Druhé kolo přijímacího řízení na SŠ: kolik je volných míst a jaké mám šance?

Datum vytvoření: 03. 03. 2023
Poslední aktualizace: 06. 09. 2023
Doba čtení: 5 minut

Kompletní průvodce 2. kolem přijímacího řízení na střední školy. Vše, co potřebujete o 2. kole přijímaček vědět na jednom místě!

Nepřijat na SŠ? Jaké máte šance ve 2. kole přijímaček? Kolik je míst ve 2. kole? Co to vlastně je 2. kolo přijímacího řízení? Odpovědi na tyto a další otázky k přijímacímu řízení ve 2. kole jsme shrnuli v tomto článku a také v našem rozcestníku. Důležitá zpráva na začátek – pokud vás v 1. kole nevzali ani na jednu ze dvou středních škol, nic není ztraceno a máte ještě spoustu možností!

1. Co znamená druhé kolo přijímacího řízení?

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí 2. kolo přijímacího řízení, případně i kola další. 2. kolo přijímacího řízení se vás týká, pokud nejste v prvním kole přijímacích zkoušek přijati ani na jednu ze dvou středních škol na přihlášce. Snažte se zůstat v klidu a nepanikařit, dobře to dopadne. Situace totiž není tak jednoznačná, jak se může na první pohled zdát. O volných místech ve 2. kole více v kapitole č. 3 tohoto článku.

Po vyhlášení výsledků přijímaček v prvním kole je stav takový, že spousta deváťáků s vysokým bodovým ziskem u CERMAT testů se dostala na obě školy, a tak po určitý čas „drží místo“ na obou školách, na které podali přihlášky. Tím pádem je i spousta těch, kteří (zatím) nebyli přijati ani na jednu školu. To vše se srovná po uplynutí 10denní lhůty na podání zápisového lístku, kdy školy budou moci začít těm (zatím) neúspěšným vyhovovat s odvoláním. 

Druhé kolo se vás může týkat také v případě, že jste se i přes přijetí na školu v prvním kole rozhodli na ni nenastoupit a přihlásit se jinam, což ale rozhodně nedoporučujeme.

2. kolo přijímacího řízení na SŠ - gymnázium

1.1 Jak se vyhnout 2. kolu přijímacího řízení?

Abyste se vyhnuli 2. kolu přijímaček, je důležité být dobře připraveni na jednotné CERMAT přijímačky. Efektivní příprava spočívá v řešení co nejvíce testových zadání a znalosti struktury přijímačkových testů. Pokud se s námi připravujete, víte, jak si v řešení přijímaček nanečisto stojíte a jaké jsou vaše bodové zisky z To dáš! Přijímaček nanečisto.

K porovnání vašich výsledků přijímaček nanečisto můžete využít naši Databázi bodových hranic ve své osobní zóně. V ní můžete porovnat své dosavadní bodové skóre s body, které na vašich dvou vybraných školách loni získal poslední přijatý uchazeč. Databáze nebere v potaz odvolání ani případnou školní část přijímací zkoušky.

Databáze vám může dobře posloužit ve smyslu „na tuto školu již mám” a „na tuto musím dost zabrat, pokud se na ni hlásím”. Zde zjistíte, jak své výsledky porovnat s bodovou hranicí oborů na školách, kam se hlásíte.

1.2 Nepřijat na SŠ: Co když se nedostanu ani na jednu střední školu?

Po vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení v případě, že vás ani na jednu ze dvou středních škol nevzali, začněte hned jednat a poté buďte hlavně trpěliví.

Hned, jakmile se dozvíte, že jste nebyli přijati, podejte odvolání na obě dvě školySpolu s podáním odvolání se rovnou začněte dívat po školách, které vypsaly druhá kola přijímacího řízení a přihlaste se na ně. Je dobré rozložit síly do více směrů a aktivně tak využít čekání na výsledky podaných odvolání. 

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo. Odvolání podáváte řediteli školy, který vydal rozhodnutí o nepřijetí. Není žádné dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat a od kterého již ne. Za odvolání nic nedáte, určitě to zkuste. Nečekejte na rozhodnutí o nepřijetí, od jehož doručení se počítá lhůta 3 pracovní dny na podání odvolání, a odvolání podejte hned.

2. kolo přijímacího řízení - čekání na vyrozumění o odvolání
2. kolo přijímacího řízení na SŠ

1.3 Nepřijat na SŠ: Kdy dostanu výsledek odvolání?

Na vyhovění odvolání je potřeba si počkat: Přijatí uchazeči totiž mají 10 pracovních dní od vyhlášení výsledků na odevzdání zápisového lístku. Do uplynutí této doby vám škola určitě nesdělí, zdali vám odvolání vyšlo, nebo ne. Škola musí také počkat na konec lhůty pro podání odvolání, tedy 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí, ale i pár dní po této lhůtě, aby stihla přijít odvolání podaná poštou. 

Jakmile obě lhůty uplynou, škola má potvrzená místa zápisovým lístkem a též má všechna odvolání pohromadě, může začít odvolání finálně řešit. Samozřejmě záleží na „hloubce“ umístění pod čarou (druhý pod čarou má přednost před patnáctým pod čarou). Pokud jste hlouběji pod čarou, čekání může být delší. Typicky můžete dostat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, zápisový lístek stáhnul a dal ho na druhou školu – a místo po něm je vaše. Vyrozumění o odvolání trvá, takže neztrácejte naději.

2. Jak probíhá 2. kolo přijímacího řízení na SŠ?

Přijímací podmínky a kritéria pro sestavení pořadí uchazečů ve 2. kole jsou v gesci ředitele školy a na vás je, abyste si je pro konkrétní školu a obor zjistili, ohlídali si termín uzávěrky přihlášek ve 2. kole (lhůta pro podání přihlášky může být i velmi krátká) a přihlášky podávali co nejrychleji. Přehledy o volných místech na středních školách najdete na webových stránkách krajských úřadů.

Pokud je ve 2. kole stanovena školní část přijímací zkoušky (např. test všeobecných studijních předpokladů), škola vyhlašuje už jen jeden termín. V případě, že by se termíny školní zkoušky na školách překrývaly, nemáte bohužel právo žádat o náhradní termín. Hlídejte si, aby se vám termíny nepřekrývaly, podání přihlášek a koordinace případných přijímaček ve 2. kole je zcela ve vaší režii.

Jak probíhá 2. kolo přijímaček? Specifika pro 2. kolo přijímacího řízení

 • ve 2. a dalších kolech přijímacího řízení na SŠ se již nekonají jednotné CERMAT přijímací zkoušky
 • nejčastěji se přihlíží k prospěchu, roli často hraje také rychlost podání přihlášky
 • počet přihlášek ve 2. kole přijímaček NENÍ omezen, můžete tedy podat více přihlášek najednou
 • mějte předem připravené přihlášky k podání (s potvrzeným prospěchem)
 • do přihlášky ve 2. kole se píše jen jedna škola a jeden obor

CERMAT testy - chytáky u přijímaček

2.1 Podání přihlášky ve 2. kole přijímaček

Určitě na nic nečekejte a v době čekání na výsledek podaných odvolání buďte aktivní a hledejte volná místa na školách ve 2. kole přijímačekVe 2. kole přijímacího řízení můžete podat neomezené množství přihlášek, jen si hlídejte termíny pro podání a případné kolize školní části přijímaček ve 2. kole.

Často jde u volných míst také o rychlost podání přihlášky, buďte proto připraveni a mějte předem připravené přihlášky k podání (jedná se o stejný růžový vzor přihlášky). Nebojte se vaši ZŠ předem požádat o vystavení např. 5 ks připravených přihlášek (s potvrzeným prospěchem) pro případ, že by přijetí v prvním kole nevyšlo. 

Doporučujeme se doma s předstihem pobavit o možnosti soukromé školy a odsouhlasit si případný rozpočet. To vám opět urychlí proces podávání přihlášek. Na některých soukromých školách školné s postupujícím studiem roste, a tedy vyšší ročníky jsou dražší než první ročník. Spočítejte si tedy náklad na celou dobu studia. 

Dále zvažujte výuční obory, případně ještě obory kombinované a dálkové.

Pokud nebudete s výběrem školy spokojeni, můžete se znovu zúčastnit přijímacího řízení příští rok, opět se dvěma přihláškami a CERMAT zkouškou. Rodiče se též často ptají na možnost přestupu mezi školami: zde vždy záleží na individuálním případu, předpokladem je součinnost obou ředitelů, volné místo na nové škole, ale i splnění rozdílových zkoušek. Na úspěšný přestup v rámci prváku tedy skutečně nespoléhejte.

3. Kolik je míst ve 2. kole přijímaček a jaké mám šance na přijetí?

Školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky, mají povinnost bezodkladně hlásit volná místa příslušnému krajskému úřadu a vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení. Na webových stránkách krajských úřadů poté najdete aktuální přehledy o volných místech pro 2. kolo přijímacího řízení. Krajské úřady zveřejňují místa postupně a denně je aktualizují podle toho, jak jim je školy dodávají. Určitě se tedy na stránky dívejte opakovaně a začněte ihned poté, co jste se dozvěděli o nepřijetí. Nemá smysl na školy nebo krajský úřad telefonovat.

Neočekávejte, že školy, které mají přetlak zájemců a mnoho uchazečů pod čarou, budou mít místa ve 2. kole přijímacího řízení.

2. kolo přijímacího řízení na SŠ

Přehledy o volných místech na středních školách na webových stránkách krajských úřadů jsou jediným kompletním zdrojem se souhrnným přehledem všech škol a oborů. Jednotlivé střední školy tuto informaci budou mít pravděpodobně i na svých stránkách, na kterých najdete pro daný obor detaily. Nicméně platí, že školy kapacity musí kraji hlásit, a taky hlásí! 

3.1 Volná místa ve 2. kole přijímaček v Praze 2022

Vybrali a zpracovali jsme pro vás data o volných místech ve 2. kole přijímacího řízení na středních školách v Praze za loňský rok 2022. V Praze v loňském roce konalo jednotné CERMAT přijímací zkoušky celkem 15 133 deváťáků. Celkem bylo podaných 25 925 přihlášek, z čehož vyplývá, že většina dětí podala 2 přihlášky na střední školy. Někteří podali jen jednu přihlášku, nebo kombinovali 1 x maturitní obor a 1 výuční obor, což z těchto čísel nezjistíme (zdroj: CERMAT).

Míst ve 2. kole přijímacího řízení bývá omezené množství. V loňském roce bylo v Praze ve 2. kole vypsáno 598 maturitních míst na státních SŠ a 220 míst v soukromých SŠ, jedná se o obory zakončené maturitní zkouškou a ve formě denního studia (zdroj: MHMP).

 • Celkový počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení v Praze (2022)
Prahamaturitní dennívýučnímaturitní dálkovápomocné obory + dálkové výuční
státní59816623660
soukromé2203447849
CELKEM818200714109

Přehledy o volných místech pro 2. kolo přijímaček v Praze najdete na webových stránkách Magistrátu hlavního města Prahy. Tabulky najdete níže na této webové stránce v části „Druhá a další kola přijímacího řízení – přehledy ke stažení“. V přehledech najdete střední školy podle zřizovatele, tedy státní (krajské), či soukromé (jiný zřizovatel), s počty volných míst do jednotlivých oborů. Dále v tabulkách uvádíme detailnější informace o volných místech včetně oborů.

 • Státní (krajské) školy v Praze: počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení podle oborů (2022)
  Kód oboruPočet volných míst [2.kolo, státní, Praha]O jaký obor se jedná?
  H166střední odborné vzdělání s výučním listem = výuční obor bez maturity
  K119gymnázium, klasická denní forma
  L129úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou = odborná škola s maturitou
  M350úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) = běžný maturitní obor
  Pro deváťáky použitelné maturitní obory celkem                  598
  Pro deváťáky použitelné výuční obory celkem                  166
 • Soukromé (jiný zřizovatel) školy v Praze: počet volných míst ve 2. kole přijímacího řízení podle oborů (2022)
  Kód oboruPočet volných míst [2.kolo, soukromé Praha]O jaký obor se jedná?
  H34střední odborné vzdělání s výučním listem = výuční obor bez maturity
  K93gymnázium, klasická denní forma
  L16úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou = odborná škola s maturitou
  M111úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) = běžný maturitní obor
  Pro deváťáky použitelné maturitní obory celkem                  220
  Pro deváťáky použitelné výuční obory celkem                  34

Které střední školy mají ve 2. kole místo? V Praze to v roce 2022 byly např. tyto konkrétní obory na státních středních školách:

 • Gastronomie – obory kuchař a číšník (100 míst)
 • Hotelnictví (63)
 • Technologie potravin (54 míst)
 • Prodavač/ka (40 míst)
 • Cestovní ruch (28 míst)

Zdroj: Při tvorbě analýzy volných míst ve 2. kole přijímacího řízení v Praze v roce 2022 jsme vycházeli z dostupných tabulek od MHMP; data z nich jsme pro vás zpracovali do přehledného shrnutí.

3.2 Volná místa ve 2. kole přijímaček 2023

V současné době je těžké odhadovat, jaká bude situace v letošním roce, tzn. kolik volných míst budou školy ve 2. kole přijímacího řízení mít. Jisté je to, že konkurence je letos veliká, jelikož deváté třídy opouští nejsilnější ročník deváťáků od roku 1993. Jedná se o děti narozené v roce 2008, kterých letos vychází z devátých tříd ZŠ přes 106 tisíc, což je asi o 10 tisíc více než vloni.

Míst ve 2. kole přijímacího řízení bude omezené množství a také výběr ze středoškolských oborů nebude široký.

Pozor: Pokud se s námi připravujete dostanete od nás podrobnou brožuru s návody pro všechny scénáře, které mohou nastat pro zveřejnění výsledků přijímaček i vzor odvolání. Připravujeme pro vás také přednášku o celém procesu po zveřejnění výsledků. 

Velký zájem se očekává o střední školy a zejména gymnázia v Praze, kam míří také žáci ze Středočeského kraje. Obstát v letošní konkurenci bude pro deváťáci stěžejní a psychicky náročné. Proto doporučujeme důkladnou přípravu na přijímačky, se kterou vám rádi pomůžeme.

Na našich přesných simulacích přijímacích zkoušek formátu CERMAT zažijete zkouškovou atmosféru nanečisto a u ostrých zkoušek vás už nic nepřekvapí!

Každý víkend až do ostrých přijímaček pro vás máme prezenční a distanční termíny přijímaček nanečisto. Vždy od nás získáte nové testové materiály přesně podle CERMAT formátu, videorozbory testů a nebo 2x 60 minut výuky po testech přímo ve třídě.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

2. kolo přijímacího řízení na SŠ – kolik je míst a jaké mám šance?
2. kolo přijímacího řízení na střední školy

Zdroje

CERMAT – Souhrnná závěrečná zpráva z konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2022

Magistrát hlavního města Prahy – NOVÝ ŠKOLSKÝ PORTÁL, Informace o přijímacím řízení na střední a vyšší odborné školy pro školní rok 2023/2024Zpracovávám objednávku