4 největší chytáky z matematiky k přijímacím zkouškám na střední školu

U ostré jednotné přijímací zkoušky se jednoduše nevyhnete matematice. Je jedním z dvou testů, které žáci píší. Ty největší chytáky, které v testu můžete nalézt, vám shrneme v připravované sérii příspěvků. Seznámíme vás s nejčastějšími nástrahami, na které můžete narazit v testu z matematiky či češtiny.

Tak pojďme na to!

  1. Obávaná Pythagorovka – základní kámen nejen antické architektury
  2. Alfa omega – obvod a obsah – čím se liší a jak si s nimi poradit?
  3. Jak na zlomky? – zlomky a poměry srozumitelně
  4. Častý kámen úrazu: úloha 16 – jak na poslední úlohu testu?

Obávaná Pythagorovka

Pythagorova věta je jedním ze základních kamenů antické architektury. Umožňovala dělat přesně pravoúhlé trojúhelníky. Pythagorova věta říká, že součet obsahů čtverců nad odvěsnami (kratšími stranami pravoúhlého trojúhelníku) je roven obsahu čtverce nad přeponou (nejdelší strana pravoúhlého trojúhelníka). Pozor, tato vlastnost platí POUZE pro pravoúhlé trojúhelníky. Občas je také nepřesně vykládána jako c²=a²+b², což platí pouze, je-li přepona pojmenována jako „c”. Pomocí Pythagorovy věty jde tedy zjistit ze znalosti dvou stran v pravoúhlém trojúhelníku délka strany třetí.

Pro vysvětlení častých jevů a chytáků z matematiky a češtiny jsme pro vás vytvořili krátká videa nazvaná Přijímačkové jednohubky, které najdete na našem youtubovém kanále. Na Pythagorovu větu jsme se zaměřili hned dvakrát.

Co jsou to Přijímačkové jednohubky?

  1. Přijímačkové jednohubky jsme pro vás připravili jako koncept minutového doučka. Shrneme to nejdůležitější o dané problematice v několika minutách a učivo si tak můžete připomínat v průběhu celého roku!
  2. Pššt. Všechny naše jednohubky jsou také v tomto playlistu. 😉

Alfa omega – obvod a obsah

Obvodem tělesa se rozumí délka hraniční křivky daného útvaru. Obvykle se značí „O”. Základní jednotkou jsou metry.

Pro čtverec se spočítá jako O=4*a, kde „a” je délka strany čtverce, pro obdélník jako O=2*(a+b), „a” i „b” jsou délky stran, pro kružnici se spočítá jako O=2*π*r, kde r je poloměr kružnice, obvod kružnice se dá také vypočítat pomocí průměru kružnice „d” jako O=π *d. Pro trojúhelník se spočítá pouhým sečtením délek stran daného trojúhelníka. Toto jsou asi nejdůležitější vztahy k obvodům těles, které MUSÍTE znát.

Obsah tělesa je plocha, kterou obklopuje hraniční křivka. Obsah se obvykle značí „S”. Základní jednotky obsahu jsou m². Vztahy které musíte znát jsou: čtverec – S=a*a, obdélník S=a*b, kruh S=π*r² nebo pomocí průměru jako S=(π*d²)/4, a pro trojúhelník jako S=1/2v_a*a, kde v_a je výška na stranu “a” a “a” je délka strany.

A jak na obvod a obsah v praxi? Mrkněte na video!

Jak na zlomky?

Při sčítání zlomků se musí zlomky nejprve převést na společného jmenovatele a až potom sečíst čitatele, poté případně zkrátit, pokud to jde. Násobení zlomků se počítá pouhým vynásobením čitatele jednoho zlomku s čitatelem druhého děleno součinem jmenovatelů zlomků. Dělení zlomků se provede jako přepsání zlomku, který dělíme a vynásobíme ho převrácenou hodnotou zlomku druhého.

U poměrů je nutno pozor si dát na pořadí, a případně zkrátit tak, aby poměr byl v základním tvaru, stejně jako tomu je u zlomků. Například když máme dělat poměr 2:1, tak je to něco jiného než 1:2, dejme tomu, že máme cukr a mouku v poměru 2:1 – to znamená, že na každé dva kilogramy cukru máme jeden kilogram mouky, ale v poměru 1:2 dostáváme na každé dva kilogramy cukru 4 kilogramy mouky.

Souhrnně jsme se podívali na zoubek zlomkům a poměrům ve třetí jednohubce.

výpočet příkladu v testu v cermat formátu

Častý kámen úrazu: úloha 16

Na úlohu 16 neexistuje jednoduchý způsob přípravy, protože u ní není žádný jednotný postup. Je potřeba se nad touto úlohou vždy zamyslet a pokusit se jí vymyslet nějakým logickým uvažováním. Na logické uvažování může pomoci například luštění sudoku nebo hraní šachů. Nicméně nezoufejte! Připravujeme pro vás další Přijímačkovou jednohubku, ve které se pokusíme na úlohu 16 více zaměřit.

šachy

Na závěr si pojďme procvičit, co jsme se dnes naučili!

Pro důkladné procvičení nejen těchto jevů je dobré zvolit vhodnou přípravu – a s tím vám rádi pomůžeme! Simulace ostrých zkouškových dní, se u nás konají každý víkend od listopadu do dubna. Čeká vás test z matematiky a českého jazyka spolu s výukou našich skvělých pedagogů. Přijďte si k nám přijímací zkoušku nanečisto vyzkoušet, konají se každý víkend – v sobotu prezenčně, nebo v neděli distančně. Více o naší přípravě.

Tým To dáš! Přijímačky nanečisto 💛
Zpracovávám objednávku