Talentové zkoušky a konzervatoře 2024: důležité termíny 2023/24

Datum vytvoření: 22. 09. 2023
Poslední aktualizace: 23. 10. 2023

🎨 Máte doma umělecky založené dítě, které se chce se hlásit na konzervatoř nebo uměleckou školu s talentovou zkouškou?

Talentové zkoušky jsou přijímacím řízením na všechny obory, které spadají do skupiny Umění a užité umění, rozeznají se podle identifikačního kódu, který začíná dvojčíslím 82. Umělecké školy jsou v mnohém specifické. Hlavní rozdíly jsou ty, že je třeba na ně podat přihlášky mnohem dříve, než na obory bez talentové zkoušky, a deváťáci pro přijetí nemusí psát jednotné CERMAT testy. Jaké jsou důležité termíny, které nesmíte prošvihnout, chcete-li se hlásit na obory s talentovou zkouškou nebo konzervatoře? Čtěte dál!

1. Do kdy podat přihlášku na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře?

Ministerstvo školství dne 31. 8. 2023 zveřejnilo na serveru Edu.cz dokument Soubor pedagogicko-organizačních informací, kde jsou vypsané termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře. I přes plánované změny v přijímacím řízení, které zatím ještě nejsou legislativně ukotveny, by termíny pro vypsání kritérií do oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří, podávání přihlášek do těchto oborů, konání talentové zkoušky a zveřejnění výsledků talentové zkoušky měly zůstat tak, jak stanovuje výše uvedený dokument. Jinými slovy případné změny se oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří nedotknou.

Uchazeči můžou podat až dvě přihlášky do uměleckých oborů s talentovou zkouškou. Školy se na každé přihlášce uvádí ve stejném pořadí.

 🗓️ Termíny podání přihlášek a vyhlášení výsledků pro obory s talentovou zkouškou a konzervatoře 🗓️

 • Vyhlášení kritérií pro přijímání do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 31. října 2023
 • Podání přihlášek do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: do 30. listopadu 2023
 • Vyhlášení výsledků do oborů s talentovou zkouškou a konzervatoří: od 5. do 15. února 2024
talentové zkoušky

2. Talentové zkoušky – termíny 2024

Termíny samotných talentových zkoušek jsou vypsány v rozmezí několika pracovních dní v lednu 2024. Pro umělecké obory a konzervatoře se liší.

 🗓️ Termíny talentových zkoušek pro obory s talentovou zkouškou a konzervatoře 🗓️

 • Talentové zkoušky do oborů středního vzdělání s talentovou zkouškou: pracovní dny od 2. ledna do 15. ledna 2024
 • Talentové zkoušky do oborů vzdělání v konzervatořích: pracovní dny od 15. ledna do 31. ledna 2024

3. Talentové zkoušky – co musíte vědět

 • Pokud se hlásíte na uměleckou střední školu (tzn. do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění), nebudete psát státní jednotné přijímací zkoušky od CERMATu.
 • Kromě dvou výše zmíněných přihlášek do uměleckých oborů můžete v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě (nebo nově tři) přihlášky na maturitní obory bez talentové zkoušky. Přihlášky se podávají zpravidla do 1. března (termín se možná zkrátí, viz aktuální info o plánovaných změnách). Mějte proto v záloze ještě další školy a připravené přihlášky, když by umělecké obory nevyšly.
 • Do oborů bez talentové zkoušky bude uchazeč psát CERMAT testy v dubnu, termíny pro rok 2024 jsou již známé!
 • Specifická pravidla platí pro obory Gymnázium se sportovní přípravou, kde žák koná jak talentové zkoušky, tak píše jednotné přijímačky v dubnu (může ale taktéž podávat další 2, nebo nově 3, přihlášky do oborů bez talentové zkoušky). Jednotnou přijímací zkoušku píše žák na Gymnáziu se sportovní přípravou, a to i když ví, že neuspěl u talentové zkoušky. Výsledek se pak započítá na všechny školy, i ty bez talentové zkoušky.

To dáš! Jediná příprava na přijímačky, kterou potřebujete

 • 96 % našich absolventů loni uspělo u přijímaček.*
 • Spokojenost garantujeme, jinak vracíme peníze.
 • Podpora pro celou rodinu – psychická i praktická

*Zdroj: dotazníkový průzkum provedený ve dnech 5.6.-20.7.2023; dotazník vyplnilo 813 z 5 381 oslovených absolventů. Úspěšnost = přijetí alespoň na jednu ze dvou škol v prvním kole přijímacího řízení. Přečtěte si notářský zápis k naší statistice.

Koupit Přijímačky nanečistoZpracovávám objednávku