Přihláška na střední školu 2023 –⁠ jednoduchý návod na vyplnění a podání

Datum vytvoření: 08. 02. 2023
Poslední aktualizace: 21. 02. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Blíží se termín podávání přihlášek na střední školy, měli byste tedy finalizovat výběr své střední školy a věnovat čas vyplnění a podání přihlášky.

Přihláška na střední školu a její správné vyplnění je hlavním obsahem našeho článku. Můžete ho využít jako návod, jak přesně ve vyplnění a podání přihlášek postupovat, abyste na nic nezapomněli. Věříme, že vám bude užitečným pomocníkem.

⚠️POZOR⚠️

Od roku 2024 se postup pro vyplnění a podání přihlášek na SŠ změnil.

📝 AKTUÁLNÍ návod na vyplnění přihlášky na SŠ 2024 ZDE 📝

Návod na vyplnění a podání přihlášky 2024

1. Kdy se podává přihláška na střední školu?

Přihlášky na SŠ se podávají do středy 1. března 2023 včetně. Ohlídejte si včasné podání přihlášky, protože nedodržením lhůty se automaticky diskvalifikujete z 1. kola přijímacího řízení a na pozdě podané přihlášky není brán zřetel. Doporučujeme tedy nenechávat podání přihlášky na poslední chvíli

Přidejte se k nám a pomůžeme vám nejen s přihláškou!

Připravujte se na přijímačky s To dáš! Přijímačkami nanečisto. Zažijete přesnou simulaci testů formátu Cermat – naučíte se pracovat s časem, nervozitou i se záznamovým archem. Řešíme s Vámi i celou administrativu., která se s procesem přijímaček pojí. Stačí se přihlásit alespoň na 1 termín přijímaček nanečisto.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

2. Kolik se podává přihlášek na střední školu?

V 1. kole přijímacího řízení podáváte přihlášky na dva maturitní obory. Tím pádem máte nárok konat oba dubnové termíny přijímacích zkoušek na střední školy. To znamená, že 13. dubna píšete test z matematiky a z češtiny a také 14. dubna píšete test z M a z ČJ. Platí, že se počítá lepší bodový zisk z každého předmětu a ten platí pro obě školy. Lze tedy zjednodušeně říci, že na každý předmět máte dva pokusy.

Pokud se ale přihlásíte jen na jeden maturitní obor a jako druhý obor dáte na přihlášku obor výuční, máte nárok pouze na jeden řádný termín, a tedy jeden pokus. Vřele tedy doporučujeme se přihlásit na dva maturitní obory. Věřte, že na výučních oborech přetlak nebývá a s případnou přihláškou podanou ve 2. kole uspějete.

Mrkněte jaký byl počet podaných přihlášek na SŠ 2023.

přihláška na střední školu - sportovní škola
gymnázium

Nejčastěji se uchazeči hlásí na dvě různé školy, lze ale podat přihlášku i na dva různé obory v rámci jedné SŠ. I v tomto případě je potřeba podat dva formuláře přihlášky, byť se jedná o stejnou SŠ.

Zobrazit seznam škol

3. Jak se vyplňuje přihláška na střední školu?

Přihláška na střední školu je tento růžový tiskopis. Nejčastěji vám přihlášku předpřipraví a vytiskne ZŠ, která na zadní straně uvede a potvrdí prospěch. To je pro ZŠ i pro vás nejsnazší cesta. Případně lze přihlášku vyplnit elektronicky ve formuláři či ji vytištěnou (stačí černobíle) vyplnit ručně.

Obě přihlášky vyplňte identicky – v sekci „Název a adresa střední školy“ bude první i druhá škola na obou přihláškách stejná. Pořadí škol na přihlášce neurčuje vaši preferenci. Znamená to pouze, že na 1. uvedené škole bude žák psát zkoušku 13. dubna, na 2. uvedené škole bude žák psát zkoušku den poté, tedy 14. dubna. A proto prosím uveďte pořadí škol na obou přihláškách totožně, abyste nebyli v jeden den pozváni na obě školy. Nezapomeňte na podpis uchazeče i zákonného zástupce.

přihláška na střední školu - vyplnění
 kalendář

Pokud má SŠ svoji  školní část přijímací zkoušky, uveďte, ve který den se ke zkoušce dostavíte. Termín konání případné školní části přijímací zkoušky vyhlašuje do konce ledna 2023 ředitel SŠ, a to ve dvou termínech (aby se uchazeči nestalo, že musí být v jednu chvíli na dvou školních zkouškách), přičemž se dle pokynu MŠMT letos jedná o pracovní den mezi 12.–28. dubnem 2023.

3.1 Vzor vyplněné přihlášky na střední školu

vyplněná přihláška na střední školu

3.2 Prospěch a přílohy k přihlášce na střední školu

 • Potvrzení od lékaře – pokud to vámi zvolený obor vyžaduje, je nutné dané škole doložit potvrzení o zdravotní způsobilosti (na první straně přihlášky), a to originálním razítkem od lékaře. Seznam oborů, které potvrzení o lékařské způsobilosti vyžadují, najdete zde v nařízení vlády. Stejně tak to bývá uvedeno na webových stránkách SŠ u daného oboru, též se SŠ nebojte zeptat. Pokud se uchazeč hlásí na dva různé obory, pro které platí rozdílné podmínky zdravotní způsobilosti, na každé přihlášce doloží pouze ten závěr o způsobilosti pro obor, k němuž se přihláška vztahuje.
 • Uvedení prospěchu ze ZŠ – na zadní straně přihlášky (sekce B) vám ZŠ uvede známky z celé 8. třídy a z pololetí 9. třídy, a to samozřejmě až tehdy, když je klasifikace uzavřená. Uvedení prospěchu je povinná náležitost přihlášky, která potvrzuje, že žák plní povinnou školní docházku. Alternativou uvedení prospěchu ZŠ je přiložení úředně ověřených kopií vysvědčení z celé 8. třídy a výpisu z vysvědčení z pololetí 9. třídy. V tomto případě potřebujete úředně ověřené kopie ve dvou vyhotoveních, pro každou přihlášku zvlášť. Nelze k přihlášce přiložit obyčejné fotokopie nebo kopie úředně ověřených kopií vysvědčení, též nezasílejte samotné originály.

Některé školy v rámci své školní části zkoušky k prospěchu (celkovému průměru či konkrétním předmětům) přihlížejí. To musí být stanoveno v přijímacích kritériích, která jsou SŠ zveřejněná ke konci ledna 2023. Vždy platí, že jednotná přijímací zkouška (Cermat testy) tvoří nejméně 60 % váhy přijímacího řízení. ZŠ může na přihlášku uvést další nadstandardní výkony žáka (olympiády, sportovní úspěchy apod.), ke kterým se přihlíží pouze pokud to v rámci vyhlášených přijímacích kritérií škola stanovila.

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

4. Jak se podává přihláška na střední školu?

Přihlášky na vybrané střední školy můžete doručit následovně:

 • donést je na podatelnu střední školy osobně
 • zaslat je datovou schránkou
 • podat je doporučeně poštou
přihláška na střední školu

E-mailem přihlášky podat nelze. Při podání Českou poštou je pošlete doporučeně a uchovejte si podací lístek – datum na podacím lístku může být nejpozději právě 1. března 2023 (to je ze zákona potvrzené datum podání, nevadí, když přihláška nebude stejný den do školy doručena). Nedoporučujeme však přihlášky podávat až v poslední možný den.

V případě použití datové schránky musí zákonný zástupce uchazeče využít k odeslání přihlášky svou osobní datovou schránku. Pro úspěšné přijetí přihlášky datovou schránkou musí být přihláška digitálně podepsána školou uchazeče a uchazečem samotným. Škola nemůže přijmout přihlášku s naskenovaným kulatým razítkem a podpisem školy apod.

Při odevzdání přihlášky osobně na podatelně školy si nechte při odevzdání potvrdit od školy převzetí. Toto potvrzení si pečlivě uložte až do doby, kdy vám přijde ze školy pozvánka na přijímací zkoušky.

4.1 Video o přihlášce na střední školu

Další informace o přihlášce na střední školu vysvětlujeme v přednášce pro rodiče v tomto videu:

Co dál? Mrkněte na naše další tipy:

 • Jak se co nejlépe připravit na blížící se přijímačky na střední školy? Vyzkoušejte si naši věrnou simulaci přijímačkových testů formátu CERMAT nanečisto.
 • Zjistěte, co můžete očekávat od CERMAT testu z matematiky a CERMAT testu z češtiny, ať vás nic nepřekvapí.
 • Z mnohaleté praxe víme, že pro znatelné zlepšení v posledních týdnech je nyní nutné zabrat a řešit nanečisto každý týden minimálně 1 nový test z M + 1 nový test z ČJ.
 • Pokud se s námi již připravujete připomínáme, že ve své osobní zóně si můžete se slevou dokoupit další originální testová zadání včetně videorozborů k procvičování.
 • Přehled o tom, která zadání již máte vyřešená, si můžete vést třeba přes naše testové bingo. Při vyřešení všech 21 testových zadání vyřešíte všechny typy úloh bez stresu, máte 100% strategii řešení testu + získáte bezkonkurenční náskok. 
 • K efektivní přípravě také doporučujeme využít naší obálkovou/šanonovou metodu. Veškeré info i videonávod, jak na to, najdete v našem článku
 • Další účinné a efektivní metody učení jsme shrnuli v tomto článku.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

zápis na sš


Zpracovávám objednávku