Zápisový lístek na střední školu – jak vyplnit + vzor (2023)

V našem článku se dozvíte veškeré informace o zápisovém lístku, který je vaší vstupenkou na vysněnou střední školu.

💡 Zápisový lístek 2024  💡

Po schválení novely školského zákona se do přijímacího řízení na střední školy propsalo mnoho zásadních změn. Jedna z nich je, že od roku 2024 zápisový lístek na střední školy zanikl. Možná vás zajímá, jak tedy potvrdit zájem o studium na střední škole?

Potvrzení zájmu o studium 2024

Přijali vás na střední školu a budete podávat zápisový lístek? Zajímá vás, jak vyplnit a podat zápisový lístek? S tím vám rádi pomůžeme. A navíc pro vás máme vzor vyplněného zápisového lístku ke stažení. 😊

1. Zápisový lístek na střední školu vzor 2023 (návod na vyplnění ke stažení)

Zápisový lístek je listina formátu A4, která vypadá trošku jako vysvědčení, neboť je na ní vodoznak. Vydá vám ji vaše základní škola, a to do 15. března 2023. Dobře si ji uschovejte, ať ji neztratíte!

Podáním zápisového lístku na školu, kam jste byli po jednotných CERMAT přijímačkách přijati, potvrzujete, že máte zájem na ni v září nastoupit ke studiu. Dávejte si pozor na lhůtu, zápisový lístek musíte odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků (rozhodnutí o přijetí)!

❗ Stáhněte si vzor zápisového lístku – návod na vyplnění ❗

📝 Stáhnout vzor vyplněného zápisového lístku

Stáhnout návod na vyplnění zápisového lístku 📝

Jak vypadá samotný tiskopis zápisového lístku? Máme pro vás vzor ke stažení.

❗ Stáhněte si vzor tiskopisu zápisového lístku❗

📝 Stáhnout vzor tiskopisu zápisového lístku

Stáhnout vzor tiskopisu zápisového lístku 📝

2. Jak vyplnit zápisový lístek na střední školu

Zápisový lístek odevzdáte s vyplněnou hlavičkou, kam uvedete osobní údaje o uchazeči a zákonném zástupci.

Do rámečku vypíšete nadcházející školní rok a název a kód oboru školy, kam lístek podáváte. Doplníte datum a podepíšete se – rodič i uchazeč. Tím máte hotovo, další políčka (zrušený zápis v prvním rámečku a celý druhý rámeček necháváte (zatím) prázdná).

❗ Stáhněte si vzor zápisového lístku – návod na vyplnění ❗

📝 Stáhnout vzor zápisového lístku návod na vyplnění

Stáhnout návod na vyplnění zápisového lístku 📝

jak vyplnit zápisový lístek na SŠ
jak vyplnit zápisový lístek na SŠ

3. Kde sehnat zápisový lístek (vydání zápisového lístku)

Zápisový lístek vám vydá vaše základní škola zpravidla do 15. března (nebo do 30. listopadu v případě podání přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou). Každý uchazeč obdrží pouze jeden zápisový lístek, proto si ho dobře uschovejte. Zápisový lístek také může na základě písemné žádosti vydat místně příslušný krajský úřad.

Zápisový lístek je oficiální dokument s vodoznakem a evidenčním číslem, který základní škola deváťákům vydává na základě § 60g školského zákona.

4. Kdy odevzdat zápisový lístek na SŠ

POZOR NA LHŮTU – zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po zveřejnění přijatých uchazečů (rozhodnutí o přijetí).

Jakmile jste na nějakou střední školu přijati, podávejte na ni vždy zápisový lístek. Zajistíte si tím své místo, když by např. nevyšlo odvolání, které jste paralelně podali. Pokud máte to štěstí a můžete si vybírat ze dvou škol, kam vás vzali, je to jednoduché. Vyberete si jednu ze škol a na tu podáte zápisový lístek.

Podání zápisového lístku se vás totiž týká i pokud jste přijati pouze na jednu školu a na druhé škole zkoušíte odvoláníSpolu s odvoláním musíte současně do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste. 

Po těchto 10 dnech totiž jinak váš nárok na místo zaniká a místo bude nabídnuto jinému uchazeči “pod čarou”. V případě, že by vám tedy odvolání na druhou školu nevyšlo, přišli byste bez podání zápisového lístku i o místo, kam přijati jste. Když vám odvolání vyjde, budete moci zápisový lístek vzít zpět a podat ho na té škole, kde vám vyšlo odvolání.

matka se synem

4.1 Jak podat zápisový lístek?

Zápisový lístek podáte tak, že ho osobně donesete na vybranou střední školu (doporučujeme nechat si potvrdit převzetí) nebo ho na školu pošlete doporučeně poštou (uschovejte si vždy podací lístek). Zápisový lístek se v tomto případě bere jako včas podaný, pokud byl ve lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

4.2 Jak vzít zpět zápisový lístek?

Zpětvzetí zápisového lístku je snadné. Vyrazte na onu školu, kam jste zápisový lístek podali, a lístek si vyžádejte zpátky. Jako potvrzení musíte ukázat rozhodnutí o přijetí na druhou školu, které dostanete na základě toho, že vám vyšlo odvolání. V ten moment je první škola povinna vám váš zápisový lístek vrátit. Do kolonky v prvním rámečku se vyplní „zápis zrušen“, podepsat se musí zákonný zástupce i uchazeč, a proto vyrazte do školy společně a nezapomeňte si své rozhodnutí o přijetí na druhou školu.

Poté vyplňte název školy a kód oboru v druhém rámečku a vydejte se na tu školu, kde vám vyšlo odvolání a zápisový lístek podejte. Lhůta pro zpětvzetí a znovu podání zápisového lístku je pak 10 pracovních dnů ode dne oznámení/doručení rozhodnutí o přijetí (= škola vyhověla odvolání). Opět na nic nečekejte a vyřiďte papírování co nejdříve.

5. Náhradní zápisový lístek (co když ho ztratím)

V případě, že jste zápisový lístek ztratili, můžete požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Záležitost doporučujeme řešit přes svoji ZŠ (žádost lze také adresovat krajskému úřadu). Součástí žádosti je čestné prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že jste původní zápisový lístek neuplatnili ani neuplatníte ve střední škole; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (§ 17 odst. 5 vyhlášky), tudíž tuto žádost podepisuje rodič i žák.

❗ Stáhněte si vzor čestného prohlášení při ztrátě ZL❗

📝 Stáhnout vzor čestného prohlášení při ztrátě zápisového lístku

Stáhnout vzor čestného prohlášení při ztrátě zápisového lístku 📝

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

Jak vyplnit zápisový lístek (vzor 2023)


Zpracovávám objednávku