 2023 přihlášeno 2022 přijato 2022 přijato 2023 (odhad) převis 2023 převis 2022
Informační technologie (IT) 369 349 98 98 3,8 3,6
Kybernetická bezpečnost (KB) 69 158 28 28 2,5 5,6
Gymnázium (GYM) 54 144 32 32 1,7 4,5
CELKEM/průměrný převis zájemců 492 651 158 158 2,6 4,6

Zdroj: Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium 2023

Celkový počet uchazečů letos o 159 poklesl. Údaje ze Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia jasně ilustrují letošní strategii v podávání přihlášekcelkový pokles zájmu zřejmě ze strachu z velké konkurence a nepřijetí. Výrazně ubyly počty přihlášek na obory Kybernetická bezpečnost (KB) i gymnaziální obor, kde byly v loňském roce velké převisy uchazečů.

Celkově průměrný převis na jedno místo poklesl na 2,6 uchazeče na jedno místo, přitom v roce 2022 na jedno místo připadalo 4,6 přihlášených uchazečů. V tomto případě je letos mezi uchazeči o studium na Smíchovské průmyslovce nižší konkurence.

počet přihlášek na střední školy

Některá další velmi žádaná čtyřletá gymnázia v Praze v důsledku taktizování při podávání přihlášek letos zaznamenala meziroční úbytek počtu přihlášek. Tato situace nastala např. na Gymnáziu U Libeňského zámku, kam letos přišlo o 250 přihlášek méně než vloni (Zdroj: Seznam Zprávy ze dne 22. 3. 2023). Dle dat CERMATu byl v Praze u 4letých gymnázií zaznamenán nejnižší meziroční nárůst počtu uchazečů, pouze +4 %. Na celorepublikové úrovni byl nárůst zájemců o 4letá gymnázia 10 %.

Nárůst zájmu je patrný pro některé střední odborné školy a lycea, např. na ekonomické lyceum na pražské Obchodní akademii Bubeneč se letos přihlásilo 227 uchazečů, zatímco vloni pouze 98 (Zdroj: Seznam Zprávy ze dne 22. 3. 2023).

3. Co když se nedostanu na střední školu

V případě nepřijetí na žádnou ze dvou středních škol v 1. kole přijímacího řízení rozhodně buď v klidu. Deváťáci podávali přihlášky na dvě střední školy a po vyhlášení výsledků mnozí drží místa na obou těchto školách. Až podají zápisové lístky, místa se uvolní.

Důležité jsou nyní tyto kroky:

  1. Podej odvolání na obě školy
  2. Hledej volná místa ve 2. kole přijímacího řízení

Všechny podrobné informace o postupu v případě nepřijetí na SŠ a o 2. kole přijímacího řízení najdeš v našem rozcestníku po vyhlášení výsledků.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

kluk u stolu

počet přihlášek na střední školu


Zpracovávám objednávku