Odvolání na střední školu – jak podat (vzor 2023 ke stažení)

Datum vytvoření: 02. 05. 2021
Poslední aktualizace: 28. 06. 2023
Doba čtení: 3 minuty

V tomto článku se dozvíte veškeré informace o odvolání na střední školu –⁠ kdy a jak ho podat a jak dlouho bude celý proces trvat.

Nedostali jste se kvůli horšímu výsledku z přijímací zkoušky či kvůli vysoké bodové hranici přijetí na střední školu? Nepropadejte panice, šance na přijetí jsou stále vysoké – je ale třeba být proaktivní. V této situaci totiž musíte podat odvolání, abyste si zajistili místo náhradníka. Díky tomu, že spousta žáků je přijata na obě školy, je odvolání často úspěšnější, než si rodiče myslí. Využijte náš vzor odvolání na střední školu ke stažení!

1. Vzor odvolání na střední školu ke stažení

Při podání odvolání je však zapotřebí dodržet pár náležitostí. S tím vám rádi pomůžeme, proto jsem pro vás připravili správný vzor odvolání ke stažení. 😊

❗ Stáhněte si náš vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ❗

📝 Stáhnout vzor odvolání na střední školu

Stáhnout vzor odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ 📝

Odvolání je snadnou a jedinou správnou cestou, jak o sobě dát vědět, že chcete být „náhradníkem” na uvolněné místo. Není žádné dané místo pod čarou, do kterého dává smysl odvolání podat a od kterého již ne.

Za odvolání nic nedáte, určitě to proto zkuste, jinak s vámi škola jako s náhradníkem počítat nebude (pokud tedy první pod čarou odvolání nepodá a druhý pod čarou ano, druhý pod čarou bude vyrozuměn o přijetí, s prvním pod čarou nebude nikdo komunikovat).

❗ Co je ale velmi důležité – jste-li přijati na jednu ze dvou středních škol a podáváte-li odvolání na školu, kam přijati nejste, musíte současně do 10 pracovních dnů podat zápisový lístek na onu školu, kam přijati jste.

2. Jak napsat odvolání na střední školu

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ musí být písemné. Forma odvolání je volná, tzn. není jeden přesně daný formulář, který je potřeba použít, odvolání však musí obsahovat několik náležitostí.

Náležitosti formuláře odvolání na střední školu:

  • název a adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal);
  • datum;
  • odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu;
  • odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru);
  • podpis zákonného zástupce;
  • jméno zákonného zástupce;
  • adresa, na kterou má být zasláno rozhodnutí o odvolání;

📝Stáhněte si náš vzor odvolání, který jsme pro vás připravili. Nebuďte překvapení, není třeba košatě vypisovat důvody pro podání odvolání, jedná se o formální krok. Je možné, že některé SŠ budou mít na svých webových stránkách vlastní vzor odvolání, ten také určitě můžete použít.

3. Jak podat odvolání na střední školu

Formulář odvolání na střední školu se podává řediteli školy buď osobně, poštou nebo do datové schránky. Vřele doporučujeme podání buď osobně nebo do datové schránky školy. V případě podání poštou ho zašlete řediteli školy doporučeně a uschovejte si podací lístek.

Upozorňujeme, že datová schránka není e-mail! Odvolání zaslané pouze e-mailem nelze přijmout. 

POZOR NA LHŮTU – odvolání musíte podat nejpozději 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí o nepřijetí. To, že jste nepřijati, vám bude zasláno písemně poštou, nebo do datové schránky. Od momentu doručení se počítá ona třídenní lhůta pro podání.

3.1 Důvody odvolání při nepřijetí na SŠ

Do formuláře odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na SŠ nemusíte uvádět důvody, proč odvolání podáváte. Jedná se o formální krok, kterým škole dáváte najevo, že chcete být náhradníkem, na kterého mají myslet. Do odůvodnění stačí např. napsat: „Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mé dcery/syna [jméno] ze dne [datum rozhodnutí o nepřijetí]. Stále máme o studium oboru na Vaší škole zájem a věříme, že jsme vhodnými uchazeči.“ 

Obecně doporučujeme na nic nečekat a již v momentě, kdy ze zveřejněných výsledků víte, že přijati nejste, odvolání podejte. Nečekejte na doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Důvodem k podání odvolání je nepřijetí na SŠ v těchto případech:

3.2 Jak dlouho trvá odvolání na SŠ

Postup pro vyhovění odvolání je takový, že škola napřed počká na uplynutí lhůty pro podání zápisového lístku (10 prac. dní od zveřejnění seznamu přijatých). Teprve pak může začít „těm pod čarou“ volná místa nabízet. Škola v každém případě počká na konec lhůty pro podání odvolání (i pár dní po lhůtě, aby stihla dojít odvolání podaná poštou). Jakmile má škola všechna obdržená odvolání, začne je zpracovávat. Samozřejmě záleží na hloubce umístění pod čarou (t.j. odvolání druhého pod čarou má přednost před odvoláním patnáctého pod čarou). Stejně tak platí, že pokud jste coby nepřijatí odvolání nepodali, nikdo vás kontaktovat nebude (t.j. první pod čarou bez odvolání nebude nijak vyrozuměn, druhý pod čarou s odvoláním se tak stává „prvním náhradníkem“).

odvolání

odvolání na SŠ

Buďte trpěliví, z podstaty věci vám škola nesdělí, zdali vám odvolání vyšlo, nebo ne, dokud neuplyne oněch 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků. V těchto dnech totiž mají ti “nad čarou” právo podat zápisový lístek, škola tedy nemůže začít v zájmu urychlení procesu jejich místo rozdat jiným.

O úspěchu / neúspěchu odvolání tedy budete vyrozuměni nejdříve po 16. 5., spíše ale později, tedy až v následujícím týdnu. Stejně tak buďte trpěliví, pokud jste hlouběji pod čarou, čekání může být delší. Typicky můžete dostat místo po někom, kdo podal zápisový lístek, vyšlo mu odvolání na jiné škole, zápisový lístek stáhnul a dal ho na druhou školu – a místo po něm je vaše. Tohle všechno trvá, takže neztrácejte naději.

3.3 Výsledky odvolání na SŠ

Informaci o ne/vyhovění odvolání vám škola zašle písemně. Rozhodnutí o odvolání musí být učiněno nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání, nicméně to bývá dříve.

Když vám odvolání vyjde, musíte do 10 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí (= vyhovění odvolání) podat na školu zápisový lístek.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛

Koupit Přijímačky nanečisto

Odvolání na střední školu

Zobrazit další recenze

Zdroje

CERMAT – Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetíZpracovávám objednávku