Přijímačky na osmiletá gymnázia – příprava na přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia To dáš!

Představujeme vám To dáš! komplexní přípravu k přijímačkám z 5. třídy, která baví, pomáhá, a hlavně funguje!

Chcete na osmileté gymnázium z 5. třídy? Už jste přemýšleli o přípravném kurzu? V To dáš! vám rádi pomůžeme… Zvolte naši ucelenou přípravu na přijímačky na osmiletá gymnázia a slibujeme, že nebudete litovat!

1. Přijímačky na osmiletá gymnázia To dáš!

To dáš! přípravný kurz na přijímačky z 5. třídy zahrnuje věrné simulace ostré zkoušky, efektivní výuku formou videí, procvičovací aplikaci s tréninkem na míru na doma a spoustu podpůrných materiálů.

V To dáš! si roky zakládáme na komplexním přístupu a technikách efektivního učení. Pro žáky připravujeme vlastní autorské testy, které strukturou, obtížností i bodováním odpovídají testům od Cermatu.

Ve vyladěné aplikaci To natrénuješ!, která je podobná oblíbenému Duolingu, natrénují žáci především ty úlohy, které jim zajistí nejvíce bodů a navíc budou procvičovat i úlohy z ostrých Cermat testů z minulých let. Před ostrou zkouškou tak budou mít důkladně procvičené všechny typové úlohy, které se v testech kdy objevily.

Celý kurz přípravy na přijímačky na osmiletá gymnázia je tedy navržen tak, aby pomohl nejen ke zvládnutí přijímaček levou zadní, ale aby žáky bavil, motivoval a sloužil jako takové rozehřátí před gymnaziální dráhou. Jak říkáme – gymplákem nanečisto!

Komplexní příprava na přijímačky z 5. třídy, která páťáky dostane!

Přijímačky nanečisto: přesná simulace jednotné přijímací zkoušky z 5. třídy.

Precizní videorozbory látky k prohloubení znalostí i dovedností + on-line konzultace pro dotazy rodičů i dětí.

Efektivní práce s vlastní chybou díky personalizovanému procvičování v aplikaci.

přijímačky na osmiletá gymnázia

Osvojení nejefektivnější učící techniky aktivního vybavování (active recall) a boj s křivkou zapomínání.

Podpora pro celou rodinu – přednášky, kde vybereme správnou školu, pokoříme nervozitu, stanovíme bezkonkurenční strategii pro češtinu i matematiku a s rodiči zvládneme všechnu zkouškovou administrativu.

Víme, co děláme, na osmileté gymnázium vás připravíme.

Jak To dáš! příprava na přijímačky z 5. třídy funguje?

4 pilíře přípravy na přijímačky na osmiletá gymnázia

  1. Přijímačky nanečisto: testy jako od Cermatu v přesné simulaci ve škole nebo doma, které naučí práci se stresem, nervozitou a časovým limitem.
  2. Doučování formou videorozborů: nejefektivnější výuka, žák ve vlastní tempu pracuje s chybou a vysvětlení úloh si může pustit opakovaně.
  3. Procvičování na míru v aplikaci To natrénuješ!: individuální procvičovací plán v zábavné aplikaci cílí na procvičení toho nejpotřebnějšího a na maximální bodové se zlepšení.
  4. Podpora pro celou rodinu: propracovaný systém přednášek, ve kterých vás věcně provedeme vším: od výběru gymnázia po přijímačkové chytáky. A ohlídáme za vás všechny důležité termíny.

1.1. Příprava na přijímací zkoušky 5. třída – jak se připravit na osmileté gymnázium?

Na přijímací zkoušky z 5. třídy je třeba se připravit hlavně systematicky a přesně na to, co vás čeká, tedy i na specifické dovednosti k Cermat zkoušce. K přípravě na samotné Cermat testy není proto příliš efektivní volit obecné doučování češtiny a matiky. Vhodná je cílená příprava na typové úlohy Cermatu, při které se žák také naučí pracovat se záznamovým archem i časovým limitem a osvojí si testovou strategii.

Nemusíte se učit rýsovat rovnoramenné trojúhelníky a po večerech počítat soustavy rovnic. Stačí, když tu pro své děti budete a nabídnete jim kvalitní přípravu, která je i vás přijímačkami úspěšně provede.

Pravidelné procvičování bude vaše děti bavit. Naučí se, jak se správně učit, a získají dovednosti, které jim pomohou v dalším studiu. Vám navíc odpadne starost s neustálým popoháněním. Vše, co potřebujete o přijímačkách vědět, vám dodáme – včas a v jasné, dobře srozumitelné formě.

Více o přípravě pro páťáky

přijímačky na osmiletá gymnázia
přijímačky na osmiletá gymnázia

1.2. Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium – specifika přijímacích zkoušek z 5. třídy

Specifikem pro přijímačky na osmiletá gymnázia je ještě vyšší výběrovost, než je tomu např. u čtyřletých gymnázií z 9. třídy. Je to dáno hlavně tím, že osmiletých gymnázií je nižší počet. Sám ředitel Cermatu Miroslav Krejčí potvrdil, že „na tyto školy se mají přijímat elitní děti, tedy top pět procent dětí“ (Zdroj: Lidovky.cz, 1. 6. 2024). Právě proto je do testů na přijímačky na osmiletá gymnázia zařazováno více těžších rozřazovacích úloh, které nevyřeší všechny děti, aby mohli být přijati jen ti nejlepší.

Bez cílené přípravy se tedy jen těžko obejdete.

Přijímací řízení na osmiletá gymnázia se musí ze 60 % skládat z jednotných Cermat testů a zbylých 40 % může, ale nemusí, tvořit školní část přijímací zkoušky. V rámci školní části mohou gymnázia zařadit další vlastní test, anebo hodnotí např. prospěch (průměr známek).

žárovka

Cermat každoročně vydává dokument Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce, kde vypisuje požadavky k přijímacím testům z českého jazyka a matematiky. Tento dokument obsahuje požadavky na vědomosti, které přijímačky na osmiletá gymnázia ověřují, ale i příklady testových úloh.

V To dáš! tvoříme vlastní testy přesně podle této specifikace a ve stejném formátu jako Cermat a také testy stejným způsobem opravujeme.

Cermat specifikace požadavků k JPZ z 5. třídy pro rok 2023/24

2. Nejlepší osmiletá gymnázia v Praze

Podívejte se na 10 osmiletých gymnázií, o která byl v roce 2024 největší zájem. Jedná se o nejžádanější pražská osmiletá gymnázia podle počtu podaných přihlášek s prioritou č. 1.

Nejžádanější osmiletá gymnázia Praha podle počtu přihlášek s prioritou 1 v roce 2024

Osmileté gymnázium Kapacita Přihlášek celkem Přihlášek s prioritou 1 Berou každého
Malostranské gymnázium, Praha 1, Josefská 7 (zřizovatel kraj) 60 838 311 14
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 (zřizovatel kraj) 60 692 267 11,5
Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952 (zřizovatel kraj) 60 626 261 10,4
Gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha 5, Mezi Školami 2475 (zřizovatel kraj) 90 623 249 6,9
Gymnázium Opatov, Praha 4, Konstantinova 1500 (zřizovatel kraj) 60 557 233 9,3
Gymnázium, Praha 7, Nad Štolou 1 (zřizovatel kraj) 60 696 206 11,6
Gymnázium, Praha 9, Českolipská 373 (zřizovatel kraj) 60 635 197 10,6
Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1 (zřizovatel kraj) 60 619 174 10,3
Arcibiskupské gymnázium (zřizovatel církev) 64 403 172 6,3
Křesťanské gymnázium (zřizovatel církev) 66 399 170 6,0

 (Zdroj: Vzdělávání v datech)

3. Nejlepší osmiletá gymnázia v ČR

Podívejte se na 10 osmiletých gymnázií, o která byl v roce 2024 v ČR kromě Prahy největší zájem. Jedná se o nejžádanější osmiletá gymnázia v ČR podle počtu podaných přihlášek s prioritou č. 1.

Nejžádanější osmiletá gymnázia v ČR (kromě Prahy) podle počtu přihlášek s prioritou 1 v roce 2024

Osmileté gymnázium Kapacita Přihlášek celkem Přihlášek s prioritou 1 Berou každého
Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Králové (zřizovatel církev) 60 329 289 5,5
Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace (zřizovatel kraj) 60 513 227 8,6
Gymnázium Říčany, příspěvková organizace (zřizovatel kraj) 30 340 199 11,3
Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 (zřizovatel kraj) 60 253 189 4,2
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace (zřizovatel kraj) 30 557 182 18,6
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace (zřizovatel kraj) 30 398 178 13,3
Biskupské gymnázium Brno a mateřská škola (zřizovatel církev) 60 368 157 6,1
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť (zřizovatel kraj) 60 237 154 4,0
Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace (zřizovatel kraj) 30 540 149 18,0
Gymnázium, Mladá Boleslav, Palackého 191/1 (zřizovatel kraj) 60 245 144 4,1

(Zdroj: Vzdělávání v datech)

4. Počet bodů pro přijetí na osmileté gymnázium

To, jaký budete potřebovat počet bodů pro přijetí na osmileté gymnázium je do značné míry závislé na tom, kde bydlíte. Průměrný bodový zisk uchazečů o osmiletá gymnázia se totiž liší v závislosti na regionu. Největší konkurence je tradičně v Praze a Středočeském kraji, kde je pro přijetí potřeba nejvíce bodů.

Níže uvádíme přehled průměrného bodového zisku přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení v roce 2024 podle krajů. Maximum je 100 bodů (50 z ČJ a 50 z M).

Počet bodů pro přijetí na osmileté gymnázium 2024, průměrný bodový zisk přijatých uchazečů v 1. kole dle krajů

Kraj Průměr Kraj  Průměr
Praha 82,11 Vysočina 63,66
Středočeský 74,45 Pardubický 62,46
Jihomoravský 73,83 Liberecký 62,21
Plzeňský 67,74 Královéhradecký 61,59
Olomoucký 66,31 Moravskoslezský 59,09
Jihočeský 65,42 Karlovarský 57,05
Zlínský 64,94 Ústecký 52,32

(Zdroj: Vzdělávání v datech)

4.1. Přijímačky na osmiletá gymnázia: další otázky

Jaká je šance na přijetí na osmileté gymnázium?

Osmiletá gymnázia jsou vysoce výběrové školy a vaše šance na přijetí se odvíjí zejména podle toho, z jakého jste regionu. Vyšší šance na přijetí jsou např. v Ústeckém či Karlovarském kraji, oproti tomu v Praze, Středočeském, či Jihomoravském kraji je konkurence vyšší a šance na přijetí se tím snižují.

(Zdroj: Vzdělávání v datech)

Kolik bodů potřebuji k přijetí na osmileté gymnázium?

To záleží primárně na kraji, kam se budete na osmileté gymnázium hlásit. Nejvyšší průměrný počet bodů budete potřebovat v Praze (82,11 %) a nejméně v Ústeckém kraji (52,32 %). Jedná se o data z roku 2024. Všechny kraje si zobrazíte zde.

(Zdroj: Vzdělávání v datech)

Jak podat přihlášku na 8leté gymnázium?

Přihlášky na osmiletá gymnázia lze od roku 2024 podat třemi různými způsoby, mimo jiné také plně elektronicky přes systém DIPSY. Vřele tuto možnost doporučujeme. Zde pro vás máme kompletní info o vyplnění a podání přihlášky.

Z 5. třídy na gympl? To dáš! 

✅ Ucelený přípravný kurz na gymnázia z 5. třídy.

✅ Kombinace přijímaček nanečisto, komplexní výuky a návykové procvičovací aplikace.

✅ Podpora pro celou rodinu po celý školní rok.

   Příprava na přijímačky, která páťáky dostane!

Více o přípravě na přijímačky z 5. třídy Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

přijímačky na osmiletá gymnáziaZpracovávám objednávku