Algoritmus přijímačky: na jakou školu budete přijati?

Datum vytvoření: 24. 01. 2024
Poslední aktualizace: 23. 04. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Podle jakého klíče bude CERMAT přiřazovat uchazeče na jednotlivé střední školy? To se dozvíte v našem článku!

Zde si můžete zobrazit výsledky přijímacích zkoušek 2024. Jak jistě víte, změny v přijímacím řízení přinesly digitalizaci přihlášek, ale také řazení až 3 škol/oborů do přihlášky podle priority. Až 90 % uchazečů by mělo být dle CERMATu přijato na SŠ již v 1. kole přijímacího řízení. Přiřadí vás na školu/obor s nejvyšší prioritou, na který vám budou stačit výsledky z přijímaček. Přijmou vás pouze na jednu ze škol/oborů z přihlášky. Jak ale bude systém přiřazování fungovat a jaký je onen algoritmus pro přijímačky? Máme podrobnosti!

1. CERMAT párovací algoritmus: nový algoritmus pro přijímací zkoušky

CERMAT popisuje algoritmus pro přijímačky jako tzv. „mechanismus odloženého přijetí“. Tento algoritmus v několika fázích povede až k finálnímu přiřazení uchazečů na jednotlivé střední školy/obory vzdělání. Vždy záleží na vašich výsledcích přijímaček vaší prioritě (pořadí školy na přihlášce) a počtu volných míst v daném oboru vzdělání. Počty míst v jednotlivých oborech zadávají ředitelé SŠ do elektronického systému DIPSY CERMAT do konce ledna.

Podstatou algoritmu je, že postupně vyhodnocuje jednotlivé priority z přihlášky v souladu s bodovým hodnocením z přijímaček (pořadím uchazečů na výsledkové listině oboru).

Nikdy se nemůže stát, že bude přijat žák s horšími výsledky přijímaček a zároveň vyšší prioritou u dané školy/oboru na úkor uchazeče s lepšími výsledky a nižší prioritou (pouze pokud ten s lepšími výsledky již byl přiřazen do oboru vzdělání své vyšší priority). Lepší výsledek z přijímaček má vždy přednost.

2. Párovací algoritmus pro přijímačky: video

Algoritmus pro přijímačky zkoušky je přehledněji popsán a graficky znázorněn v tomto videu. Určitě se na něj podívejte!

Nový párovací algoritmus pro přijímačky: video

💡 Další ukázka algoritmu 💡

Podívejte se také na video, ve kterém sám ředitel CERMATu popisuje, jak bude algoritmus pro přijímačky fungovat.

Ukázka algoritmu přijímání na SŠ

Zdroj: Metodický materiál pro SŠ k přijímacímu řízení 2024

3. Algoritmus pro přijímačky: jak to funguje?

1. fáze přiřazování na SŠ dle algoritmu

Nejprve se „odloženě přijmou“ uchazeči do oboru své první volby z přihlášky podle pořadí v přijímacím řízení. Bude-li uchazečů do daného oboru vzdělání méně, než je volná kapacita, budou „odloženě přijati“ všichni tito uchazeči. Bude-li jich více, budou takto přiřazeni nejlepší uchazeči dle pořadí.

2. fáze přiřazování na SŠ dle algoritmu

U nepřiřazených uchazečů z 1. fáze se nyní posoudí obory z 2. místa na přihlášce (opět podle pořadí dle výsledků v přijímacím řízení). Když má daný obor volnou kapacitu, je do něj uchazeč „odloženě přijat“. Pokud ne, záleží zda má tento uchazeč lepší výsledek v přijímacím řízení, než „odloženě přijatý“ uchazeč z 1. fáze. V případě, že má lepší výsledek, je „odloženě přijatému“ uchazeči z 1. fáze přijetí zrušeno. Na jeho místo se tím pádem dostane uchazeč ze 2. fáze, který má lepší výsledek v přijímacím řízení a daný obor vzdělání uvedený na druhém místě v přihlášce. Původně přiřazený uchazeč se taktéž dostává do 2. fáze posuzování: do oboru na 1. místě v přihlášce nemůže být přiřazen a posuzuje se obor jeho druhé volby.

algoritmus pro přijímačky
přihlášky na střední školy 2024

3. fáze přiřazování na SŠ dle algoritmu

Obdobným způsobem jako v předchozí fázi se posuzuje obor vzdělání na 3. místě v přihlášce (popř. 4. a 5. místě, je-li zvoleno pět oborů vzdělání včetně oborů s talentovou zkouškou).

Fáze algoritmu se budou opakovat, a to až do momentu, kdy přiřadí maximální možný počet uchazečů. V ten okamžik algoritmus končí a uchazeči mohou být přijati.

Zdroj: Metodický materiál pro SŠ k přijímacímu řízení 2024

To dáš! Vaše vstupenka na vysněnou střední! 

  • nejvěrnější simulace CERMAT testů prezenčně i on-line (distančně)
  • okamžité vysvětlení úloh a porovnání s výsledky 80 000 deváťáků*
  • garantujeme vám, že budete s našimi zkouškami nanečisto spokojeni, jinak vám vrátíme peníze
  • každý víkend od listopadu do dubna

Více o přípravě na přijímačky Koupit Přijímačky nanečisto

To dáš! Přijímačky nanečisto

holka u stolu

*Jedná se o počet absolventů za sedmiletou historii projektu.Zpracovávám objednávku