Přijímačky na střední školy pro žáky z Ukrajiny

Datum vytvoření: 03. 01. 2023
Poslední aktualizace: 25. 10. 2023
Doba čtení: 4 minuty

V naší přípravě nezapomínáme ani na deváťáky z Ukrajiny. Jak to mají s přijímačkami na české střední školy letos oni?

Žáci z Ukrajiny, kteří jsou nyní v deváté třídě a mají tedy v tomto školním roce možnost postoupit dále na střední školy, tvoří zvláštní skupinu letošních deváťáků. Přijímačky na střední školy pro žáky z Ukrajiny jsou specifické a MŠMT k nim vydalo dokument, ve kterém stanovuje přesné podmínky, za jakých u přijímacích zkoušek postupovat. V našem článku se dozvíte, jaká pravidla pro přijímací zkoušky na střední školy MŠMT připravilo pro ukrajinské deváťáky.

1. Přijímačky na střední školy pro žáky z Ukrajiny

Podle oficiálního vyjádření MŠMT bylo v ČR ke dni 24. října 2022 vydáno přibližně 420 tisíc dlouhodobých víz za účelem dočasné ochrany, z toho v základních školách je přibližně 52 tisíc cizinců s dočasnou ochranou. A ve věkové skupině 15–18 let (tedy potenciálních uchazečů o střední nebo vyšší odborné vzdělání) je cca 26 tisíc osob.

Z pochopitelných důvodů není reálné, aby tito žáci (uchazeči) konali přijímací zkoušky za zcela identických podmínek, jako žáci české národnosti. Proto Ministerstvo školství na konci letošního října vydalo oficiální dokument, který se věnuje právě podmínkám přijímacího řízení pro žáky z Ukrajiny.

2. Podmínky přijímaček na střední pro žáky z Ukrajiny

Dokument, který upravuje podmínky přijímacích zkoušek pro žáky z Ukrajiny se jmenuje „Opatření obecné povahy ze dne 27. 10. 2022“. Konkrétně upravuje podmínky přijímacího řízení pro žáky s dočasnou ochranou následovně:

  1. Na základě žádosti je ukrajinským žákům prominuta zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto uchazečů ověří rozhovorem.
  2. Žáci z Ukrajiny mají zároveň na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce.
  3. V případě školní přijímací zkoušky může škola (opět na základě žádosti připojené k přihlášce) svůj písemný test připravit v ukrajinštině. Pokud škola písemný test školní přijímací zkoušky zadá v českém jazyce, navyšuje se cizinci časový limit pro vypracování testu o 25 % a má právo použít překladový slovník.
  4. Společně s žádostí musí uchazeč doložit, že je cizincem podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.
  5. Uchazeči z Ukrajiny mají možnost nahradit chybějící vysvědčení čestným prohlášením.

3. Dokument MŠMT upravující podmínky přijímaček pro žáky z Ukrajiny

Celý dokument „Opatření obecné povahy ze dne 27. 10. 2022“ najdete v úplném znění na stránkách MŠMT

Bohužel v současné době není dokument k dispozici v ukrajinské jazykové mutaci. Podle informací z MŠMT je ale pravděpodobné, že alespoň stručná verze dokumentu se překladu dočká. Pokud by se tak stalo, měl by se objevit na portálu Edu.cz, který tedy doporučujeme sledovat.

prezenční přijímačky nanečisto

4. Další informace k přijímačkám pro deváťáky z Ukrajiny

Další užitečné informace v ukrajinštině najdou ukrajinští deváťáci například v sekci Informace o středním vzdělávání na webu JCCM. V ukrajinském jazyce si zde mohou přečíst o českém školském systému, typech středních škol i rozdílech mezi středními školami a učňovskými obory. Najdou zde i porovnání české a ukrajinské klasifikační stupnice a další potřebné informace.

5. Přijímačky nanečisto pomáhají deváťákům z Ukrajiny

Deváťákům z Ukrajiny moc rádi nabídneme bezpečné prostředí a s potěšením je na přijímačky na střední školy připravíme zdarma. Stačí nám napsat na adresu studenti@to-das.cz s předmětem “Ukrajina – promokód”.

Pro žáky z Ukrajiny jsme připravili přehledné informace o našich přijímačkách nanečisto v ukrajinštině.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

Jaké jsou recenze na To dáš! Přijímačky nanečisto?

Zobrazit další recenzeZpracovávám objednávku